Politika ir teisė

Teisingumo ministerija siūlo ratifikuoti konvenciją dėl terorizmo prevencijos

Šiandien Vyriausybės posėdyje pritarta Teisingumo ministerijos parengtam siūlymui kreiptis į Lietuvos Respublikos Prezidentę pateikti Seimui ratifikuoti 2005 m. gegužės 16 d. priimtą Europos Tarybos konvenciją dėl terorizmo prevencijos.
2007 m. spalio 10 d. tuometis Lietuvos Respublikos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius prie Europos Tarybos mūsų šalies vardu pasirašė šią Konvenciją.
Konvencija dėl terorizmo prevencijos siekiama stiprinti valstybių pastangas terorizmo prevencijos srityje. Konvencijoje numatytas atskirų veikų, sudarančių prielaidas teroro aktų vykdymui, kriminalizavimas nacionalinėje teisėje, kaip antai atviras kurstymas vykdyti teroristinį nusikaltimą, verbavimas teroristinei veiklai, teroristų rengimas.
Valstybėms, Konvencijos Šalims, nustatoma pareiga įtvirtinti juridinių asmenų baudžiamąją, administracinę ir civilinę atsakomybę už šiuos nusikaltimus ir skirti už juos veiksmingas, proporcingas ir atgrasančio pobūdžio sankcijas, taip pat apsaugoti ir remti teroristinių išpuolių aukas.
Lietuva, siekdama užtikrinti tinkamą Konvencijos įgyvendinimą nacionalinėje teisėje, pernai liepos mėnesį priėmė Baudžiamojo kodekso pataisas, kuriomis kriminalizuotos tokios veikos kaip grupių, kurių tikslas daryti teroristinius nusikaltimus, kūrimas ir veikla; verbavimas teroristinei veiklai; grasinimas padaryti teroristinį aktą; teroristinės veiklos finansavimas ir rėmimas; teroristų rengimas.
Konvencijoje taip pat nustatoma tarptautinio bendradarbiavimo pareiga: valstybės vienos kitoms pagal galimybes turės teikti paramą ir padėti, keičiantis informacija ir gerąja patirtimi, organizuojant mokymus ir imantis bendrų prevencinio pobūdžio priemonių.
Lietuvai ratifikavus šią Konvenciją, mūsų šalis prisidės prie tarptautinės bendruomenės pastangų rengiant ir imantis veiksmingų bei praktiškai įgyvendinamų priemonių siekiant užkardyti tarptautinio pobūdžio nusikalstamumą Konvencijoje numatytose srityse.
Plačiau su Europos tarybos konvencija dėl terorizmo prevencijos galima susipažinti internete.

Parašykite komentarą