Politika ir teisė

Norite kurtis Utenoje? Jums padės Šeimos stiprinimo tvarkos aprašas

Utenos rajono savivaldybė yra parengusi ne vieną programą, sukuriančią palankias sąlygas Utenos rajone gyventi, dirbti, auginti vaikus, kurti verslus, turiningai lesti laisvalaikį. Išskirtinis programų bruožas – jos yra veikiančios, žinomos, jomis gyventojai mielai naudojasi. Viena paskutiniųjų parengtų ir Utenos rajono savivaldybės tarybos patvirtintų programų – Studentų rėmimo.

Bet apie ją vėliau. Šįkart pristatome Šeimos stiprinimo tvarkos aprašą, kurį  Utenos rajono savivaldybės taryba patvirtino dar 2018 m.

Apraše nustatytos vienkartinės išmokos gimus vaikui, būsto nuomos jaunoms šeimoms kompensacijos, finansinės paskatos jaunoms šeimoms ar vieniems gyvenantiems asmenims pirmam būstui įsigyti, kortelės Utenos rajono pirmokams kanceliarinėms prekėms įsigyti, naujagimio kraitelio, išmokų ir kompensacijų rūšis, skyrimo, mokėjimo tvarką, atsakomybės ir kontrolės tvarką Utenos rajono savivaldybėje.

 Pagal aprašą kiekvienam gimusiam vaikui skiriama 200 Eur vienkartinė išmoka ir 150 Eur papildoma vienkartinė išmoka, jei gimdyvė raštu atsisako naujagimio kraitelio. Taip pat   kiekvienas Utenos rajono pirmokas rugsėjo 1-osios proga gauna dovaną – 50 Eur vertės kortelę kanceliarinėms prekėms įsigyti. Būsto nuomos jaunoms šeimoms kompensacijos dydis apskaičiuojamas pagal šeimos narių skaičių, mokant 50 Eur/mėn. vienam šeimos nariui mieste ir 40 Eur/mėn. vienam šeimos nariui kaime.

Visos aprašo nuostatos padeda kurti gyvenimo kokybę Utenos rajone, bet bene reikalingiausios ir populiariausios yra finansinė paskata pirmam būstui įsigyti ir būsto nuomos kompensacija. Praėjusiais metais finansine paskata pirmam būstui įsigyti pasinaudojo 19 jaunų šeimų, būsto nuomos kompensacija – 6 jaunos šeimos. Tai sudarė daugiau kaip 68400 Eur savivaldybės biudžeto lėšų.

Į Utenos rajono savivaldybės administraciją dėl finansinės paskatos pirmam būstui įsigyti kreipėsi ne tik jaunos šeimos: kreipėsi ir vieni gyvenantys asmenys. Siekiant pastarųjų nediskriminuoti, sudarant sąlygas įsigyti pirmąjį gyvenamą būstą Utenoje, bei pritraukti ir išlaikyti vis daugiau jaunų šeimų, buvo nutarta Šeimos stiprinimo tvarkos aprašą papildyti naujais punktais, pakeisti ir panaikinti nebeaktualias nuostatas.

Pakoreguotą Šeimos stiprinimo tvarkos aprašą Utenos rajono savivaldybės taryba patvirtino šių metų gegužės pabaigoje. Taigi nuo birželio 1-osios pasinaudoti finansine paskata pirmajam būsto įsigyti ir  būsto nuomos kompensacija Utenos rajone yra daug paprasčiau.

Taigi, naujoje aprašo redakcijoje numatyta:

  • galimybė pasinaudoti finansine paskata pirmajam būsto įsigyti ne tik jaunoms šeimoms, bet ir asmenims, gyvenantiems vieniems;
  • finansinė paskata jaunai šeimai ar vienam gyvenančiam asmeniui gali būti skiriama pradinio būsto kredito įnašui padengti;
  • būsto nuomos jaunoms šeimoms kompensacija gali būti mokama kartu su valstybės būsto nuomos mokesčio dalies kompensacija;
  • savivaldybės finansinė paskata pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms gali būti teikiama kartu su valstybės finansine paskata, tačiau bendra finansinės paskatos dalis negali būti didesnė negu 50 proc. įsigyjamo būsto vertės;
  • sumažintas deklaruotos gyvenamosios vietos savivaldybėje laikotarpis iki 1 mėnesio;
  • suvienodinta pirmam būstui įsigyti ar statyti suma, nuo kurios jaunoms šeimoms ar vieniems gyvenantiems asmenims suteikiama savivaldybės finansinė paskata, kuri negali būti didesnė kaip 87 tūkst. Eur tiek perkant būstą, tiek statant namą;
  • atsisakyta reikalavimo pateikti statinio ekspertizės aktą, įrodantį, kad turimas būstas yra netinkamas gyventi.

Pranešimą paskelbė: Lolita Kaminskienė, Utenos rajono savivaldybės administracija

Parašykite komentarą