• Teisėsauga, kriminalai

  Kitą savaitę teisingumo ministrė Ewelina Dobrowolska su oficialiu vizitu lankysis Norvegijos Karalystėje  

  Rugpjūčio 15-19 dienomis teisingumo ministrės Ewelinos Dobrowolskos vadovaujama delegacija su oficialiu vizitu lankysis Norvegijos Karalystėje, kur susitiks su Norvegijos Teisingumo ir viešojo saugumo ministerijos, Norvegijos pataisos tarnybos, Nacionalinės mediacijos tarybos, Norvegijos pataisos tarnybos kolegijos, Norvegijos Raudonojo kryžiaus atstovais, taip pat lankysis Probacijos tarnyboje, bausmių atlikimo įstaigose, Pusiaukelės namuose.  Vizito metu numatoma su Norvegijos Teisingumo ir viešojo saugumo ministerijos ir bausmių vykdymo sistemos atstovais aptarti gerąją patirtį modernizuojant ir efektyvinant bausmių vykdymo sistemas.  „Pokyčiai mūsų šalies bausmių vykdymo sistemoje yra būtini ir neatidėliotini. Didžiausi laukiantys iššūkiai – geresnių bausmių vykdymo sistemos personalo darbo sąlygų ir bausmės atlikimo sąlygų užtikrinimas, veiksmingesnių resocializacijos priemonių taikymas, užimtumo darbine ir kitomis prasmingomis veiklomis didinimas, rezultatyvesnis socialinius įgūdžius lavinančių programų…

 • Teisėsauga, kriminalai

  Lietuva siekia įstoti į EŽTT bylą dėl Rusijos kariniais veiksmais daromų masinių žmogaus teisių pažeidimų 

  Šiandien (rugpjūčio 12 d.) Europos Žmogaus Teisių Teismui (EŽTT) įteiktas Lietuvos Respublikos prašymas leisti įstoti į bylą Ukraina prieš Rusijos Federaciją trečiosios šalies teisėmis.   Ši byla EŽTT nagrinėjama pagal Ukrainos 2022 m. birželio 23 d. kreipimąsi dėl Rusijos kariniais veiksmais daromų šiurkščių ir sisteminių Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatų pažeidimų.  Ukrainos peticijoje nurodoma, kad Rusija vykdo tikslinius, beatodairiškus ir neproporcingus išpuolius prieš civilius gyventojus ir jų nuosavybę visoje Ukrainoje, pažeisdama tarptautinės teisės normas. Taip pat pažymima, kad užpuolimus vykdo Rusijos karinės pajėgos ir separatistų ar kitos jų kontroliuojamos nereguliarios sukarintos pajėgos. Atkreipiamas dėmesys, kad, vykdant šiuos užpuolimus, dešimtys tūkstančių civilių buvo sužeisti, nužudyti, sulaikyti arba yra dingę be žinios, šimtų tūkstančių žmonių turtas arba…

 • Teisėsauga, kriminalai

  Teisingumo ministerija skelbia konkursą notaro vietai užimti

  Šiandien, rugpjūčio 12 d., Teisingumo ministerija paskelbė viešąjį konkursą notaro vietai Jurbarko rajono savivaldybėje užimti. Ministerija, siekdama didinti notarų paslaugų prieinamumą, skatinti konkurenciją bei notariato sistemos atsinaujinimą, periodiškai skelbia viešuosius konkursus notarų pareigoms užimti, taip pat organizuoja notaro kvalifikacinius egzaminus, kuriuos išlaikiusieji turi galimybę dalyvauti konkursuose notaro pareigoms užimti. Ministerija primena, kad liepą įsigaliojo Teisingumo ministerijos inicijuoti notaro kvalifikacinio egzamino organizavimo tvarkos bei konkurso eiti notaro pareigas reguliavimo pokyčiai, kurie leis efektyviau patikrinti pretendentų žinias, labiau atitikti kitų teisinių profesinių egzaminų laikymo tvarkas bei užtikrinti didesnį šių procesų skaidrumą. Norint tapti notaru, iš pradžių reikia išlaikyti notaro kvalifikacinį egzaminą, po to – laimėti paskelbtą viešą konkursą eiti notaro pareigas konkrečioje savivaldybėje.…

 • Teisėsauga, kriminalai

  Notaro dalyvavimas būtų užkirtęs kelią asociacijos steigimui nuteisto šnipo vardu

  Didelį atgarsį visuomenėje sukėlęs atvejis, kai už šnipinėjimą įkalinto asmens vardu buvo nuotoliniu būdu įsteigta prieštaringos reputacijos asociacija, liudija apie jau daugiau kaip dešimtmetį galiojančią ydingą juridinių asmenų nekontroliuojamo steigimo tvarką. „Daugiau kaip prieš dešimtmetį pakeitus juridinių asmenų steigimo kai kurias nuostatas, atsirado galimybė nuotoliniu būdu, prisijungus prie valstybės įmonės Registrų centro, nedalyvaujant notarui, įsteigti įmones, asociacijas ir kitus juridinius asmenis, taikant pavyzdinę, šabloninę įstatų formą. Jau tada Lietuvos notarų rūmai tokiems pakeitimams prieštaravo, atkreipdami dėmesį į pavojus, kylančius, jei iš juridinių asmenų steigimo proceso pašalinami prevencinę teisingumo priežiūros funkciją atliekantys notarai“, – sakė Lietuvos notarų rūmų prezidentas, Klaipėdos notaras Marius Stračkaitis. Jo teigimu, situacija, kai už šnipinėjimą nuteisto ir…

 • Teisėsauga, kriminalai

  Teisingumo ministrė paskyrė du Advokatų garbės teismo narius

  Teisingumo ministrė Ewelina Dobrowolska paskyrė advokatus Laurą Altun ir Andrių Iškauską Advokatų garbės teismo nariais. Pagal Advokatūros įstatymą, Advokatų garbės teismą sudaro penki nariai. Trys nariai buvo išrinkti  Visuotiniame advokatų susirinkime, kuris vyko šių metų gegužės 27 d., o du narius skiria LR teisingumo ministras. Laura Altun turi septyniolikos metų advokato veiklos patirtį verslo ginčų srityje bei dvylikos metų pedagoginio darbo patirtį. Nuo 2014 m. ji dvi kadencijas buvo Lietuvos advokatūros Civilinės ir Civilinio proceso teisės komiteto nare. Šiuo metu ji praktikuoja advokatų kontoroje „Altun ir partneriai“.  Andrius Iškauskas advokatu dirba šešiolika metų. Jis yra advokatų kontoros „NOOR legal“ partneris ir specializuojasi technologijų teisės, intelektinės nuosavybės srityse. Advokatų garbės teismas…

 • Teisėsauga, kriminalai

  Prezidentas priėmė penkių teisėjų priesaikas

  Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda vadovaudamasis Konstitucija ir atsižvelgdamas į Teisėjų tarybos patarimus trečiadienį pasirašė dekretus dėl penkių teisėjų skyrimo ir priėmė jų priesaikas. Savo sveikinimo žodyje šalies vadovas pažymėjo, kad naujųjų teisėjų parašai po priesaikos tekstu patvirtina, jog teisėjo profesija šiandien, rytoj ir visada bus patraukli tiems, kurie gyvenime ieško kilnios ir prasmingos misijos. Prezidentas pabrėžė, kad kiekvienas prisiekęs teisėjas bus atsakingas už tai, kad mūsų šalyje viešpatautų teisingumas ir teisinis tikrumas, turės branginti žmogaus teisių apsaugą, skiriančią mus nuo kaimyninių tironijų, ir jos nepailstamai siekti kaip mūsų šalies stiprybės šaltinio. Kiekvieno teismų valdžios atstovo sprendimai, kasdieniai pasirinkimai galės nulemti didesnį piliečių pasitikėjimą teismais, o kartu – ir visa…

 • Teisėsauga, kriminalai

  Dėl antstolių darbo krūvius reguliuojančios informacinės sistemos, skolų išieškojimas tampa efektyvesnis

  Teisingumo ministerijos atlikta analizė atskleidžia, kad nuo 2021 m. įsigaliojusi naujoji antstolių parinkimo tvarka visiškai pasiteisino. Jau antrus metus vykdomuosius dokumentus dėl pinigų sumų išieškojimo antstoliams automatiniu būdu paskirsto Antstolių informacinė sistema, o visi vykdomieji dokumentai dėl išieškojimo iš to paties skolininko pateikiami vykdyti tam pačiam antstoliui. Pasak teisingumo ministrės Ewelinos Dobrowolskos, vykdomųjų dokumentų dėl pinigų sumų išieškojimo analizė rodo, kad einame teisinga kryptimi. „Šiais pakeitimais buvo siekiama didinti skolininkų interesų apsaugą ir užtikrinti efektyvesnį išieškojimo procesą. Atlikta analizė aiškiai parodo, kad naujoji tvarka pasiteisina,“ – pastebi ministrė. Jeigu anksčiau toje pačioje veiklos teritorijoje veikiančių antstolių per metus užvedamų vykdomų bylų skaičius galėjo skirtis ir keletą kartų, tai, vykdomuosius dokumentus…

 • Teisėsauga, kriminalai

  Karo Ukrainoje kontekste – du svarbūs susitarimai su Moldova

  Vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė Kišiniove susitiko su Moldovos vidaus reikalų ministre Ana Revenco. Ministrės pasirašė du strateginiam bendradarbiavimui svarbius dokumentus – tarpvyriausybinį susitarimą dėl bendradarbiavimo kovojant su nusikalstamumu ir memorandumą dėl bendradarbiavimo vidaus reikalų sistemos srityje. Tarpvyriausybinis susitarimas dėl bendradarbiavimo kovojant su nusikalstamumu padės užkardyti neteisėtą migraciją ir prekybą žmonėmis, ginklų kontrabandą bei kitus nusikaltimus. Tai ypač svarbu vykstančio karo Ukrainoje kontekste. „Nuo karo bėgantiems žmonėms svarbi ne tik humanitarinė pagalba, bet ir apsauga nuo išnaudojimo. Deja, prekeiviai žmonėmis nesibodi karo aukas išnaudoti nusikalstamam uždarbiui. Lietuvos policija atlieka milžinišką prevencinį darbą – ukrainiečiai jau registracijos vietose informuojami ir iš anksto perspėjami apie galimas grėsmes, o policijoje dirbantys ukrainiečiai lanko…

 • Teisėsauga, kriminalai

  STT antikorupciniu požiūriu kritiškai vertina pakeistas želdynų normas

  Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) atliko Viešųjų atskirųjų želdynų plotų normų ir Priklausomųjų želdynų plotų normų apskaičiavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu, antikorupcinį vertinimą. STT nuomone, nustatytas teisinis reglamentavimas gali būti ydingas antikorupciniu požiūriu ir diskutuotinas dėl visuomenės interesų užtikrinimo apželdinant miestų, miestelių ir kurortų teritorijas. Pagal naują tvarką bus sudaromos sąlygos vystyti naujus gyvenamuosius kvartalus ir pramoninės paskirties teritorijas išvengiant prievolės įrengti visuomenės poreikiams naujus viešuosius atskiruosius želdynus. O viešųjų atskirųjų želdynų minimalių plotų normos gali būti užtikrinamos jau esamų želdynų ir miškų (taip pat esančių už miestų, miestelių ir kurortų teritorijų ribų) sąskaita. STT nuomone, nustatytas teisinis reglamentavimas taip pat sudarytų galimybę sumažinti vienam gyventojui tenkančių…

 • Teisėsauga, kriminalai

  Registrų centras neužtikrina notarams galimybės tikrinti informaciją apie įmonių naudos gavėjus

  Rugpjūčio 1-ąją įsigaliojus įstatymo reikalavimui tikrinti informaciją apie juridinių asmenų naudos gavėjus naujame Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos naudos gavėjų posistemyje (JANGIS), notarai šios pareigos negali atlikti dėl valstybinės įmonės Registrų centro administruojamų informacinių sistemų sutrikimų ir nepasiruošimo šiai naujovei. „Nuo vakar dienos notarai negali prisijungti prie JANGIS sistemos ir gauti duomenų, o sistemoje pateikiamas pranešimas, kad notaras neturi reikiamų teisių naudotis šia sistema. Registrų centras ne tik neužtikrina sistemos veikimo, bet net ir nėra apdorojęs sutarčių su notarais ir nesuteikė jiems prisijungimo teisių. Bet net ir pavieniai prisijungimo teises gavę notarai neturi galimybės tikrinti duomenų“, – sako Lietuvos notarų rūmų prezidentas, Klaipėdos notaras Marius Stračkaitis. Jo teigimu, apie vangius…