• Teisėsauga, kriminalai

  Asmens duomenų teisinei apsaugai – veiksmingesnės priemonės

  Šiandien Vyriausybė pritarė Teisingumo ministerijos iniciatyvai dėl asmens duomenų teisinės apsaugos tobulinimo. Praėjusiais metais Teisingumo ministerija organizavo viešųjų konsultacijų ciklą, kurio metu kartu su socialiniais partneriais išanalizavo esamo asmens duomenų apsaugos teisinio reglamentavimo taikymo problemas ir, atsižvelgusi į konsultacijų rezultatus, pateikė siūlymus dėl asmens duomenų teisinės apsaugos tobulinimo. Viešųjų konsultacijų metu kartu su duomenų valdytojais, duomenų tvarkytojais, duomenų subjektais bei juos atstovaujančiomis asociacijomis aptartas Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymas žurnalistinei veiklai, taip pat poreikis papildomai reglamentuoti vaizdo stebėjimą, biometrinių duomenų, kuriais siekiama konkrečiai nustatyti fizinio asmens tapatybę, tvarkymas, teistumo duomenų bei asmens duomenų tvarkymas mokslinių ir istorinių tyrimų tikslais. Pasak teisingumo ministrės Ewelinos Dobrowolskos, asmens duomenų apsauga yra viena svarbiausių…

 • Teisėsauga, kriminalai

  NTAKD praplėstos teisės kontroliuoti internetinėje erdvėje uždraustą alkoholio ir tabako gaminių reklamą ar tabako gaminių, el. cigarečių nuotolinę prekybą

  Departamentas nuolat vykdo internetinės erdvės stebėseną. Nustatęs galimus pažeidimus, nuo 2023 m. sausio 1 d. turi teisę duoti privalomuosius nurodymus viešojo elektroninių ryšių tinklo paslaugų teikėjams blokuoti tokias svetaines. Tai leidžia efektyviai kovoti su piktybiniais įstatymų pažeidėjais, kurie sąmoningai skleidžia neteisėtos veiklos reklamą ir sudaro galimybę įsigyti tabako gaminius, el. cigaretes ir rūkomuosius žolinius gaminius nuotoliniu būdu net  vaikams ir nepilnamečiams. Iki 2023 m. sausio 1 d. Departamentas turėjo teisę duoti privalomus nurodymus tik informacijos prieglobos paslaugų teikėjams, o pasikeitus teisiniam reguliavimui buvo praplėstos Departamento teisės ir atsirado galimybė  duoti privalomuosius nurodymus ir viešojo elektroninių ryšių tinklo paslaugų teikėjams. Tokiu būdu siekiama apsaugoti Lietuvos rinką nuo uždraustos reklamos bei nuotolinės…

 • Teisėsauga, kriminalai

  Seimas svarstys siūlymus, kaip gerinti seksualinę prievartą patyrusių vaikų atstovavimą

  Seimas nusprendė pradėti svarstyti siūlymą, kad seksualinę prievartą patyrusius vaikus gintų specialiai parengti advokatai. „Tokio pobūdžio bylos yra ypač sudėtingos, reikia žinot, turėti vaikų psichologijos žinių, reikia apskritai suprasti problemą, jos įtaką vaiko raidai, žmogaus raidai, todėl tai turėtų daryti tik specializuoti advokatai“, – sakė vienas Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pataisų projekto iniciatorių Seimo narys Vytautas Bakas. Kartu siūloma, kad vaikams, galimai patyrusiems seksualinį smurtą ir jų interesus atstovaujantiems suaugusiems būtų teikiama valstybės finansuojama specializuota psichologinė pagalba. Lydimuoju Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo pataisų projektu siūloma didinti privalomai teisinę pagalbą teikiančių advokatų valandos įkainius. Pasak V. Bako, šiuo metu advokato, teikiančio valstybės garantuojamą pagalbą, įkainis yra 18 eurų už…

 • Teisėsauga, kriminalai

  Seimas spręs, kaip griežtinti seksualinę prievartą patyrusių vaikų apklausos tvarką

  2023 m. vasario 9 d. pranešimas žiniasklaidai (daugiau naujienų)  Seimas pradėjo svarstyti Seimo narės Dovilės Šakalienės pristatytas Baudžiamojo proceso kodekso pataisas, kuriomis siekiama griežtinti seksualinę prievartą patyrusių vaikų apklausos tvarką. Teikiamais pakeitimais, anot iniciatorės, siekiama, kad seksualinę prievartą patyrę vaikai nebūtų traumuojami nusikaltimų tyrimo metu, taip pat sumažinti rizikas, kad vaikas dėl spaudimo pakeis parodymus prievartautojo naudai. Šiuo metu Baudžiamojo proceso kodekse nustatyta, kad nepilnametis liudytojas ar nepilnametis nukentėjusysis ikiteisminio tyrimo metu paprastai apklausiami ne daugiau kaip vieną kartą, tačiau leidžiamos ir pakartotinės apklausos. Pasak parlamentarės, šiuo metu nevengiama vaikus apklausti pakartotinai, todėl kodekse siūloma įtvirtinti nuostatą, kad nepilnametis liudytojas ar nepilnametis nukentėjusysis ikiteisminio tyrimo metu galėtų būti apklausiami tik…

 • Teisėsauga, kriminalai

  E. Dobrowolska: Lietuva aktyviai prisidėtų prie Tarptautinio koordinacinio centro Rusijos agresijos nusikaltimams tirti veiklos    

  Šiandien teisingumo ministrė Ewelina Dobrowolska susitikusi su Lietuvoje viešinčiu už teisingumą atsakingu Europos Komisijos nariu Didier Reyndersu daugiausia dėmesio skyrė teisinės pagalbos agresiją patiriančiai Ukrainai ir tarptautinio atsako į Rusijos vykdomus nusikaltimus klausimams.    Susitikime aptarti tarptautiniai teisiniai įrankiai, padėsiantys užtikrinti teisingumą, baudžiamąjį persekiojimą už karo nusikaltimus, taip pat konkrečios priemonės, leisiančios užtikrinti, kad pajamos iš įšaldyto Rusijos ir jos subjektų turto būtų konfiskuotos ir panaudos žalai Ukrainos žmonėms atlyginti bei šaliai atstatyti.   E. Dobrowolska pabrėžė, kad karinės agresijos prieš Ukrainą veiksmai ir toliau išlieka ES politikos dėmesio centre. Mūsų visų – valstybių narių ir ES institucijų – užduotis yra nenuilstant ieškoti įrankių, kuriais kuo greičiau ir efektyviau galėtume padėti karo…

 • Teisėsauga, kriminalai

  Žaneta Navickienė ir Artūras Kinkevičius. Teisės aktų suderinamumo keliu: kaip derėtų rengti įstatymus?

  Viešojo saugumo akademijos profesorė dr. Žaneta Navickienė ir Viešojo saugumo akademijos Statutinio ugdymo instituto asistentas Artūras Kinkevičius Teisingumo ministerijos patvirtintose rekomendacijose dėl teisės aktų rengimo pabrėžiama, jog teisės aktuose apibrėžti terminai turi būti tikslūs ir taisyklingi, derėti su jau galiojančių nacionalinių (ypač tos pačios srities) teisės aktų terminais. Visgi, analizuojant kai kuriuos įstatymus, regimas tam tikrų nuostatų nesuderinamumas, atitikties tarptautiniams teisės aktams stoka, o tai ne tik skatina abejones dėl vienodo įstatymų nuostatų supratimo, skirtingų terminų interpretavimo, bet ir neleidžia tinkamai taikyti tikslines įstatymines nuostatas praktikoje. Visiškai neseniai – 2022 m. sausio 1 d. – įsigaliojo naujasis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas (toliau – KPĮ), kuris įpareigojo viešąjį sektorių dar…

 • Teisėsauga, kriminalai

  Seimo Savižudybių ir smurto prevencijos komisija: „Seksualinį smurtą patyrusio vaiko interesai turi būti koordinuotai užtikrinami viso baudžiamojo proceso metu“

  2023 m. vasario 10 d. pranešimas žiniasklaidai (daugiau naujienų) Seimo Savižudybių ir smurto prevencijos komisija du posėdžius (vasario 1  d. ir vasario 8 d.) skyrė tarpinstitucinei diskusijai ir parlamentinei kontrolei klausimu „Seksualiniai nusikaltimai prieš vaikus Lietuvoje: kaip galime užkirsti kelią, kaip efektyviau padėti aukoms?“ Vienas svarbiausių aspektų, akcentuotų svarstant seksualinių nusikaltimų prieš nepilnamečius asmenis mastą Lietuvoje, yra šio reiškinio latentiškumas ir mastui nustatyti reikalingų tyrimų poreikis. Pažymėta, kad seksualinę prievartą patyrusių nepilnamečių asmenų masto Lietuvoje tyrimas buvo atliktas tik 2003 metais. Komisijos pirmininko Andriaus Navicko teigimu, „Komisija siekia seksualinio smurto prieš vaikus problemą išnagrinėti visais pjūviais, taip pat lytinio švietimo ir prevencijos. Visgi, šiuo metu ypatingas dėmesys skiriamas institucijų darbui…

 • Teisėsauga, kriminalai

  VU lankysis Europos komisijos narys D. Reyndersas – kvies į atvirą paskaitą apie teisingumą karo fone

  Į Vilniaus universitetą (VU) atvyksta už teisingumą atsakingas Europos Komisijos narys Didier Reyndersas. Vizito metu jis skaitys atvirą paskaitą, kurios metu bus aptariami ir diskutuojami su tarptautine teise susiję klausimai, teisingumo siekis karo fone, visa tai – dabartinių įvykių kontekste aktualios temos. D. Reynderso atvira paskaita ir diskusija vyks vasario 9 d. 14.00 val., VU Mažojoje auloje (Universiteto g. 3) anglų kalba.  Rusijos agresija ir pradėtas karas prieš Ukrainą atvėrė daug žaizdų ir problemų, kurias turi spręsti ne tik Europos Sąjunga, bet visa tarptautinė bendruomenė. Viena iš probleminių sričių – teisė. Agresyvus karas, kuomet užpuolama suvereni valstybė, yra brutaliausias teisės viršenybės principo sulaužymas. Kyla virtinė klausimų tiek tarptautiniu mastu, tiek…

 • Teisėsauga, kriminalai

  Seimo nario E. Gentvilo pranešimas: „Tyrimu prieš parlamento ir prokuratūros vadoves opozicijai pavyktų patenkinti nebent savo smalsumą“

  2023 m. vasario 6 d. pranešimas žiniasklaidai (daugiau naujienų) Pirmadienį daliai Seimo opozicijos pateikus 23 klausimus parlamento ir prokuratūros vadovėms, taip pat pradėjus rinkti parašus neeilinei Seimo sesijai sušaukti ir ketinant pradėti atskirą parlamentinį tyrimą, Seimo Liberalų sąjūdžio frakcijos seniūnas Eugenijus Gentvilas atkreipia dėmesį, kad visi šie entuziastingi opozicijos veiksmai praktiškai gali pasiekti vos vieną tikslą – patenkinti smalsumą. „Aną penktadienį, sausio 20 d., generalinė prokurorė Nida Grunskienė išsakė Seimo pirmininkei Viktorijai Čmilytei-Nielsen ketinimą kreiptis į Seimą su prašymu panaikinti neliečiamybę vienam iš Seimo narių. Kaip pabrėžė pati generalinė prokurorė, nei Seimo nario pavardės, nei partijos, kuriai priklauso Seimo narys, ji neįvardijo. Antra, net jeigu informacija apie pradėtą tyrimą prieš…

 • Teisėsauga, kriminalai

  Teisingumo ministerija: Teisingumas tarptautinių nusikaltimų aukoms turi būti prieinamas ir Lietuvoje

  Šiandien, vasario 3 d., Teisingumo ministerija ir programa „Kurk Lietuvai“ inicijavo apskritojo stalo diskusiją „Universali jurisdikcija – galimybės ir iššūkiai“, skirtą aptarti universalios jurisdikcijos teikiamas galimybes siekiant teisingumo už įvykdytus tarptautinius nusikaltimus bei efektyvios gynybos tarptautinių nusikaltimų aukoms, kai kiti tradiciniai valstybių baudžiamosios jurisdikcijos įgyvendinimo būdai nesuveikia. Diskusijoje dalyvavo VDU Teisės fakulteto dekanas ir Teisingumo centro vadovas Dainius Žalimas, MRU Tarptautinės ir ES teisės instituto profesorius Justinas Žilinskas, generalinio prokuroro pavaduotojas Saulius Verseckas su Generalinės prokuratūros baudžiamojo persekiojimo departamento kolegomis prokurorais Rimvydu Valentukevičiumi ir Arūnu Meška. Diskusiją moderavo teisingumo viceministrė ir VU teisės fakulteto mokslininkė Gabija Grigaitė-Daugirdė, o temą pristatė ministerijoje universalios jurisdikcijos galimybių projektą įgyvendinanti programos „Kurk Lietuvai“ komanda…