Politika ir teisė

J. Bernatonis: teisingumo politika turėtų prisidėti prie ekonomikos augimo

Lapkričio 21-22 dienomis Briuselyje vyksiančioje konferencijoje „Koks teisingumo vaidmuo Europos Sąjungoje“ bus diskutuojama apie Europos Sąjungos (ES) valstybių teisingumo sistemų efektyvumo ir jų nepriklausomumo tobulinimą artimiausiais metais.
Renginyje bus diskutuojama apie teisingumo sistemų veikimą visose ES valstybėse narėse, teismų sistemos kokybės gerinimą ir jų nepriklausomumo bei veiksmingumo didinimą.
Pasak konferencijoje dalyvausiančio teisingumo ministro Juozo Bernatonio, veiksminga teisingumo sistema yra būtina sąlyga užtikrinant ekonomikos augimą bei skatinant verslininkus kurti naujas darbo vietas ir planuojant investicijas.
„Rengiant ateities teisingumo politikos iniciatyvas, turėtume užtikrinti, kad jos nebūtų našta ekonomikos augimui, o jį skatintų. Todėl būtina sukurti teisinę aplinką su visose Europos Sąjungos valstybėse gerai veikiančiomis institucijomis, užtikrinti visiems piliečiams galimybę kreiptis į teismus ir ginti savo teises“, – pabrėžia teisingumo ministras Juozas Bernatonis.
Ministras įsitikinęs, kad dabar tinkamas metas mąstyti apie naują požiūrį į mūsų piliečių saugumą, laisvę ir teisingumą, nes 2009 m. gruodžio mėnesį Europos Tarybos priimtos Stokholmo programos – daugiametės (2010–2014 m.) ES veiklos gairės laisvės, saugumo ir teisingumo srityje – galiojimas baigiasi 2014 m. pabaigoje. ES Tarybai pirmininkaujanti Lietuva, atsižvelgdama į 2013 m. birželio mėnesio Europos Viršūnių Tarybos išvadas, raginančias ateinančias pirmininkaujančias valstybes pradėti svarstymo procesą, diskusijas dėl ES laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės ateities pradėjo jau liepos mėnesį Vilniuje vykusio neformalaus ES teisingumo ir vidaus reikalų ministrų susitikimo metu.
Konferencijoje sveikinimo žodį tars Europos Komisijos vicepirmininkė, komisarė teisingumo, pagrindinių laisvių ir pilietybės reikalams Viviane Reding. Šioje konferencijoje dalyvaus ES valstybių narių teisėjai, teisės srities mokslininkai, politikai, visuomeninių organizacijų atstovai.

Parašykite komentarą