Viešajai konsultacijai pateikti teisės aktų projektai

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) parengė ir teikia viešajai konsultacijai:   Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų patikrinimų atitikties deklaracijomis ir atliekant šių sistemų patikrinimus vietoje taisyklių projektą (Projektas Nr. 1); Energetikos įrenginių eksploatavimo ir daugiabučių namų šildymo bei karšto vandens sistemų atitikties deklaracijoms tikrinimo tvarkos aprašo pakeitimo projektą (Projektas Nr. 2); Energetikos objektų, […]

Išduoti leidimai plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) 2019 m. rugsėjo 19 d. posėdyje išdavė 44 leidimus plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, dviem ūkio subjektams panaikintas išduotų leidimų galiojimas. Leidimai plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išduoti šiems ūkio subjektams: VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centrui, Prienų „Žiburio“ gimnazijai, Kukarskės globos namams, VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokyklai, Kauno […]

Taryba išdavė leidimus gaminti elektros energiją

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) 2019-09-19 posėdyje išdavė leidimus gaminti elektros energiją UAB „Finnfoam“, UAB „SALOČIAI IR PARTNERIAI“ ir UAB „LĖDIS“. Vienas anksčiau išduotas leidimas gaminti elektros energiją pripažintas netekusiu galios. Ūkio subjektui leidimas gaminti elektros energiją reikalingas tuo atveju, jeigu įrengiama didesnės nei 30 kW galios elektrinė. Pranešimą paskelbė: Aistė Griškonytė, Valstybinė energetikos reguliavimo […]

Baigtas AB „Energijos skirstymo operatorius“ patikrinimas dėl elektros energijos persiuntimo patikimumo ir paslaugų kokybės reikalavimų

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), atlikusi AB „Energijos skirstymo operatorius“ neplaninį patikrinimą už 2012 sausio mėn. – 2018 m. vasario mėn. laikotarpį, konstatavo, kad AB „Energijos skirstymo operatorius“ teikė Tarybai klaidingą informaciją, dėl to buvo nustatyti neteisingi elektros energijos persiuntimo patikimumo ir paslaugų kokybės rodikliai (SAIDI ir SAIFI). Atitinkamai, bendrovė iki 2015 m. kovo mėn. […]

UAB „Intergas“ ir UAB „Fortum Heat Lietuva“ nustatyti minimalūs teikiamų paslaugų kokybės lygiai

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), siekdama užtikrinti patikimą ir kokybišką paslaugų teikimą vartotojams, gamtinių dujų skirstymo įmonėms UAB „Intergas“ ir UAB „Fortum Heat Lietuva“ nustatė teikiamų paslaugų minimalius kokybės lygius – 2020 m. bendrovėms prasidės naujas 5 metų reguliavimo periodas. Minimalūs paslaugų kokybės lygiai kiekvienai gamtinių dujų įmonei nustatomi individualiai konkrečiam kainų reguliavimo periodui. VERT […]

UAB „Birštono šiluma“, UAB „Pakruojo šiluma“ ir UAB „Nemenčinės komunalininkas“ finansinis pajėgumas – pakankamas

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), atlikusi išplėstinį UAB „Birštono šiluma“, UAB „Pakruojo šiluma“ ir UAB „Nemenčinės komunalininkas“ 2019 m. I pusm. finansinio pajėgumo vertinimą, konstatavo, kad jis yra pakankamas reguliuojamai veiklai vykdyti. Šių šilumos tiekėjų išplėstinis finansinio pajėgumo vertinimas atliktas atsižvelgiant į tai, kad, Tarybai įvertinus šilumos sektoriaus įmonių 2018 m. finansinį pajėgumą, jis buvo […]

Kelmės vartotojams vienašališkai nustatyta šilumos kaina

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), atsižvelgdama į tai, kad per Šilumos ūkio įstatyme numatytą 30 kalendorinių dienų terminą Kelmės rajono savivaldybės taryba nenustatė UAB „Litesko“ filialo „Kelmės šiluma“ šilumos bazinės kainos dedamųjų pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams, kainas nustatė vienašališkai. Sprendimas įsigalios 2019 m. spalio 1 d. Taryba naujas UAB „Litesko“ filialo „Kelmės šiluma“ šilumos […]