Bankai ir Draudimas

T. Podvorski: 2015 metais BTA grupės pelnas sudarė 8 mln. eurų

Įvykdžius sėkmingą verslo restruktūrizavimą, atskyrus BTA veiklas Baltijos šalyse ir kitoje Europos dalyje, BTA grupės bendrovės – kontroliuojančioji bendrovė „BTA Insurance Company SE“ (BTA) ir jos dukterinė bendrovė „BTA Baltic Insurance Company“ („BTA Baltic“) – 2015 metais pagerino savo finansinius rezultatus. Nepaisant to, kad bendra išmokėtų draudimo išmokų suma pernai didėjo 13 %, BTA grupės įmonių pelnas viršijo 2014 metų pelną ir siekia 8 mln. eurų.

2015 metais BTA grupės įmonių Baltijos ir kitose užsienio šalyse pasirašytų draudimo įmokų suma sudarė 164,8 mln. eurų, o tai lyginant su 2014 metais pasirašytomis grupės įmokomis yra 8 % mažiau. Šis sumažėjimas yra sąmoningas strateginis bendrovės žingsnis, kurį ji žengė, siekdama sumažinti pasirašytų nepelningų draudimo rūšių įmokų dalį ir susikoncentruoti į pelningus segmentus. Bendra BTA išmokėta išmokų suma pernai sudarė 99,6 mln. eurų ir tai yra net 12,7 % daugiau nei 2014 metais. Pernai BTA kiekvieną darbo dieną draudėjų nuostoliams kompensuoti vidutiniškai išmokėjo po 398 tūkst. eurų arba po 50 tūkst. eurų. kiekvieną darbo valandą.

BTA veikla Baltijos šalyse

BTA grupės įmonė Baltijos šalyse dirbo stabiliai – pasirašytų draudimo įmokų lygis šiose šalyse 2015 metais buvo labai artimas 2014 metų lygiui ir sudarė 114,8 mln. eurų (BTA Lietuvoje – 54,4 mln. eurų, 2014 metais atitinkamai – 54,1 mln. eurų). Vertinant neaudituotus finansinius BTA grupės rezultatus visose Baltijos šalyse pagal atskiras draudimo rūšis, stebima ankstesnė teigiama tendencija savanoriško draudimo rūšyse. Pernai pasirašytų savanoriško draudimo įmokų bendra suma Baltijos šalyse bendrai ir kiekvienoje šalyje atskirai didėjo ir sudarė 74,3 mln. eurų, o tai yra 4,4 % daugiau nei 2014 metais. 2015 metais BTA Baltijos šalių portfelyje sparčiausiai augo nelaimingų atsitikimų (+ 18,9 %), Kasko (+ 7,6 %) ir turto draudimo (+ 6,9 %) rūšys, o tai rodo, kad žmonės vis geriau supranta draudimo esmę ir poreikį draustis.

Siekdama padidinti bendrovės pelningumą, pernai BTA sumažino dalies nuostolingų draudimo rūšių pardavimų apimtis Baltijos šalių rinkoje. Tą labiausiai atspindi privalomasis transporto draudimas – BTA pasirašytos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimo įmokos Baltijos šalyse mažėjo 12 %.

„Didžiausi pokyčiai pernai ir apskritai per pastaruosius penkerius metus užfiksuoti privalomojo ir savanoriškojo draudimo paklausos santykyje. Vis dažniau – ypač verslo sektorius – renkasi savanorišką turto, transporto, civilinės atsakomybės draudimą, siekdamas apsisaugoti nuo plataus galimų rizikų spektro. Kalbant apie privačius asmenis, pastebima, kad gerėjant gyvenimo kokybei, žmonės yra linkę daugiau investuoti į nekilnojamąjį turtą, automobilius, pomėgius. Natūraliai formuojasi turimo turto apsaugos poreikis, o tai turi teigiamos įtakos kai kurių savanoriško draudimo rūšių augimui“, – teigė AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialo Lietuvoje direktorius Tadeuš Podvorski.

2015 metais BTA Baltijos šalyse išmokėjo draudimo išmokų už 70,5 mln. eurų, o tai yra 15,1 % daugiau nei 2014 metais (BTA Lietuvoje 2015 metais išmokėta 32 mln. eurų, 2014 metais – 28 mln. eurų). Išmokų didėjimą iš esmės lėmė didesnis transporto žalų skaičius ir su tuo susijusios didesnės išmokų sumos, skirtos kompensuoti automobilių remonto darbų išlaidas.

Nepaisant didesnių išmokų sumų, sėkmingas verslo atskyrimas ir kryptingas bendrovės verslo portfelio pertvarkymas, lėmė puikius BTA grupės įmonių rezultatus.

„Analizuojant neaudituotus finansinius 2015 metų rezultatus galima konstatuoti, kad pasirinkta verslo strategija buvo teisinga. Pernai Baltijos šalių rinkoje labiausiai orientavomės į verslo produktų portfelio subalansavimą bei valdymo ir administravimo kaštų optimizavimą. Tai davė teigiamą rezultatą – BTA pelnas iš tiesioginės draudimo veiklos augo 24 % ir siekia 7,6 mln. eurų“, – rezultatus komentavo T. Podvorski.

2015 metų pabaigoje įvyko reikšmingas susitarimas dėl pokyčių BTA akcininkų struktūroje. AAS „BTA Baltic Insurance Company“ akcininke nusprendė tapti viena didžiausių draudikių Europoje – „Vienna Insurance Group AG“ (VIG). T. Podvorski neabejoja, kad tai bendrovei leis dar labiau stiprinti savo pozicijas Baltijos šalių draudimo rinkoje, plečiant teikiamų draudimo paslaugų asortimentą, stiprinant BTA prekės ženklą, perimant teigiamą ilgametę VIG koncerno patirtį draudimo srityje. Tolimesnės BTA veiklos prioritetais bus maksimalaus valdymo procesų veiksmingumo užtikrinimas, greitas ir kokybiškas sprendimų priėmimas bendrovėje ir darbuotojų profesinis tobulinimas.

Draudimo bendrovė BTA yra viena didžiausių Lietuvoje veikiančių ne gyvybės draudimo bendrovių. 2015 metais BTA užregistravo per 40 tūkst. įvykių ir išmokėjo 32 mln. eurų draudimo išmokų, o tai kas mėnesį vidutiniškai sudaro virš 2,6 mln. eurų, per vieną darbo dieną vidutiniškai po 87 tūkst. eurų išmokų BTA klientų patirtiems nuostoliams padengti. Pernai metų pabaigoje atliktas draudimo bendrovių slapto pirkėjo tyrimas parodė, kad BTA klientų aptarnavimo kokybė vertinama net 96 proc.

Parašykite komentarą