Politika ir teisė

Narystės ES jubiliejaus proga pirmą kartą susitiko visų Baltijos šalių teisingumo ministrai

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro Juozo Bernatonio kvietimu Lietuvoje lankosi Latvijos teisingumo ministrė Baiba Broka ir Estijos teisingumo ministras Andresas Anveltas. Šis trišalis teisingumo ministrų susitikimas surengtas minint Baltijos valstybių narystės Europos Sąjungoje dešimtmetį. Tai pirmas toks visų Baltijos šalių teisingumo ministrų susitikimas nuo narystės pradžios ir pirmasis renginys, skirtas Lietuvos narystės Europos Sąjungoje dešimtmečiui paminėti.
„Man garbė šiandien priimti Baltijos valstybių kolegas. Minime gražią sukaktį – jau 10 metų Baltijos šalys priklauso Europos Sąjungai. Ši narystė mūsų visų teisės sistemoms buvo iššūkis, su kuriuo sėkmingai tvarkėmės nugalėdami senas dogmas ir keisdami teisinį mentalitetą. Narystės jubiliejus – puiki proga paminėti tai, kas per šiuos metus pasiekta bei aptarti ateities planus, kad Baltijos valstybės išliktų aktyviomis ir vertinamomis Europos šeimos narėmis“, – kalbėjo teisingumo ministras Juozas Bernatonis.
Susitikimo metu ministras J. Bernatonis su kolegomis pasidalino Lietuvos patirtimi pirmininkaujant Europos Sąjungos Tarybai teisingumo srityje. Lietuva buvo pirmoji iš Baltijos šalių pirmininkavusi ES Tarybai, todėl Lietuvos institucijų patirtis itin svarbi Latvijai bei Estijai pradedant pasiruošimą būsimam pirmininkavimui.
Anot ministro, praėjusių metų antroje pusėje vykusį pirmininkavimo egzaminą Lietuva išlaikė sėkmingai ir pasiekė svarbių tikslų. Prie to ženkliai prisidėjo ir sėkmingas bendradarbiavimas su Baltijos kaimynėmis. Todėl J. Bernatonis pabrėžė, kad Lietuva yra pasirengusi visokeriopai remti Latviją ir Estiją ne tik rengiantis pirmininkavimu, bet ir pirmininkavimo metu.
Trišalio Baltijos valstybių teisingumo ministrų susitikimo metu taip pat aptarti šiuo metu aktualūs Europos Sąjungos darbotvarkės klausimai teisingumo srityje. Baltijos šalių ministrai apsikeitė pozicijomis dėl tokių klausimų kaip Europos Prokuratūros steigimas, Stokholmo programos iniciatyvos ir kt.
Po susitikimo visi trys teisingumo ministrai dalyvavo Vilniaus universiteto Teisės fakulteto kartu su Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija organizuotoje mokslinėje konferencijoje „Nacionalinis teisinis identitetas Europos Sąjungoje: iššūkiai ir galimybės“.
Ši konferencija – vienas iš Europos Sąjungos teisės savaitės, skirtos narystės ES jubiliejui paminėti, renginių. Konferencijoje teisės mokslininkai, praktikai ir valdžios atstovai susirinko pasidalinti mintimis apie ES teisinės sistemos pokyčius, narystės perspektyvas ir aktualijas. Europos Sąjungos teisės savaitės renginių ciklas skirtas dviejų teisių sistemų, nacionalinės ir ES, santykiui nagrinėti.
Konferencijos dalyvius sveikino visi Baltijos šalių teisingumo ministrai ir Vilniaus universiteto Teisės fakulteto dekanas Prof. dr. Tomas Davulis. Ministras J. Bernatonis taip pat skaitė pranešimą Pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai tema, kuriame pristatė Lietuvos pirmininkavimo patirtį ir įžvalgas.
Konferencijoje taip pat dalyvauja ir pranešimus skaito Europos Žmogaus teisių teismo teisėjas Egidijus Kūris, Europos Sąjungos teisingumo teismo teisėjas Prof. dr. Egidijus Jarašiūnas, Europos Sąjungos bendrojo teismo teisėjas dr. Egidijus Bieliūnas, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkas Gintaras Kryževičius, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininkas Ričardas Piličiauskas, ir kiti žymūs teisės sistemos atstov

Parašykite komentarą