Studijos

MRU sėkmingiausiai konkuruoja tarptautinėje studijų erdvėje, o studentai – labiausiai patenkinti savo universitetu

Paskelbtame žurnalo „Reitingai“ instituciniame universitetų reitinge Mykolo Romerio universitetas tarp visų valstybinių universitetų pirmauja pagal konkuravimą tarptautinėje studijų erdvėje ir studentų požiūrį į savo universitetą.

Tarptautiškumas išlieka universiteto prioritetu

Vertinant universitetų konkuravimą tarptautinėje studijų erdvėje, į reitingą rengėjai įtraukė užsienio kalba dėstomų akredituotų programų, akredituotų jungtinių programų skaičius, taip pat universitete studijuojančių užsienio studentų, pagal „Erasmus“ akademinių mainų programą atvykusių ir išvykusių studentų statistiką, akademinio personalo mainų, akademinių darbuotojų užsieniečių rodiklius.

Pasak MRU vicerektorės akademiniams reikalams profesorės Reginos Valutytės, universiteto tarptautiškumas išlieka prioritetu universiteto veikloje: „Šiais laikais tarptautiškumo siekis nėra naujiena jokiam universitetui. Tarptautiškumas, ilgą laiką buvęs prioritetu Universiteto strategijoje, palaipsniui patapo integraliu visų universiteto veiklų elementu. Tai rodo ir gerėjančios universiteto pozicijos pasauliniame „QS World University Rankings by Subject” universitetų reitinge. Teisės, kuri tradiciškai siejama su nacionaliniu kontekstu, krypties reitinge MRU pateko tarp 250 geriausių pasaulio universitetų”.

2019 m. MRU įgyvendino 17 studijų programų anglų kalba, universitete augo ir užsienio studentų skaičius – palyginus su 2018 m. stojančiųjų iš užsienio į bakalauro studijas išaugo net 93 proc. ir 22 proc. magistrantūros studijose. Šiuo metu universitete studijuoja virš 700 užsienio studentų. „Jungtinės programos, akademiniai mainai, suteikia galimybę pasisemti patirties užsienio universitetuose, jau tapo įprastu tarptautiškumo elementu akademiniame pasaulyje. Visgi suprasdami dirbančių studentų poreikius, žengiame žingsnį į priekį – aktyviai ieškome netradicinių būdų sudaryti sąlygas „tarptautiškumui namuose”.  Universitetas siūlo ne tik programas anglų kalba, kuriose studijuoja jaunuoliai iš viso pasaulio, bet ir dvigubo diplomo programas, kur dėstyti atvyksta dėstytojai iš diplomą teikiančio užsienio universiteto. Tarptautinės studijų programos, įgyvendinamos kartu su užsienio akademiniais partneriais, net ir be mobilumo studijoms, studentams suteikia daugiau galimybių įgyti reikalingų profesinių kompetencijų ir įgūdžių, sėkmingai įsitraukti ne tik į nacionalinę, bet ir tarp­tautinę darbo rinkas“, – sako R. Valutytė.  

MRU didelį dėmesį skiria į tarptautinę akademinę karjerą orientuotų dėstytojų ir mokslininkų rengimui, taip pat jų įsitraukimui į tarptautinę mokslo erdvę. MRU aktyviai skatina doktorantūros tarptautiškumą, tai atspindi ir 9,4 proc. augęs užsienio doktorantų skaičius. 2019 m. Universitetas pirmasis Lietuvoje prisijungė prie eilės Europos universitetų, išduodančių Europos daktaro (Doctor Europaeus) sertifikatus.

Savo universitetą geriausiai įvertino MRU studentai

Instituciniame nacionaliniame reitinge Mykolo Romerio universiteto studentai geriausiai įvertino savo universitetą. MRU studentai aukščiausiais balais tarp visų universitetų įvertino universiteto dėstytojų darbą – nuosekliai ir suprantamai išaiškina dėstomus dalykus, pateikia kūrybines užduotis ir taiko įvairius dėstymo metodus, dėstytojai puikiai išmano dėstomus dalykus, vertinimai yra objektyvūs ir nešališki. Studentai taip pat aukštus įvertinimus skyrė už galimybę universitete rinktis studijų dalykus ir studijų planą, administracijos profesionalumą ir pagalbą, studentų įtraukimą į studijų kokybės užtikrinimo procesus, įvairią postudijinę veiklą.

Pasak R. Valutytės, tai didžiulis viso akademinio ir administracinio personalo įvertinimas: „Mums labai svarbi ne tik kiekvieno studento sėkmė baigus studijas šiuolaikinėje darbo rinkoje, bet ir jo pasitenkinimas pačiomis studijomis, galimybė augti, tobulėti, matyti prasmę ir ateities perspektyvas baigus studijas“.

Pranešimą paskelbė: Vaidotas Norkus, Mykolo Romerio universitetas

Parašykite komentarą