IT naujienos

Mobiliojo ryšio operatoriai pasirašė Tiesioginės rinkodaros telefonu etikos kodeksą

Lietuvos mobiliojo ryšio bendrovės „Bitė“, „Omnitel“ ir „Tele2“, siekdamos užtikrinti tinkamą vartotojų privatumo apsaugą, ėmėsi iniciatyvos ir savo gera valia parengė bei pasirašė Tiesioginės rinkodaros telefonu etikos kodeksą.

Pasirašydamos šį kodeksą, visos trys bendrovės įsipareigojo vykdyti tik teisėtą tiesioginę rinkodarą telefonu, naudodamos tinkamas ir visuotinai priimtinas priemones bei laikydamosi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimų bei sąžiningos veiklos praktikos ir moralės principų.

– „Malonu, kad Lietuvos mobiliojo ryšio bendrovės atsisakė neteisėtų konkurencijos metodų bei sutarė dėl savireguliacijos principo, kuris geriausiai atitinka ir rinkos dalyvių, ir klientų interesus. Tai tikrai socialiai atsakingas žingsnis, išplaukiantis iš šiuolaikinio privatumo apsaugos supratimo visuomenėje, naudojančioje naujausias informacines technologijas. Linkiu, kad šiuo pavyzdžiu pasektų ir kiti tiesioginę rinkodarą naudojantys rinkos dalyviai“, – sakė Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktorius Dr. Algirdas Kunčinas.

Laikydamosi etikos kodekso, „Bitė“, „Omnitel“ ir „Tele2“ tiesioginę rinkodarą telefonu privačių ne savo klientų atžvilgiu vykdys tik turėdamos išankstinį jų sutikimą, kurio sieks tik teisėtais ir etiškais būdais, nepažeisdamos asmens teisių į privatumą.

Prie Tiesioginės rinkodaros telefonu etikos kodekso gali prisijungti bet kurios įmonės, organizacijos ar institucijos, kurioms priimtinos jo nuostatos. Prisijungusiųjų įmonių, organizacijų ar institucijų sąrašas bus skelbiamas viešai kartu su kodekso tekstu.

Kontaktai žiniasklaidai:

Žana Jakevičienė, „Bitės“ korporatyvinių reikalų ir ryšių su visuomene vadovė. Mob. +370 699 23582, el. paštas zana.jakeviciene@bite.lt

Daiva Selickaitė, „Omnitel“ ryšių su visuomene vadovė. Mob. +370 686 85906, el. paštas daiva.selickaite@omnitel.net

Parašykite komentarą