IT naujienos

RRT skelbia preliminarius elektroninių ryšių rinkos 2014 m. II ketvirčio duomenis

2014-08-27, Vilnius. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) skelbia išankstinius 2014 m. antrojo ketvirčio elektroninių ryšių rinkos duomenis.

Preliminariais RRT duomenimis, 2014 m. II ketvirtį, palyginti su 2014 m. I ketvirčiu, elektroninių ryšių rinka (vertinant pagal pajamas iš viešojo fiksuotojo ryšio tinklo ir viešųjų fiksuotojo telefono ryšio paslaugų, viešojo judriojo ryšio tinklo ir viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų, interneto prieigos bei kitų duomenų perdavimo paslaugų, nenaudojamų fizinių šviesolaidinių ryšio linijų skaidulų, televizijos paslaugų, radijo ir televizijos programų siuntimo paslaugų teikimo bei elektroninių ryšių tinklų sujungimo veiklos) išaugo 4,1 proc. ir sudarė 529,4 mln. Lt. 2014 m. II ketvirtį, palyginti su atitinkamu 2013 m. laikotarpiu, elektroninių ryšių rinka sumažėjo 1,5 proc.

2014 m. II ketvirtį investicijos į elektroninių ryšių tinklo infrastruktūrą, palyginti su 2014 m. I ketvirčiu, išaugo 4 proc. ir sudarė 58,7 mln. Lt, palyginti su 2013 m. II ketvirčiu, jos sumažėjo 1 proc.

Per 2014 m. II ketvirtį interneto prieigos paslaugų abonentų, naudojančių plačiajuosčio ryšio technologijas, skaičius, išaugo 2 proc., o per metus – 9 proc., ir sudarė 1180 tūkst. Abonentų, naudojusių interneto prieigą viešaisiais judriojo ryšio tinklais, naudojant kompiuterį, skaičius per ketvirtį išaugo 1 proc. ir sudarė 299 tūkst. Abonentų, naudojusių plačiajuosčio interneto prieigos paslaugas fiksuotojo ryšio technologijomis, skaičius per ketvirtį augo 3 proc. ir 2014 m. II ketvirčio pabaigoje sudarė 881 tūkst.

Plačiajuosčio interneto ryšio skvarba 2014 m. II ketvirčio pabaigoje pasiekė 40,3 proc. Per ketvirtį ji išaugo 1 procentiniu punktu, per metus – 3,6 procentinio punkto.

Pajamos, gautos už mažmeninių plačiajuosčio interneto prieigos paslaugų teikimą 2014 m. II ketvirtį, palyginti su 2014 m. I ketvirčiu, sumažėjo 0,5 proc. ir sudarė 95,1 mln. Lt, įskaitant 14,7 mln. Lt pajamų, gautų iš abonentų, prisijungusių prie interneto viešaisiais judriojo ryšio tinklais.

2014 m. II ketvirtį, palyginti su 2014 m. I ketvirčiu, 1 proc. sumažėjo abonentų, kurie naudojasi mokamos televizijos paslaugomis, skaičius, ir ketvirčio pabaigoje sudarė 718 tūkst. (tarp jų – 419 tūkst., kurie naudojasi mokamos skaitmeninės televizijos paslaugomis). Šį skaičių sudarė 417,5 tūkst. abonentų, kurie naudojasi televizijos paslaugomis kabelinės televizijos tinklais, tarp jų – 118,5 tūkst. skaitmeninės kabelinės televizijos, 14,0 tūkst. – mikrobangų daugiakanalės (MDTV) tinklais, 128,9 tūkst. – televizijos, naudojant IP technologijas (IPTV), 61,6 tūkst. – skaitmeninės antžeminės televizijos (DVB-T) ir 95,9 tūkst. – palydovinės televizijos tinklais. Per metus bendras mokamos televizijos abonentų skaičius sumažėjo 2 proc. Pajamos, gautos už mokamos televizijos paslaugų teikimą per 2014 m. II ketvirtį, palyginti su 2014 m. I ketvirčiu, beveik nepakito (sumažėjo 0,4 proc.) ir sudarė 51,8 mln. Lt. (pajamos, gautos už skaitmeninės televizijos paslaugų teikimą, per 2014 m. II ketvirtį išaugo 1 proc. ir sudarė 36,2 mln. Lt.).

Viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų aktyvių abonentų (t. y. naudojamų aktyvių SIM kortelių) skaičius per 2014 m. II ketvirtį sumažėjo 1,2 proc. ir buvo 4,49 mln. 2,05 mln. arba 46 proc. visų aktyvių viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų abonentų naudojosi išankstinio mokėjimo paslauga. Viešojo judriojo telefono ryšio skvarba 2014 m. II ketvirčio pabaigoje, palyginti su 2014 m. I ketvirčio pabaiga, sumažėjo 1,5 procentinio punkto ir buvo 153,1 proc. (per metus – sumažėjo 14,1 procentinio punkto).

Abonentų, kurie naudojasi UMTS (trečiosios kartos viešojo judriojo ryšio tinklo) paslaugomis skaičius išaugo 4 proc. ir sudarė 1 750 tūkst. (39 proc. bendro aktyvių judriojo telefono ryšio abonentų skaičiaus).

Pajamos, gautos už viešojo judriojo ryšio tinklo ir (arba) viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų teikimą, 2014 m. II ketvirtį, palyginti su 2014 m. I ketvirčiu, išaugo 2 proc. ir sudarė 194,5 mln. Lt, iš jų 3,7 mln. Lt (1,9 proc.) sudarė paslaugų teikėjų, neturinčių savo tinklo, pajamos (palyginti su praeitu ketvirčiu, jos sumažėjo 5,0 proc.). Į šias pajamas neįeina pajamos, gautos už tinklų sujungimą, bei pajamos, gautos už interneto prieigos paslaugų teikimą judriojo ryšio tinklu, naudojant kompiuterį.

Pokalbių, inicijuotų viešuosiuose judriojo ryšio operatorių tinkluose, trukmė per
2014 m. II ketvirtį, palyginti su 2014 m. I ketvirčiu, išaugo 5 proc. ir sudarė apie 2 061 mln. min. Palyginti su 2013 m. II ketvirčiu, per 2014 m. II ketvirtį pokalbių, inicijuotų viešuosiuose judriojo ryšio operatorių tinkluose, trukmė taip pat išaugo 5 proc. Palyginti su praeitu ketvirčiu, išsiunčiamų SMS žinučių skaičius išaugo 0,5 proc. iki 1 827 mln. SMS, o išsiunčiamų vaizdo žinučių (MMS) skaičius išaugo 13 proc. iki 1,7 mln. MMS. Palyginti su 2013 m. II ketvirčiu, išsiųstų SMS skaičius išaugo 1,5 proc., išsiųstų MMS skaičius išaugo 13 proc. Viešaisiais judriojo ryšio tinklais teikiamų paketinio duomenų perdavimo paslaugų vartojimas (išsiųstų ir priimtų duomenų kiekis) 2014 m. II ketvirtį sudarė 4 930 TB, ir, palyginti su 2014 m. I ketvirčiu, išaugo 10 proc., o, palyginti su 2013 m. II ketvirčiu, išaugo 62 proc.

Palyginti su 2014 m. I ketvirčiu, viešųjų fiksuotojo telefono ryšio paslaugų abonentų skaičius sumažėjo 3 proc. ir sudarė 596 tūkst. Bendros pajamos, iš viešųjų fiksuotojo ryšio tinklų, naudojamų viešosioms fiksuotojo telefono ryšio paslaugoms teikti, ir (arba) viešųjų fiksuotojo telefono ryšio paslaugų teikimo, gautos per 2014 m. II ketvirtį, sumažėjo 3 proc. ir sudarė 48,1 mln. Lt. Pokalbių, inicijuotų viešuosiuose fiksuotojo ryšio tinkluose, trukmė per 2014 m. II ketvirtį, palyginti su praeitu ketvirčiu, sumažėjo 10 proc. ir sudarė 248 mln. min.

Iki 2014 m. II ketvirčio pabaigos, numerio perkėlimo paslauga pasinaudojo
1 086,3 tūkst. judriojo telefono ryšio abonentų (24,2 proc. visų aktyvių judriojo telefono ryšio abonentų). Per 2014 m. II ketvirtį buvo perkelta 41,8 tūkst. numerių ir tai buvo 28,7 proc. mažiau negu per 2014 m. I ketvirtį. Iki 2014 m. II ketvirčio pabaigos numerio perkėlimo paslauga pasinaudojo 36,5 tūkst. fiksuotojo telefono ryšio abonentų (6,1 proc. visų fiksuotojo telefono ryšio abonentų skaičiaus). Per 2014 m. II ketvirtį buvo perkelti 1,2 tūkst. fiksuotojo telefono ryšio numerių ir tai buvo 19,1 proc. mažiau negu per 2014 m. I ketvirtį.

Galutinius 2014 m. antrojo ketvirčio elektroninių ryšių rinkos duomenis RRT paskelbs rugsėjo mėnesį.

Parašykite komentarą