Verslas

Lietuvos pirmininkavimo ES proga Vilniuje lankosi Londono Sičio meras

Šių metų antroje pusėje Europos Sąjungai pradėsianti pirmininkauti Lietuva sulaukė garbingų svečių. Į sostinėje surengtą oficialų vizitą atvykę Europos finansų centro, Londono Sičio, vadovai su Britanijos prekybos rūmų nariais ir finansų sektoriaus atstovais dalinosi sukaupta patirtimi. Londono Sičio mero Roger Gifford bei vidaus politikos atstovo Mark Boleat vizito Lietuvoje tikslas – pirmininkavimo ES klausimų aptarimas bei dialogo užmezgimas verslo ir finansiniais klausimais.

„Atvykau norėdamas pasidalinti su Lietuvos verslo ir finansų sektoriaus atstovais Londono Sičio patirtimi – tvarios ir konkurencingos ekonomikos sukūrimo pavyzdžiu“, – savo kalbą oficialaus vizito metu pradėjo R. Gifford. Daugiau nei 35-erių metų patirtį finansų sektoriuje turintis Londono Sičio meras nuo 2000-ųjų vadovauja skandinaviško kapitalo banko SEB Londono filialui. Pristatydamas sostinėje susirinkusiems verslo atstovams Londono Sičio modelį, R. Gifford pabrėžė šio finansų centro svarbą tarptautinei ekonomikai bei konkurencingumą pasaulinėje rinkoje: „Londono vertybinių popierių biržoje yra daugiau užsienio kapitalo įmonių nei bet kur kitur pasaulyje. Sitis – tai vieta, kur tarptautinis verslas ieško paramos ir partnerystės.“

Londono Sičio meras palietė ir Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungai klausimą. Kaip vieną svarbiausių uždavinių Lietuvai jos pirmininkavimo metu R. Gifford įvardijo bendrosios rinkos sustiprinimą, kuris yra nurodomas kaip vienas pagrindinių Europos augimo darbotvarkės tikslų, ypatingą reikšmę įgavusių ekonominio sunkmečiu laikotarpiu. R. Gifford teigimu, stiprios ir stabilios bendrosios rinkos užtikrinimas yra laikomas ir vienu svarbiausių Londono Sičio prioritetų, siekiant laisvo prekių ir paslaugų judėjimo bei kuriant konkurencinį pranašumą. „Manome, jog Lietuvos pasiryžimas sustiprinti bendrąją rinką leistų Europai atremti intensyvų konkurencinį spaudimą iš naujųjų ekonomijų bei prekybos blokų“, – kalbėjo R. Gifford.

Kartu su R. Gifford atvykęs Londono Sičio vidaus politikos atstovas M. Boleat mero išsakytas mintis papildė pastebėjimais apie aktualias šių dienų ekonomikos temas, apžvelgė Londono Sičio, kaip Europos finansų centro, konkurencingumo klausimą tarptautiniame kontekste. Po autoritetingų svečių oficialių pranešimų vyko klausimų ir atsakymų sesija su renginio svečiais.

„Jungtinės Karalystės ir Lietuvos verslo ir ekonomikos santykių užmezgimas bei reagavimas į aktualius įvykius rinkoje – vienas prioritetinių Britanijos prekybos rūmų Lietuvoje uždavinių. Organizuodami renginius verslo ir finansų sektoriaus atstovams, skatiname tarptautinį bendradarbiavimą, dalinimosi sukaupta patirtimi kultūros plėtrą“, – kalbėjo Britanijos prekybos rūmų vykdančioji direktorė Sandra Kundrotė.

Apie Britanijos prekybos rūmus

Lietuvos ir Didžiosios Britanijos asociacija British Chamber of Commerce, įkurta 1999 metais, šiandien vienija virš 100 Lietuvos ir britų verslo kompanijų bei verslo atstovų Lietuvoje, kuriančių bendradarbiavimo su Didžiąja Britanija strategijas. Asociacijos prioritetai – skatinti prekybą ir bendrą verslą tarp Lietuvos ir Jungtinės Karalystės, atstovauti narių interesams, kurti terpę naudingų verslo kontaktų užmezgimui, vystyti ir skatinti kultūrinius bei socialinius ryšius tarp Lietuvos ir Jungtinės Karalystės ir remti vietines labdaros organizacijas.

Parašykite komentarą