Investicijos

Kur kreiptis dėl projekto parengimo ES paramai gauti?

Kiekvienas kvietimas teikti paraiškas ar konkursus turi savo kriterijus, reikalavimus ir etapus. Jūsų pasirinktas dalyvavimas ES parama projekte padės jums pateikti paraiškos teikimo procesą. Nustačius, kad atitinkate konkrečiame kvietime nurodytus kriterijus, gali tekti užsiregistruoti konkrečioje duomenų bazėje – kvietimo gairėse bus nurodyta, ar ir kaip tai reikia padaryti. Taip pat galbūt norėsite susirasti partnerį su kuriuo kartu dalyvausite projekto parengimo procese.

Pasiūlymo paruošimas ir pateikimas užtruks šiek tiek laiko, todėl pasirūpinkite, kad pradėtumėte iš anksto. Visi dokumentai ir šablonai, kuriuos turėsite naudoti, bus išvardyti jūsų pasirinkto skambučio gairėse – būtinai jų atidžiai laikykitės. Jei to nepadarysite, perkančioji organizacija jūsų pasiūlymą gali atmesti kaip nepriimtiną. Norint gauti ES finansavimą, reikia laikytis tam tikrų taisyklių ir procedūrų. Tai neišvengiama – turime užtikrinti, kad kiekvienas euras būtų išleidžiamas skaidriai ir teisingai, ES piliečių labui. Tačiau ES taip pat nuolat stengiasi supaprastinti ir modernizuoti savo biudžeto taisykles ir užtikrinti, kad žmonės galėtų gauti ES finansavimą savo idėjoms finansuoti.

Kad jūsų paraiška būtų svarstoma, ji turi būti išsami, glausta ir laiku pateikta per elektroninę pateikimo sistemą. ES finansuojamos programos įgyvendinamos vienu iš trijų būdų: tiesioginio valdymo, pasidalijamojo valdymo arba netiesioginio valdymo. Paraiškų teikimo procesas skiriasi priklausomai nuo režimo ir programos, dėl kurios kreipiatės. Sužinokite daugiau apie valdymo režimus. Tiesioginis valdymas. Paraiškų teikimo procesas turi vykti per Europos Komisijos Finansavimo ir konkursų portalą. Tiek dotacijų, tiek konkursų atveju įprastas paraiškų teikimo procesas apima kvietimo, kuriame esate tinkamas, radimą, projekto partnerio suradimą, paskyros portale sukūrimą, organizacijos registravimą ir pasiūlymo pateikimą.

Valstybių narių administracijos yra atsakingos už atrankos ir skyrimo procedūras, taip pat už stebėseną ir valdymą, įskaitant mokėjimus. Daugiau informacijos rasite regioninių ir nacionalinių biudžeto finansavimo institucijų puslapyje.

Parašykite komentarą