Politika ir teisė

Išrinkta nauja EHU Valdančioji taryba 2020-2023 metų kadencijai

Sausio 6 d. Europos humanitarinio universiteto Visuotinis dalininkų susirinkimas priėmė sprendimą išrinkti naujus Universiteto strateginio valdymo organo – Valdančiosios tarybos – narius 3-jų metų kadencijai.

Pagal Statutą, Valdančioji taryba tvirtina Strateginį veiklos planą ir Statutą, struktūrą ir visas finansines donacijas, studijų programas ir biudžetą bei užtikrina Universiteto strateginį valdymą.

Po naujos Valdančiosios tarybos sudėties patvirtinimo Visuotinio dalininkų susirinkimo pirmininkas Horton Beebe-Center teigė: „Norėčiau padėkoti naujiems Valdančiosios tarybos nariams už jų pasirengimą prisidėti prie EHU veiklos ir dėkoju mūsų už pagalbą formuojant tokią gabią komandą, kuri prisidės prie 2019-2024 m. Strategijos įgyvendinimo“.

„Džiaugiuosi sveikindamas tokius iškilius žmones EHU Valdančiojoje taryboje. Jų ankstesni pasiekimai ir patirtys yra didelis pranašumas Universitetui. Valdančioji taryba tęs darbą pagal strategines Universiteto veiklos kryptis, ypatingą dėmesį skirdama akademinio darbo stiprinimui ir būsimiems EHU pasiekimams stiprinimui,“ – sakė Rektorius prof. Sergei Ignatov.

Nuo 2020 m. sausio 6 d. EHU Valdančiąją tarybą sudaro šie asmenys, išrinkti 3-jų metų kadencijai:

 • dr. Jonathan Fanton (JAV)
  Amerikos menų ir mokslų akademijos Garbės prezidentas
 • Andrius Kubilius (Lietuva)
  Europos parlamento narys, buvęs Lietuvos Respublikos Ministras pirmininkas (1999-2000, 2008-2012)
 • Mindaugas Kačerauskis (Lietuva) 
  Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo departamento direktoriaus pavaduotojas
 • dr. Megaklis Petmezas (Graikija)
  Šefildo universiteto Tarptautinių programų City koledžo (Salonikų pagrindinis koprusas) Prorektorius komunikacijai, rinkodarai ir studentų pritraukimams
 • Reinhard Stuth (Vokietija)
  HanBao Energien Generalinis direktorius ir partneris, buvęs Hamburgo federalinės žemės Kultūros ir medijų ministras (2010-2011)
 • prof. Sergei Ignatov, ex officio (Bulgarija) 
  Europos humanitarinio universiteto Rektorius
 • akad. Anatoli Mikhailov, ex officio (Baltarusija)
  Europos humanitarinio universiteto Prezidentas

Pirmą oficialų naujosios Valdančiosios tarybos posėdį planuojama surengti 2020 m. vasario mėnesį.

Pranešimą paskelbė: Maksimas Milta, Europos humanitarinis universitetas

Parašykite komentarą