Teisėsauga, kriminalai

Ar policijai reikia išmanaus policininko?

Tokia mintis gvildenama nuo buvusio generalinio komisaro veiklos ir ,,fiks“  sumanymų laikotarpio pabaigos. Tuomet tyčiojantis iš  teisinio reguliavimo ir nuolat dangstantis statutu bei suteiktais įgaliojimas buvo įvesta suminė darbo laiko apskaita,  viešai meluojant nusavinti pareigūnų uždirbami viršvalandžiai ir už juos nupirktos naujos tarnybinės mašinos. Šiam iš esmės socialiai neteisėtam žingsniui pasisavinant pareigūnų lėšas pritarė ne tik visos aukščiausios valstybinės institucijos, bet ir valdančios partijos. Per šį laikotarpį  vieno asmens neteisės demonstravimas tęsėsi per visas įmanomas žiniasklaidos priemones. Rezultate – visiškai sugriautas socialinis dialogas policijoje, prisidengiant duota priesaika, kuri įsivyravusi užslėpta  pareigūnų diskriminacija,  žmonių nuasmeninimas  ir vis didėjantis šios sistemos uždarumas.

Lietuvos profesinė sąjunga ,,Sandrauga“ (toliau ,,Sandrauga“) jau ne vieną ir ne du kartus kreipėsi į Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministrę dėl Kauno, Tauragės apskrities ir kitų policijos vadovų žeminančių, agresyvių, užgaulių, įžeidžiančių veiksmų, kuriais kėsinamasi į atskiro darbuotojo ar jų grupės garbę ir orumą, siekiant įbauginti, sumenkinti paprastus pareigūnus, kurie nieko bendro neturi su skandalingomis  aukšto rango pareigūnų  nusikalstamomis istorijomis. Susidarė tokia situacija, kad, jei pareigūnas susirinkimo metu pabando pagrįstai argumentuoti ir išdrįsta garsiai išreikšti kitokią nuomonę ar dėl šeimyninių aplinkybių paprašo pakeisti atostogų ar darbo grafiką, jis automatiškai patampa Vidaus tyrimų ar Imuniteto entuziastų taikiniu. O, jei profsąjungos nariui esančiam pareigūnui, atidavusiam sistemai daugiau nei 15 metų, sustreikuoja širdis, sveikata  ir  jis yra medikų pasiunčiamas Į VRM sveikatos ir reabilitacijos sanatoriją Palangoje, tai netikėtai arba atsitiktinai kitą dieną reabilituotis atsiunčiama ir Kauno Vyriausiojo Policijos komisariato Imuniteto Valdybos vidaus tyrimų skyriaus vyriausioji tyrėja…. Priminsime, kad Kauno Policijai vadovauti dar dviem mėnesiams pratęsta Policijos departamento  Imuniteto valdybos viršininkui Elanui Jablonskui.

Akivaizdu, kad  ši sistema jau penkeri metai kaip nesikeitė, prarado savo efektyvumą ir paminė pagrindinius tikslus, negerbė demokratijos dėka pasiektų rezultatų ir, kad nesiimant veiksmų ji toliau smuks. Visada buvo, yra ir bus žmonių, kurie  nori naudoti tik jėgą ir prievartą, nors Europoje  senai nueita kitu, taikesniu keliu.

Išsigelbėjimas ateityje – išmaniojo policininko su Android sistema diegimas (kaip  eksperimentas) Kauno apskrities policijoje.  Be savo pagrindinių tikslų ir paskirties  vadams nereikėtų pagal kažkieno papasakojimą spręsti  žmogiškų, socialinių, tarnybos klausimų, gilintis į teisingumo, protingumo sąvokas. Netektų įrodinėti ir nuolat kartoti, kad net etikos komisijoje svarstant profsąjungos nario elgesį komisijos sudėtyje privalėtų būti ir profsąjungos atstovas, o ne vien iš pavaldžių statutinių pareigūnų sudaryta tariamai teisinga komisija.

Visos profesinės sąjungos, veikiančios vidaus reikalų sistemoje, patvirtins, kad demokratinius pasiekimus, socialinį dialogą, žodžio ir nuomonės laisvę reikia nuolat ginti ir branginti, nes jie tuoj pat yra uzurpuojami. Kol to nėra Vidaus reikalų sistema net ir su pavyzdingai dirbančiais pareigūnais virsta uždaru, didelius įgaliojimus turinčiu susivienijimu, kuriame galioja ne teisės viršenybės, teisingumo ir protingumo principai, bet savų vadų sukurti ir jų pačių nustatyti kriterijai.

Pranešimą paskelbė: Kęstutis Juknis, Lietuvos profesinė sąjunga „Sandrauga“

Parašykite komentarą