Studijos

Akademiko Vincento Dienio atminimui

Akademikas, profesorius habilituotas daktaras
VINCENTAS DIENYS
1936 04 22 – 2022 04 02

2022 m. balandžio 2 d., eidamas 86-uosius metus, po sunkios ligos mirė Lietuvos mokslų akademijos (LMA) narys, žymus Lietuvos fizikas profesorius Vincentas Dienys.

V. Dienys gimė 1936 m. balandžio 22 d. Rokiškio rajone, Aleknų kaime. 1954 m. baigė Žeimelio vidurinę mokyklą, 1959 m. – Vilniaus universiteto Fizikos ir matematikos fakultetą, įgijo fiziko specialybę. 1961–1963 m. studijavo aspirantūrą Leningrado A. F. Jofės fizikos ir technikos institute, o 1963 m., nutarus Lietuvoje nestatyti tiriamojo branduolinio reaktoriaus, grįžo į Lietuvą ir aspirantūros studijas tęsė LMA Fizikos ir matematikos institute puslaidininkių fizikos srityje. Šiame institute profesorius dirbo vyr. laborantu, vėliau – jaunesniuoju moksliniu bendradarbiu, vyresniuoju bei vyriausiuoju inžinieriumi, 1967–1990 m. vadovavo LMA Puslaidininkių fizikos instituto laboratorijai.

1981 m. mokslininkas apgynė fizikos-matematikos mokslų daktaro disertaciją, kuri Lietuvos mokslo tarybos 1993 m. buvo nostrifikuota ir V. Dieniui suteiktas gamtos mokslų habilituoto daktaro mokslo laipsnis. 1987 m. Puslaidininkių fizikos instituto tarybos siūlymu jam suteiktas profesoriaus vardas. 1987 m. buvo išrinktas LMA nariu korespondentu, 2011 m. – LMA tikruoju nariu.

V. Dienys talentingas, darbštus mokslininkas, puikus mokslo organizatorius. Būdamas jaunas, vos 32 metų, tapo ką tik įkurto LMA Puslaidininkių fizikos instituto direktoriaus pavaduotoju mokslui ir subūrė jauną kolektyvą, kuris ėmėsi naujų mūsų šaliai mokslo krypčių nagrinėjimo. Viena tokių – karštųjų elektronų puslaidininkiuose tyrimai, kuriems vadovavo V. Dienys. Institutas tapo koordinuojančia institucija visoje Rytų Europoje. Mokslininko iniciatyva institute buvo pradėti taikomieji puslaidininkinių jutiklių kūrimo darbai. Institutas tapo viena svarbiausių Lietuvos mokslo įstaigų. Jaunatviška aplinka, intensyvią mokslinę veiklą lydėję įvairūs sportiniai ir turistiniai renginiai pritraukė daug talentingo ir aktyvaus jaunimo, todėl Puslaidininkių fizikos institutas atėjus Sąjūdžiui tapo vienu iš jo židinių. Atkūrus Nepriklausomybę pats Akademikas aktyviai talkino kuriant įvairias valstybės įstaigas. Jis buvo LR kultūros ir švietimo ministrų pavaduotojas, dirbo Pedagogikos institute ir Profesinio mokymo metodikos centro direktoriumi. Akademiko nuopelnai įvertinti LTSR valstybine premija bei LDK Gedimino ordino 1-ojo laipsnio medaliu.

Vincentas Dienys buvo vienas tų žmonių, su kuriuo buvo galima kalbėtis įvairiomis temomis, pasitarti. Jo didelė erudicija stebino ir traukė bendrauti. Tolerantiškas, išmintingas draugas ir partneris ilgam išliks visų Akademiką pažinojusiųjų atmintyje.

Lietuvos mokslų akademijos bendruomenė reiškia gilią užuojautą Akademiko artimiesiems.

Akademikas bus kremuotas.
Atsisveikinimas – balandžio 5 d. (antradienį) 17–20 val. Vilniaus laidojimo rūmų 1-oje salėje (Olandų g. 22).
Urna išnešama balandžio 6 d. (trečiadienį) 12 val.
Laidotuvės vyks Rokantiškių kapinėse.

Pranešimą paskelbė: Evelina Baronienė , Lietuvos mokslų akademija

Parašykite komentarą