Studijos

Išrinktas naujasis Lietuvos sveikatos mokslų universiteto rektorius

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (LSMU) turi naują vadovą – spalio 23 dieną vykusio LSMU Tarybos posėdžio metu penkerių metų kadencijai rektoriumi išrinktas profesorius Rimantas Benetis. Išrinktasis rektorius pareigas pradės eiti lapkričio 4 dieną, jis pakeis akademiką, prof. Remigijų Žaliūną, kuris Universitetui vadovavo nuo 2002 metų.

Profesorius Rimantas Benetis yra žinomas šalyje ir užsienyje kardiochirurgas, ilgametis  Širdies, krūtinės ir kraujagyslių chirurgijos klinikos vadovas ir Kardiologijos instituto direktorius. 2001 metais profesorius vadovavo kardiochirurgų brigadai, kuri atliko pirmąją širdies persodinimo operaciją Kaune. 2007 metais prof. Rimantas Benetis atliko pirmąją Baltijos šalyse plaučių ir širdies bei plaučių komplekso persodinimo operaciją.

Profesorius yra paskelbęs 457 mokslo publikacijas, skaitęs pranešimų tarptautinėse konferencijose ir kongresuose, sėmęsis patirties prestižinėse užsienio gydymo įstaigose. 2003 metais prof. Rimantui Benečiui įteiktas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ karininko kryžius, 2018 metais – Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Karininko kryžius, nuo 2010 metų jis yra Kazachstano Respublikos garbės profesorius.

Išrinktojo rektoriaus pristatytoje Universiteto veiklos penkerių metų programos koncepcijoje numatoma puoselėti LSMU tarptautiškumą ir atvirumą kaitai bei naujovėms.

„Šiandien Universitetą matau kaip lyderiaujantį Europoje sveikatos mokslų universitetą visuomenės klestėjimui, kurio misija – kurti, kaupti, sisteminti ir skleisti mokslo žinias, naujausius mokslo ir studijų laimėjimus, mokyti ir ugdyti kūrybingą, dorą, iniciatyvią, išsilavinusią, sveiką, savarankišką ir verslią asmenybę, puoselėti demokratiją ir gerovę, ugdyti sveiką bei išsilavinusią visuomenę“, – teigia išrinktasis LSMU rektorius.

Pasak jo, Universitetui reikalinga energinga, veikli, inovatyvi ir susiklausiusi bendruomenė, vienijanti studijuojančius, absolventus, akademinį ir neakademinį personalą, nebijanti pokyčių, atvira naujoms idėjoms ir pasaulinei konkurencijai.

„Tik bendruomenė, tarpusavio santykius grindžianti geranoriškumu ir ieškanti susitarimo, vedančio bendruomeniškumo ir pasitikėjimo kultūros link, pajėgi įgyvendinti tarptautiško universiteto, atviro kaitai ir naujovėms, idėją“, – teigia profesorius.

Institucinės atminties ir tradicijų išlaikymas, gerosios patirties perėmimas, pagrindinių  Universiteto vertybių – pagarbos gyvybei, akademiškumo, bendruomeniškumo, atvirumo, teisingumo, profesionalumo, puoselėjimas, visų pagrindinių Universiteto veiklų plėtra ypatingą dėmesį skiriant moksliniams tyrimams, mokslu grįstoms studijoms, Universiteto tarptautinio žinomumo didinimui – tai tik keli akcentai iš išrinktojo rektoriaus pristatytos veiklos koncepcijos.

„Pasaulis yra nuolatiniame kitime. Būtina reaguoti į visus šio proceso iššūkius, išnaudoti galimybes, keistis ir prisitaikyti prie pokyčių. Todėl visas Universiteto akademinis gyvenimas, finansai ir valdymas turi būti pagrįsti aiškiais principais, padedančiais drąsiai sutikti naujus iššūkius“, – teigia prof. Rimantas Benetis.

Pranešimą paskelbė: Rasa Masiokaitė, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Parašykite komentarą