Verslas

„Y karta“ Lietuvoje pasiruošusi kurti ir plėtoti verslumo idėjas

Antradienio popietę, minint Pasaulinę verslumo savaitę, Amerikos prekybos rūmų organizuotoje apvalaus stalo diskusijoje LR Švietimo ir mokslo ministras kartu su valstybinių institucijų bei privataus sektoriaus atstovais, visuomenės veikėjais ir verslumo kultūros puoselėjimui neabejingais svečiais diskutavo apie jaunimo verslumą. Renginio metu buvo pristatyta kiekvienais metais rengiama „Amway“ globalaus verslumo ataskaita (angl. „Amway Global Entrepreneurship Report“). Šiais metais didžiausias dėmesys skirtas verslumo mokymo situacijai aptarti, nes pasikeitusi verslo aplinka lėmė, kad vis daugiau žmonių apsisprendžia kurti nuosavą verslą. Diskusijoje dalyvavęs Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministras Dainius Pavalkis buvo maloniai nustebintas tyrimo rezultatais.

Jauni žmonės Lietuvoje ir pasaulyje verslumui sako “taip”
„Situacija su jaunimo verslumu Lietuvoje yra gera, lyginant tiek su ES, tiek su visu pasauliu. Tai ne svajonės, o realybė – jaunų verslininkų skaičiumi Lietuva yra viena pirmųjų pasaulyje“, – pastebėjo „Versli Lietuva“ generalinis direktorius Mantas Nocius.

Šių metų tyrimas atskleidė, kad visame pasaulyje verslumas yra itin vertinamas dalykas. Tyrimas parodė, kad optimistiškiausiai verslumo atžvilgiu nusiteikę jaunesni nei 35 metų amžiaus asmenys (80 proc.). Lietuvoje teigiamos nuotaikos yra dar didesnės – čia net 91 proc. apklaustų jaunų žmonių iki 35 m. amžiaus rodo labai teigiamą požiūrį į verslumą. Lietuva yra tarp šalių, kuriose jauni žmonės jaučiasi labiau pasirengę pradėti savo verslą nei tyrime dalyvavusių šalių vidurkis, siekiantis 51 nuošimtį.

Kalbant apie verslumui palankias sąlygas, apklaustųjų nuomonės išsiskiria. Pusė (51 proc.) jaunų suaugusiųjų visuomenę, kurioje gyvena, vertina kaip palankią verslui kurti ir beveik pusė (42 proc.) teigia, kad sąlygos verslumui plėtoti nepalankios. Lietuvoje rezultatai yra tokie patys – 51 procentas jaunų asmenų mano, kad verslumo kultūra yra palanki verslo iniciatyvų plėtojimui.

Verslininku yra gimstama ar tampama?
„Verslumas šiandien – sugebėjimas būti priekyje, o tam reikia tarpdisciplininio išmanymo. Švietimo įstaigos turėtų užtikrinti tokių kompetencijų ugdymą“, – pažymėjo ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto rektorius doc. dr. A. Chmieliauskas. Pasak Švietimo ir mokslo ministro, valstybė per įvairias programas „duoda meškeres“, o mokykloms ir universitetams belieka patiems „gaudyti žuvį“ ir siekti rezultatų.

Didžioji dauguma visame pasaulyje apklaustų respondentų (63 proc.) teigia, kad verslumo galima išmokyti. Vyrų ir moterų nuomonės šiuo klausimu faktiškai sutapo – teigiamai atsakė atitinkamai 64 proc. vyrų ir 63 proc. moterų. Labiausiai verslumo mokymu tiki jaunesni nei 35 amžiaus respondentai (teigiamai atsakė 70 proc. respondentų). Gauti rezultatai skatina paneigti iki šiol vyravusį įsitikinimą, kad sėkmingo verslininko savybės yra įgimtos ir nulemtos charakterio ypatumų.

Manančių, kad verslumo yra išmokstama, Lietuvoje yra šiek tiek mažiau – 69 proc. jaunų lietuvių mano, kad verslumas nėra nulemtas asmeninių charakterio savybių. Tačiau net 47 procentai apklaustų jaunų žmonių yra dalyvavę įvairiuose verslumo mokymuose, seminaruose ir iniciatyvose, kai tuo tarpu pasaulinis vidurkis yra tik 24 proc.

Apklausoje dalyvavusiems respondentams verslo sėkmė, pirmiausia siejasi su sėkmingu mokymusi. Respondentų nuomone, mokantis verslumo, ypač svarbu išmokti „lyderiškumo ir vadovavimo įgūdžių“ (47 proc.) bei „verslumo praktikos“ (irgi 47 proc.), o taip pat ir „pagrindinių verslo įgūdžių“ (42 proc. respondentų).

Kas skatina imtis verslo?
Šiandieniniame pasaulyje vis daugiau žmonių yra pasiryžę pradėti savo nuosavą verslą. Pagrindiniai veiksniai, motyvuojantys verslumo idėjų realizavimą – galimybė „nepriklausyti nuo darbdavio, pačiam būti sau vadovu“ (50 proc.), taip pat „vidinis pasitenkinimas, galimybė realizuoti savo idėjas“ (50 proc.) ir, galiausiai, „aukštesnio atlygio galimybė“ (36 proc.). Lietuvos atveju, skirtingai nei globalaus tyrimo rezultatuose, esminis faktorius skatinantis verslumą yra didesnio uždarbio galimybė (52 proc.).

Jaunesnioji karta verslumo atžvilgiu nusiteikusi optimistiškiau. Kaip teigia „Amway“ Europos regiono korporatyvinių reikalų direktorė Candan Corbacioglu, tyrimo rezultatų ataskaita rodo, kad yra didelis jaunų žmonių potencialas, todėl turime pasinaudoti šia išvada ir toliau skatinti verslumo dvasią bei kurti tokią pasaulinę kultūrą, kuri leistų išlaisvinti jaunų žmonių gebėjimus.

Išskirtinės „Amway“ tyrimų (angl. „Amway Global Entrepreneurship Report“, AGER) ypatybės – platus mastas ir reguliarumas. Šio tyrimo rezultatai skatina pasaulinio masto diskusiją apie verslumą ir leidžia daugiau sužinoti apie tai, kokį svarbų vaidmenį žmonių verslumas vaidina šiuolaikinėje ekonomikoje. Pirmo tokio pobūdžio tyrimo rezultatai pasirodė 2010 m. ir tuomet vadinosi „Amway Europos šalių verslumo ataskaita“. Vėliau mastai gerokai išsiplėtė: 2013 m. į AGER tyrimus buvo įtrauktos 24 pasaulio šalys, o šie metai tapo rekordiniais – tyrimas atliktas 38 šalyse, kuriose telefoninių ar tiesioginių interviu metu buvo apklausta beveik 44 tūkstančiai vyrų ir moterų nuo 14 iki 99 metų amžiaus. 2014 m. AGER tyrimą atliko ir ataskaitą parengė „Amway“ kartu su Vadybos mokyklos prie TUM (Miunchenas, Vokietija) Strategijos ir organizavimo katedra. Respondentų apklausą 2014 m. liepos mėn. atliko Niurnbergo rinkos tyrimų įmonė „Gesellschaft fuer Konsumforschung“ (GfK).

Parašykite komentarą