Studijos

VU biofizikos magistrantūra – siekiantiems atrasti naujas galimybes

Sprendžiant su medicina, farmacija, aplinkosauga, ekologija, biotechnologijomis susijusius iššūkius vis dažniau pasitelkiami modernūs biologiniai, fizikiniai, cheminiai, matematiniai tyrimo ir vaizdavimo metodai, o tyrimų metu gaunami milžiniški duomenų kiekiai. Būtent todėl tiek pasaulyje, tiek Lietuvoje sparčiai didėja specialistų, gebančių į kylančius iššūkius pažvelgti tarpdiscipliniškai – skaityti, sujungti ir efektyviai interpretuoti skirtingų sričių informaciją, poreikis.

Vilniaus universiteto (VU) Gyvybės mokslų centre (GMC) vykdomos biofizikos magistrantūros studijos yra orientuotos į tokių tarpdisciplininių žinių turinčių specialistų rengimą. Siekiama ugdyti specialistus, kurie gebėtų integruotai pažvelgti į fiziniais, technologiniais ir gyvybės mokslais besiremiančiais metodais surinktą informaciją, parinkti ir pritaikyti tinkamus analizės metodus, formuluoti objektyviais įrodymais paremtas išvadas.

„Stengsimės, kad šios atnaujintos magistrantūros studijų programos studentai ne tik susipažintų su teorija, bet ir praktiškai įtvirtintų žinias prisidėdami prie VU GMC ar kituose mokslo centruose atliekamų mokslinių tyrimų. Tikimės, kad geriausi absolventai savo mokslinę veiklą tęs doktorantūroje“, – sako VU GMC Biomokslų instituto profesorius Aidas Alaburda.

Šių metų naujovė biofizikos magistrantūros programoje – kursas „Bioduomenų analizė“. Šis kursas bus dėstomas 2 semestrus. Pirmoji kurso dalis skirta teoriškai pažinti įvairiausius analizės metodus, tinkamus bioduomenų analizei, gilinti informatikos, statistikos, progarmavimo žinias. Antroji, praktinė kurso dalis skirta praktiškai analizuoti ir interpretuoti įvairiais metodais surinktus duomenis.

Siekiant ugdyti kuo platesnių kompetencijų specialistus, biofizikos magistrantūros studijų programa sudaryta taip, kad greta nedidelio kiekio privalomų disciplinų, tokių kaip „Biofotonika“, „Biofizikinės nanotechnologijos“, „Lazeriai biologijoje ir medicinoje“, „Biodiomenų analizė“, yra sudarytos galimybės rinktis išties daug laisvai pasirenkamųjų dalykų (trečdalis studijų laiko). Tai leidžia individualizuoti studijas, studentams rinktis tai, kas kiekvienam atrodo įdomiausia ir aktualiausia. Beveik pusė studijų laiko yra skiriama praktiniam moksliniam darbui pasirinktoje laboratorijoje.

Įgiję reikiamų žinių ir įgūdžių, šios studijų programos absolventai galės planuoti tolesnę kompetencijų pritaikymo sritį. Kaip rodo užsienio šalių ir Lietuvos praktika, panašias studijų programas baigęs jaunimas neretai tęsia akademinę karjerą doktorantūroje arba įsilieja į darbo rinką biotechnologijų kūrimo ir taikymo, duomenų analizės, mokslinės ir laboratorinės įrangos kūrimo ir prekybos, kitose srityse.

Biofizikos studijų programa siūloma baigusiems gamtos arba fizinių mokslų bakalauro studijas.

Pranešimą paskelbė: Liudmila Januškevičienė, Vilniaus universitetas

Parašykite komentarą