Įvairenybės

VERT suderino Naudojimosi AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistema taisykles

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) suderino Naudojimosi AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklių nuostatas, susijusias su pajėgumų paskirstymu ir perkrovų valdymu.

Bendrovė kartu su Latvijos Respublikos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriumi AS „Conexus Baltic Grid“ siekia palengvinti pasinaudojimą Lietuvos Respublikos ir Latvijos Respublikos gamtinių dujų perdavimo sistemų sujungimo tašku ir susitarė dėl naujo, susietųjų pajėgumų produktų taikymo paskirstant užsakomus gamtinių dujų perdavimo sistemos pajėgumus. Taisyklėse atlikti pakeitimai leis išvengti sutartinių perkrovų bei padidinti perdavimo pajėgumų tinklo panaudojimą ir efektyvumą Lietuvos-Latvijos dujų jungtyse. 

 

Esminiai Taisyklių pakeitimai:

 

  1. Kiemėnų įleidimo ir išleidimo taškų pajėgumai, kurie paskirstomi ne pagal susietojo paskirstymo (angl. implicit capacity allocation) metodą, bus paskirstomi per Bendros zonos platformą, kurią kartu valdo Latvijos Respublikos bei Estijos Respublikos perdavimo sistemos operatoriai ir kuri naudojama šių perdavimo operatorių pajėgumams skirstyti.
  2. Visi Lietuvos Respublikos ir Latvijos Respublikos perdavimo sistemų sujungimo taško pajėgumų produktai bus siūlomi rinkai kaip susietieji pajėgumai (angl. bundled capacity).
  3. Metiniai, ketvirtiniai ir mėnesio pajėgumų produktai bus paskirstomi naudojant proporcingumo (pro-rata) principą, o paros ir einamosios paros pajėgumai bus paskirstomi naudojant „pirmas atėjai–pirmas gavai“ principą.
  4. Numatytas Bendrosios zonos platformos pajėgumų paskirstymo kalendorius.

 

Pajėgumai paskirstomi pagal susietojo paskirstymo (angl. implicit capacity allocation) metodą ir toliau bus paskirstomi kartu su prekiaujamu gamtinių dujų kiekiu biržoje.

 

Išsamiai susipažinti su VERT 2022-07-29 posėdžio medžiaga galite ČIA.

 

Pranešimą paskelbė: Aira Pikčiūnienė, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba

Parašykite komentarą