Įvairenybės

VERT skelbia viešąsias konsultacijas dėl Alternatyvių degalų įstatymo nuostatų įgyvendinimo

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) viešajai konsultacijai skelbia Energijos vartojimo efektyvumo didinimo reikalavimų nevykdymo ir pažeidimo nagrinėjimo taisyklių pakeitimo bei Sankcijų skyrimo taisyklių pakeitimo projektus, – pastabas ir pasiūlymus siųskite iki gruodžio 3 d.

 Sankcijų skyrimo taisyklių pakeitimų tikslas – papildyti taisykles nuostatomis, susijusiomis su sankcijų skyrimu už Alternatyviųjų degalų įstatymo pažeidimus, taip įgyvendinant Alternatyviųjų degalų įstatyme įtvirtintą įpareigojimą.

 Sankcijų skyrimo taisyklių esminiai pakeitimai:

  • Įtvirtintos sankcijos ir jų skyrimo tvarka degalų tiekėjams ir (ar) transporto sektoriaus gamtinių dujų tiekėjams už pažeidimus vykdant reguliuojamąją veiklą.
  • Atliktas pakeitimas numatant, kad sankcijos skyrimo procedūra pradedama ne protokolo surašymu, o pranešimo dėl galimai padaryto ar daromo pažeidimo išsiuntimu.
  • Taisyklėse dauguma punktų, susijusių su Energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo pažeidimais, pripažinti netekusiais galios, perkeliant juos į Energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo reikalavimų nevykdymo ir pažeidimo nagrinėjimo taisykles.

Energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo reikalavimų nevykdymo ir pažeidimo nagrinėjimo taisyklių esminiai pakeitimai:

  • Nurodyti subjektai, kuriems taikomos Energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo reikalavimų nevykdymo ir pažeidimo nagrinėjimo taisyklės.
  • Atsisakyta skyriaus, kuriame perkeltos Energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo nuostatos, nustatančios VERT teises ir pareigas.
  • Nustatyti atvejai, kai pažeidimo nagrinėjimo procedūra nepradedama.
  • Numatyti, kad pažeidimą nagrinėja VERT darbuotojas ar, esant sudėtingam pažeidimo atvejui, pažeidimo nagrinėjimo komisija, sudaryta iš trijų VERT darbuotojų.
  • Numatyta sankcijos skyrimo tvarka.
  • Atsisakyta pažeidimo nagrinėjimo išvados ir VERT posėdyje svarstyti pažeidimo nustatymo ir, jei siūloma taikyti sankciją, sankcijos skyrimo klausimą, taip pat numatyta galimybė nustatyti pažeidimą ir priimti sprendimą dėl sankcijos taikymo, atidedant sankcijos skyrimo klausimą ne ilgesniam kaip 3 mėnesių terminui nuo pažeidimo nustatymo dienos.

Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje ir VERT interneto svetainėje www.vert.lt.

Pastabas ir pasiūlymus galima teikti iki 2021 m. gruodžio 3 d. (imtinai) paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu: (8 5) 2135270, el. laišku: info@vert.lt arba per LR Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą.

Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos“.

Pranešimą paskelbė: Eglė Juozėnaitė, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba

Parašykite komentarą