Įvairenybės

VERT: aukcioną laimėjo UAB „WINDFARM AKMENĖ ONE“

Aukciono laimėtojas

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) paskelbė elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių skatinimo kvotų paskirstymo aukciono laimėtoją – UAB „WINDFARM AKMENĖ ONE“.

Aukciono laimėtoju pripažinta UAB „WINDFARM AKMENĖ ONE“ pasiūlė 0 Eur/MWh kainos priedą prie elektros energijos biržos kainos ir maksimalų metinį elektros energijos gamybos kiekį – šiam dalyviui atitenka visa numatyta 0,3 TWh skatinimo kvota.

Pagal Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymą, aukciono laimėtojo visą pasiūlytą elektros energijos kiekį 12 metų (nuo elektros energijos gamybos pradžios) operatorius turi priimti, perduoti ir (ar) paskirstyti pirmumo teise.

Dalyvių pasiūlymai

Iš viso aukcione dalyvavo 7 dalyviai (pateiktos 8 dalyvių paraiškos, tačiau vieno dalyvio pateikti dokumentai neatitiko reikalavimų). Trys aukciono dalyviai pasiūlė vienodą 0 Eur/MWh pageidaujamą kainos priedą prie biržos kainos, kitų dalyvių pageidaujamas kainos priedas buvo 0,56 Eur/MWh, 1,81 Eur/MWh, 1,91 Eur/MWh ir 3,86 Eur/MWh (maksimalus galimas priedas – 3,86 Eur/MWh).

Mažiausią kainos priedą (0 Eur/MWh) prie biržos kainos pasiūlę dalyviai teikė patikslintus pasiūlymus. Atsižvelgiant į tai, kad visų pasiūlytas kainos priedas sutapo, laimėtoju pripažintas tas dalyvis, kurio pasiūlytas metinis elektros energijos gamybos kiekis didžiausias.

Skatinimo kvotos paskirstymo aukcionas dėl 0,3 TWh elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių pradėtas 2019 m. rugsėjo 2 d. Aukcionas vyko pagal Tarybos patvirtintus Aukciono nuostatus. Aukciono dalyviams aktuali informacija skelbiama rubrikoje „Aukcionai“.

 Aukciono etapai:

  • 2019 m. rugsėjo 2 d. – aukciono paskelbimas.
  • Nuo 2019 m. lapkričio 11 d. iki 2019 m. lapkričio 25 d. – dokumentų priėmimas.
  • 2019 m. lapkričio 26 d. – pirmasis aukciono komiteto posėdis (aukciono pradžios paskelbimas, pirminis dokumentų atitikimo Aukcionų nuostatams vertinimas).
  • 2019 m. gruodžio 3 d. ir gruodžio 12 d. – aukciono komiteto posėdžiai (išsamus dokumentų atitikimo Aukcionų nuostatams vertinimas ir aukciono dalyvių sąrašo sudarymas).
  • 2019 m. gruodžio 18 d. – dalyvių sąrašo patvirtinimas Tarybos posėdyje.
  • 2019 m. gruodžio 20 d. – aukciono I etapo komiteto posėdis (vokų su pasiūlymais dėl kainos priedo atplėšimas, pasiūlymų eilės sudarymas ir I etapo potencialių laimėtojų – mažiausią kainos priedą pasiūliusių dalyvių nustatymas ).
  • Nuo 2019 m. gruodžio 24 d. iki 2019 m. gruodžio 30 d. – vokų su patikslintais pasiūlymais pateikimas (teikia potencialūs laimėtojai).
  • 2020 m. sausio 7 d. – aukciono II etapo komiteto posėdis (vokų su patikslintais pasiūlymais atplėšimas, patikslintų pasiūlymų eilės sudarymas ir potencialaus laimėtojo nustatymas).
  • 2020 m. sausio 16 d. – aukciono laimėtojo patvirtinimas ir paskelbimas.

 *******

SVARBU. Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą Elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių skatinimo kvotų paskirstymo 2020–2022 metams tvarkaraštį, artimiausias aukcionas dėl 0,7 TWh kvotos bus paskelbtas 2020 m. gegužės 29 d.

Pranešimą paskelbė: Aistė Griškonytė, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba

Parašykite komentarą