Politika ir teisė

Valdemar Tomaševski: „Europos ateitį reikia kurti remiantis krikščioniškomis vertybėmis“. Vilniuje įvyko EKR ir LLRA-KŠS organizuota labai turininga konferencija

„Europos ateitį reikia kurti remiantis krikščioniškomis vertybėmis“, – pažymėjo europarlamentaras Valdemar Tomaševski Vilniuje Europos konservatorių ir reformuotojų frakcijos (EKR) ir Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos organizuotos septintosios konferencijos „Europos ateitis. Naujoji Viltis“ metu.

Septintąją konferenciją bendroje susitikimų serijoje, vykdant kampaniją „Europos Ateitis. Naujoji Viltis“, pradėjo EKR frakcijos bendrapirmininkas Raffaele Fitto, kuris priminė, kad pirmasis susitikimas įvyko praeitų metų gruodį Varšuvoje.

Tarptautinė konferencija, skirta Europos ateičiai „Europos ateitis. Naujoji Viltis“ – sudaryta iš dviejų blokų. „Europos ateitis – tai Tėvynių Europa“ – I blokas. „Europos ateitis – tai krikščioniškų vertybių Europa“ – II blokas.

„Šiuo metu Europos Sąjunga dėl tam tikrų ideologinių nuostatų primestos politikos įgavo tokią formą, kurios jau neišgali nusimesti ir veiksmingai atsiliepti į iškilusius iššūkius. Iš tiesų šiandieninė Europa labai nutolo nuo jos steigėjų vizijos“, – pareiškė Fitto, kuris padėkojo Valdemarui Tomaševskiui ir LLRA-KŠS už konferencijos organizavimą ir „svarbų indėlį į EKR veiklą EP“.

„Prieš du tūkstančius metų Europa pradėjo kurti naują civilizaciją, pagrįstą krikščioniškomis vertybėmis, ypač gyvybės ir santuokos apsauga. Krikščionybė sujungė senovės graikų kultūrą ir romėnų teisę, suteikdama Europai naują kokybę ir stiprybę. Dėl to Europa
tapo pasauline jėga, ir ne tik karine jėga, bet visų pirma galinga kultūros, architektūros, techninės minties ir mokslo srityje. Juk pirmieji universitetai buvo įsteigti krikščioniškose šalyse. Europos civilizacijos stiprybė suteikė ritmą viso pasaulio plėtrai, o jos vertybės buvo perkeltos į visus žemynus. Tai yra tikrosios mūsų šaknys ir mūsų egzistencijos pagrindas. Ant šio pagrindo reikia kurti Europos ateitį. Nes, kaip sakė didysis šių laikų autoritetas Jonas Paulius II-asis: „Tauta, kuri nežino savo praeities, miršta ir nesukuria ateities“, – sakė Valdemar Tomaševski, trečiosios pagal dydį Europos Parlamento frakcijos – EKR grupės – narys.

„Dar prieš tai, kol tapome europiečiais, buvome krikščionimis“, – pritarė Valdemarui Tomaševskiui profesorius Zdzisław Krasnodębski, Institucinių reformų politikos grupės pirmininkas EKR frakcijoje.

Vox populi
EKR frakcijai Europos Parlamente yra labai svarbi gyventojų nuomonė, todėl reporteris Vilniaus mieste sutiktų žmonių paklausė, kokia turi būti Europos ateitis. Daugelis respondentų kalbėjo apie šeimos, krikščioniškųjų vertybių svarbą, buvo kalbama apie visų ES šalių lygiateisiškumą bei vieningumą esminiuose Europai klausimuose.

I blokas. „Europos ateitis – tai Tėvynių Europa“

Kalbėdamas apie Europos ateitį, Valdemar Tomaševski pažymėjo, kad Europos ateitis yra Tėvynių Europa: „Europos kūrėjai – Schuman, Adenauer – kūrė Tautų Europą – tokia buvo vienijanti mintis. Deja, šiandien ši idėja yra pamiršta ir kažkas kuria mistinę federaciją. Aš manau, kad tai yra labai didelė klaida. Tai labai puikiai suvokiame mes, gyvenantys Vidurio-Rytų Europoje. Juolab jau buvo kuriama tokia federacija – Sovietų Sąjunga. Ir kuo tai pasibaigė? Tai buvo federacija be Dievo, be vertybių, kurioje buvo viena tauta – sovietų tauta. Natūralu, kad ją ištiko krachas. Todėl neturime kartoti šių klaidų ir turime kurti kitokią Europą – Tautų Europą, kokią kūrė Europos tėvai įkurėjai.

Valdemar Urban, LLRA-KŠS vicepirmininkas, kalbėjo apie teisinės valstybės aiškaus funkcionavimo būtinybę. „Sąžiningi rinkimai yra kiekvienos demokratinės šalies fundamentalus pamatas, todėl visų pirma jie turi būti skaidrūs“, – pažymėjo Valdemar Urban.

Jis atkreipė dėmesį į tai, kad Europos Sąjunga pakankamai aiškiai sureguliavo rinkimų teisę, tačiau yra problemų jos įgyvendinime, tai savo ruožtu daro tiesioginę įtaką atitinkamos šalies demokratinei brandai. „Kai kurios šalys yra labiau brandžios kalbant apie demokratijos išsivystymo lygi, o kitos ne“, – apibendrino rinkimų ekspertas.

Europos Parlamento narys Zbigniew Kuźmiuk, kalbėdamas apie Europos ateitį, sakė: „Teisė ir teisingumas“ partija, kurią atstovauju, vienareikšmiškai pasisako už Tautų Europą“. Jis taip pat pažymėjo, kad Europos Sąjungos šalys turi išlaikyti politinį ir kultūrinį identitetą. Zbigniew Kuźmiuk atkreipė dėmesį į tai, kad Europos Sąjungos spaudimas šalims narėms jau duoda savo neigiamus vaisius: paskutiniu metu tapo madingas šūkis „Daugiau Europos“, tačiau jo nepamatuotas taikymas praktikoje yra, tarp kitko, „Brexitas“. Tikiuosi, kad tokių klaidų išvengsime ateityje“.

„Solidarios Lenkijos“ atstovas Europarlamente Patryk Jaki pažymėjo du svarbius šiuo metu Europos Sąjungoje vykstančius procesus: federalizaciją ir kosmopolitizaciją. Europarlamentaras taip pat atkreipė dėmesį į mėginimus primesti žmonėms mąstymo būdą. „Vienas ir kitas procesas vyksta pasirinkus kovos, o ne pagarbos vienas kito nuomonei, kelią. Jeigu Lenkija ar Vengrija turi kitokią nuomonę, jos yra bauginamos dėl finansavimo ar tam tikrų teisių atėmimo“, – klaidingą kelią, kurią pasirinko Europos Sąjunga, nurodė politikas.

II blokas. „Europos ateitis – tai krikščioniškų vertybių Europa“

Lietuvos Respublikos Seimo narė, atstovaujanti LLRA-KŠS – Rita Tamašunienė – kalbėdama antrojoje tarptautinės konferencijos dalyje, skirtoje temai „Europos ateitis – tai krikščioniškų vertybių Europa“, pažymėjo, kokios svarbios yra krikščioniškos vertybės ugdant jaunają europiečių kartą.

Beata Petkevič, LLRA-KŠS atstovaujanti Lietuvos parlamente, atkreipė dėmesį į didėjančią sekuliarizaciją Europoje. Siekiant pasipriešinti šioms visą griaunančioms tendencijoms politikė ragino prisiminti ir vadovautis Jono Pauliaus II išsakytomis mintimis ir jo mokymais.

Česlav Olševski, Lietuvos parlamentaras, taip pat Seime atstovaujantis LLRA-KŠS, pažymėjo, kad Europos ateitis priklausys nuo to, kaip gyvensime ateityje, kaip gyvename šiuo metu, kokios yra mūsų vertybės šeimos ir žmogaus gyvybės atžvilgiu. Seimo nario nuomone, geriausias pavyzdys yra Šventoji šeima iš Nazareto, pirmoji išminties mokykla, mokanti šeimos narius savitarpio pagarbos ir supratimo. „Stipri šeima – tai pamatas darniai visuomenei ir stipriai valstybei“, – apibendrino Česlav Olševski.

Net LLRA-KŠS simbolika atliepia krikščioniškas vertybes

LLRA-KŠS lyderis pažymėjo, kad Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos – politinės partijos, kuriai jis turi garbę vadovauti – pavadinime yra nurodytos krikščioniškos vertybės ir veiklos kryptis, kurią partija vykdo. „Kasdieninėje savo veikloje mes remiamės krikščioniškomis vertybėmis. Taip pat šias vertybes esame atvaizdavę savo simbolikoje – mūsų logotipe yra tradicinė šeima – vyro ir moters santuoka, kartu su vaikais“, – paaiškino Valdemar Tomaševski. Partijos logotipe šeimą apjuosia žuvies ženklas, kuris yra krikščionybės simbolis, Jėzaus Kristaus simbolis.

ICHTYS (ΙΧΘΥΣ) – graikų kalba reiškia žuvis.

Taip pat ICHTYS – tai pirmosios Jėzaus Kristaus titulų raidės senovine graikų kalba:

ΙΗΣΟΥΣ (Iēsoûs) – Jėzus

ΧΡΙΣΤΟΣ (Christós) – Kristus

ΘΕΟΥ (Theoû) – Dievo

ΥΙΟΣ (Hyiós) – Sūnus

ΣΩΤΗΡ (Sōtér) – Išganytojas

arba Jėzus Kristus Dievo Sūnus Išganytojas.

„Europa bus krikščioniška arba jos nebus visai“

Valdemar Tomaševski pažymėjo, kad Europa privalo išsaugoti savo stiprias krikščioniškas šaknis, krikščioniškas vertybes. „Be šito mes neturėsime ateities. Būtent apie tai kalbėjo Europos Sąjungos įkūrėjas Robert Schuman, kuris sakė kad „demokratija Europoje bus krikščioniška arba jos nebus visai“, – priminė vieno iš Europos tėvų įkūrėjų žodžius.

LLRA-KŠS lyderis ragino politines partijas, ypatingai tas, kurios laikomos krikščioniškomis partijomis: „Labai svarbu, kad partijos, kurios bent jau pretenduoja puoselėti krikščioniškas vertybes, tą suprastų iki galo. Deja, šiandieninėje Europoje to trūksta ir vadinamieji „krikdemai“ kai kuriuose Europos Sąjungos valstybėse, net mūsų valstybėje, praktiškai atmeta krikščioniškas vertybes. Privalome tam pasipriešinti, kitu atveju mes būsime užkariauti kitų civilizacijų, mums gresia islamizacija. Turime suvienyti visus geros valios žmones, kad krikščionys pasisakytų už tuos, kurie labai tvirtai remia krikščioniškas vertybes, kurie labai tvirtai remia Europą kaip Europos Tautų sąjungą“, – pažymėjo politikas, vienas iš septintosios konferencijos bendroje susitikimų serijoje vykdant kampaniją „Europos Ateitis“, organizatorių.

Seimo narė Rita Tamašunienė nurodė, viena iš šiuolaikinio pasaulio grėsmių, taip pat ir Europos ateičiai, yra plintanti gender ideologija, kuri skleidžia klaidinančią žmogaus viziją ir jai nėra vietos ugdymo procese šiuolaikinėje mokykloje.

Prancūzijoje vaikai jau 100 metų nelanko tikybos pamokų

„Labai įvairiai“ – taip į moderatoriaus klausimą, kokią vietą krikščioniškos vertybės užima šiandieninėje Europos Sąjungoje, atsakė Valdemar Tomaševski. „Turime pozityvių pavyzdžių iš Europos Parlamento EKR frakcijai priklausančių partijų. Tačiau yra ir tokių šalių, kuriose krikščioniškos vertybės yra niekinamos. Antradienį daugelyje šalių buvo rodomas reportažas apie katalikiškosios procesijos Prancūzijoje užpuolimą. Deja, pati Prancūzija šio reportažo stengėsi neviešinti. XXI a. Europos Sąjungoje yra užpuolama katalikiška procesija ir nebuvo atitinkamos reakcijos. Prancūzijoje vaikai jau apie 100 metų nemokomi mokyklose religijos, todėl nesupranta pagrindinių mūsų pasaulio tiesų. Todėl neturime stebėtis, kad musulmonų ideologija vyrauja kai kuriuose Prancūzijos regionuose. Aišku, mes turime tam pasipriešinti, būtent pasirinkus taikius būdus: per rinkimus, per balsavimą. Turime parodyti gerus pavyzdžius, turime suvienyti žmones. Krikščionys, sudarantys mūsų kontinento pagrindą, turėtų aktyviai dalyvauti rinkimų procese ir turėti savo atstovus“, –vieną iš būdų, kaip pažaboti vertybių krizę nurodė politikas. Valdemar Tomaševski pažymejo, kad dar viena grėsmė europiečių dvasinei krypčiai yra ateizmas ir vartotojiškumas.

Kaip neigiamą pavyzdį Valdemar Tomaševski nurodė kai kurių politinių partijų, apsišaukusių krikščionimis demokratais, veidmainišką elgesį balsavimų dėl esminių, idėjinių klausimų (balsavimai už gyvybės nuo pradėjimo iki natūralios mirties apsaugą) Europos Parlamente metu. Kuomet pusė vadinamųjų krikdemų, susibūrusių vienoje didžiausių Europos Parlamento Europos liaudies partijos frakcijoje balsuoja prieš gyvybės apsaugą. „Tai yra žmonių apgaudinėjimas“, –neslėpė apmaudo Valdemar Tomaševski.

Pagerėjimas yra įmanomas

Atsakydamas į konferenciją stebinčiųjų klausimą: „Ar įmanoma Europoje, kurioje vyrauja liberalų-kairiųjų sistema grįžti prie krikščioniškų Europos šaknų?“ Valdemar Tomaševski atsakė su būdingu jam optimizmu: „Viskas yra įmanoma, su Dievo pagalba, jeigu laikysimės Dievo įsakymų, Evangelijos nuostatų.“

Kita konferencija „Europos ateitis“ – Ispanijoje

Europarlamentaras Jorge Buxadé, VOX delegacijos (Ispanija) pirmininkas EKR frakcijoje sakė, kad Europos Sąjungos projektui gresia pavojus. „Esame vienintelė alternatyva jai išsaugoti. Eoropos ateitis nėra klimato pasikeitimai. Europos ateitis yra šeimose, tradicijose, suvereniškume. Eurpos ateitis yra patriotizme. Europos ateitis yra Vilniuje, yra Madride. Europos ateitis – tai Tėvynė“, –sakė Jorge Buxadé ir pakvietė į aštuntąją konferenciją apie Europos ateitį, vyksiančią birželio 25 dieną Madride.

Europos konservatorių ir reformuotojų frakcija

Europos konservatorių ir reformuotojų frakcija (EKR) suburia 61 Europos Parlamento narį iš 14 ES šalių: Lenkijos, Lietuvos, Latvijos, Belgijos, Bulgarijos, Čekijos, Graikijos, Ispanijos, Kroatijos, Olandijos, Rumunijos, Slovakijos, Švedijos. Frakcija buvo įkurta 2009 metais, tuomet jai priklausė europarlamentarai iš 7 šalių.

Vienas iš frakcijos įkurėjų buvo europarlamentaras Valdemar Tomaševski, LLRA-KŠS partijos pirmininkas. EKR frakcija 2020 metais pradėjo konferencijų, skirtų Europos ateičiai, ciklą. Konferencijos vyks kiekvienoje ES šalyje narėje – šalyse, iš kurių yra kilę europarlamentarai, susiburę EKR frakcijoje. Pirmoji konferencija vyko 2020 metų gruodį Karališkojoje pilyje Varšuvoje. Iki šiol konferencijos vyko Lenkijoje, Bulgarijoje, Kroatijoje, Rumunijoje, Olandijoje, Švedijoje ir Lietuvoje. Kita konferencija vyks Madride (Ispanija).

Viena iš septintosios pagal eiliškumą konferencijos Vilniuje organizatorių buvo Lietuvos delegacijos EKR frakcija, kurią reperezentuoja šios delegacijos pirmininkas Valdemar Tomaševski, LLRA-KŠS lyderis. Būtent LLRA-KŠS pasiūlė konferencijos metu paruošti du teminius blokus – „Europos ateitis – tai Tėvynių Europa“ ir „Europos ateitis – tai krikščioniškų vertybių Europa“.
Teminis blokas „Europos ateitis – tai Tėvynių Europa“ buvo įtrauktas į programą ir ankstesnėse konferencijose, tačiau Vilniuje šis blokas buvo išdiskutuotas ypatingai plačiai.

Konferencija Vilniuje, kurios viena iš organizatorių buvo LLRA-KŠS, sulaukė pozityvių įvertinimų, kuriuose buvo pabrėžiamas konferencijos metu svarstomų klausimų aktualumas, esminis diskusijos pobūdis bei neatidėliotina būtinybė kelti Europos ir europiečių ateities klausimus.

Pranešimą paskelbė: Ivona Kazakevič, Lietuvos lenkų rinkimų akcija – Krikščioniškų šeimų sąjunga

Parašykite komentarą