Politika ir teisė

Vadovybės apsaugos departamentas baigia įdiegti veiklos ir valdymo kokybės modelį

Vadovybės apsaugos departamente prie Vidaus reikalų ministerijos (VAD) atliktas pakartotinis veiklos vertinimas pagal Bendrojo vertinimo modelį (BVM). Tai vienas iš kokybės vadybos modelių, sukurtas ir daugiausiai naudojamas viešajame sektoriuje. BVM taikymas užtikrina organizacijos veiklos kokybišką valdymą, leidžia įvertinti organizacijos veiklos rezultatus, nustatyti įstaigos veiklos kryptis bei tobulintinas sritis. Taip pat šio modelio taikymas gerina paslaugų kokybę, organizacijos veiklos rezultatus, didina darbuotojų motyvaciją, padeda efektyviau išnaudoti turimus išteklius.

„Apibendrinus pakartotinio vertinimo rezultatus ir lyginant juos su 2010 m. vertinimu, VAD veikla pagal daugumą kriterijų rodo stabilias gerėjančias tendencijas, tačiau kai kurios dar liko planavimo fazėje arba vyksta daugiau fragmentiškai, ne visa apimtimi. Rezultatų kriterijai tokių tendencijų neturi, tačiau galime pasidžiaugti, kad jie jau pradedami matuoti. Atlikus pakartotinį vertinimą buvo pasiūlytos 89 tobulintinos sritys bei numatyti 160 tobulinimo veiksmai, taip, kad tobulėti dar yra kur“ – pristatant įsivertinimo ataskaitą kalbėjo įsivertinimo grupės vadovas Ramūnas Barkauskis.

Projektui vadovaujančio VAD direktoriaus pavaduotojo Rymanto Mockevičiaus teigimu, BVM pradėtas taikyti įstaigoje siekiant didesnio veiklos ir valdymo efektyvumo ir aukštesnės paslaugų kokybės. BVM įdiegimas ir reguliarus jo taikymas leis nustatyti ir kelti VAD organizacinę brandą, ypatingai akcentuojant veiklos optimizavimo ir valdymo kokybės aspektus. Atliktas pakartotinis vertinimas jau leidžia stebėti šios brandos dinamiką bei nustatyti naujas veiklos optimizavimo ir valdymo kokybės gerinimo gaires.

Pakartotinis vertinimas buvo atliktas įgyvendinant Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą, kurio pagrindinis tikslas yra didinti VAD veiklos kokybę ir efektyvumą įdiegiant BVM.

Įgyvendinus šį projektą bus ne tik sistemingai atliekami įsivertinimai, bet ir, išnaudojant informacinių technologijų teikiamas galimybes, darbuotojai galės patogiai ir greitai pasiekti reikiamą informaciją įdiegtoje kompiuterizuotoje VAD veiklos valdymo platformoje. Ši platforma skirta tvarkyti svarbiausią veiklos informaciją bei veiklos rodiklius.

Projektui įgyvendinti reikiamos lėšos – 1.433.431 litų – skirtos iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Projektas finansuojamas pagal Lietuvos 2007-2013 metų laikotarpio ,,Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos“ 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ priemonę – „Viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos“.

Rekomenduojame
 
Service Perm Post Treatment Stabilizatorius cheminiam sušukavimui,1000 ml
 
Crocs™ Kids' Fun Lab Super Mario Lights Clog Flame 27
 
Intense Shower Gel Parfumuotas dušo gelis, 200ml
 
Crocs™ Baya Lined Clog Navy/Navy 39,5
 
Crocs™ Classic Bright Cobalt 36,5

Parašykite komentarą