Politika ir teisė

Ukrainos generalinė prokuratūra ir Tarptautinė advokatų asociacija pasirašė Susitarimo memorandumą dėl karo nusikaltimų

Tarptautinės advokatų asociacijos IBA metinę konferenciją Majamyje šiemet atidarė Ukrainos Prezidentas Volodymyr Zelenskyy.

International Bar Association, pasaulinis teisininko profesijos balsas, stoja į kovą su karo nusikaltimais.
Pagrindinė konferencijos žinutė visam pasauliui: spalio 27 d. IBA ir Ukrainos generalinė prokuratūra pasirašė Susitarimo memorandumą dėl bendradarbiavimo siekiant užtikrinti atsakomybę už karo nusikaltimus ir kitus tarptautinius nusikaltimus (įskaitant agresijos nusikaltimus, genocidą ir su konfliktais susijusį seksualinį smurtą).

„Įstatymo ir žmogaus teisių gynėjai” – taip Prezidentas V. Zelenskis atidarymo kalboje kreipėsi į dalyvius bei pabrėžė svarbų teisininkų vaidmenį užtikrinant teisingumą.

Ukrainos generalinis prokuroras Andriy Kostin išskiria bendradarbiavimą šiose srityse:

  • Prieiga prie nuotraukų ir vaizdo įrašų failų, kaip galimų Ukrainoje įvykdytų tarptautinių nusikaltimų įrodymų, surinktų per mobiliąją aplikaciją eyeWitness to Atrocities ir jų naudojimas;
  • Ekspertų pagalba tarptautinių nusikaltimų srityje, įskaitant veiksmingų tyrimo strategijų kūrimą ir įgyvendinimą (t. y. dėl su konfliktais susijusio seksualinio smurto);
  • Prokurorų teorinių ir praktinių gebėjimų didinimas siekiant užtikrinti teisingumą ir atskaitomybę pagal tarptautinius standartus, deramai atsižvelgiant dėl teisės į sąžiningą teismą;
  • Stiprinti bendradarbiavimą su Tarptautiniu baudžiamuoju teismu pagal papildomumo principą;
  • Pasisako už Specialiojo tribunolo agresijos nusikaltimams sukūrimą, kad aukščiausia Rusijos Federacijos politinė ir karinė vadovybė būtų patraukta atsakomybėn;
  • Ekspertų pagalba Ukrainos tarpžinybinei turto įšaldymo darbo grupei, koordinuojančiai asmenų, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusių su Rusijos agresija prieš Ukrainą, paiešką, turto areštą ir konfiskavimą; ir
  • Bendradarbiaujant su tarptautiniais partneriais, dėti pastangas, kad būtų sukurtas tarptautinis kompensavimo mechanizmas, kurio tikslas – užtikrinti visišką ir veiksmingą Ukrainos ir Ukrainos žmonių patirtos žalos atlyginimą.

Nuoroda į Memorandum of Understanding – čia

Konferencijoje advokatų kontorą #PRIMUS atstovavo ROBERT JUODKA, advokatas, vadovaujantis partneris (užsienio rinkoms).

Pranešimą paskelbė: Eglė Markauskaitė, PRIMUS advokatų kontora

Parašykite komentarą