Politika ir teisė

Geriausiems 2021 metų kultūros centrams – Kultūros ministerijos premijos

Kultūros ministro įsakymu geriausiems 2021 metų kultūros centrams paskirtos Kultūros ministerijos premijos. 

Kultūros centrai buvo vertinami pagal atskiras kategorijas, atsižvelgiant į jų vykdomą veiklą, darbuotojų skaičių, turimą materialinę bazę.

Aukščiausiosios kategorijos kultūros centrų grupėje premija skirta Palangos kultūros ir jaunimo centrui, pirmosios kategorijos – Pabradės miesto kultūros centrui, antrosios kategorijos – Kauno rajono Ramučių kultūros centrui.

„Kultūros centrai – pagrindiniai kultūros židiniai regionuose, todėl čia dirbantiems žmonėms tenka didelė atsakomybė juos puoselėti pritraukiant įvairias kultūrines veiklas, buriant bendruomenes, saugant vietos etnografines tradicijas ir kuriant naujas, diktuojamas laikmečio. Kultūros centrų veikla praėjusiais metais dar buvo varžoma pandemijos, tačiau kultūros darbuotojų kūrybiškumas net tuo sunkiu laikotarpiu neleido šiems židiniams užgesti“, – sako kultūros viceministras Albinas Vilčinskas.

Premijų tikslas – skatinti kūrybingą kultūros centrų veiklą ir pagerbti darbuotojus, jos skiriamos kasmetinio konkurso  metu įvertinus savivaldybių kultūros centrų paskutinių penkerių metų aktyvią, kūrybingą, novatorišką veiklą.

Premijos paskirtos vadovaujantis Geriausio kultūros centro vertinimo komisijos išvadomis. Komisija vertina, kaip puoselėjama etninė kultūra, mėgėjų menas kuriant menines programas, plėtojant švietėjišką, edukacinę, pramoginę veiklą, ugdant bendruomenės kultūrinius poreikius, organizuojant profesionalaus meno sklaidą.

Geriausiam aukščiausiosios kategorijos kultūros centrui skiriama 90 bazinių socialinių išmokų (BSI) dydžio premija, geriausiam pirmosios kategorijos kultūros centrui – 70 BSI, geriausiam antrosios kategorijos kultūros centrui – 50 BSI dydžio premija.

 Palangos kultūros ir jaunimo centro nuotraukoje – Jurginės Palangoje

Pranešimą paskelbė: Ramūnas Korsakas, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

Parašykite komentarą