Politika ir teisė

Teisingumo ministras J. Bernatonis: „Prieš kontrabandą bus kovojama griežčiau“

Šiandien Vyriausybės posėdyje pritarta Teisingumo ministerijos parengtoms įstatymų pataisoms, kuriomis siūloma sugriežtinti baudžiamąją atsakomybę už kontrabandą, muitinės apgaulę, neteisėtą disponavimą akcizais apmokestinamomis prekėmis bei už neteisėtą prekių ar produkcijos neišvežimą iš Lietuvos.
„Pastebima, kad asmenys, besiverčiantys kontrabanda, labai kruopščiai skaičiuoja kontrabandinio krovinio vertę, kad sulaikymo atveju jiems grėstų žymiai švelnesnė administracinė, o ne baudžiamoji atsakomybė. Dėl šių priežasčių siūlome sumažinti minimalią ribą, kuomet atsiranda baudžiamoji atsakomybė už šiuos ekonominius nusikaltimus“, – sako teisingumo ministras Juozas Bernatonis.
Šiuo metu galiojančiame Baudžiamajame kodekse (BK) numatyta, kad baudžiamoji atsakomybė už kontrabandą atsiranda tik tuomet, kai gabenamų daiktų vertė viršija 250 minimalių gyvenimo lygių (MGL) ribą, t. y. 32 500 litus. Jeigu kontrabandinių daiktų vertė mažesnė, tuomet asmeniui gresia administracinė atsakomybė. Analogiškos nuostatos galioja ir dėl muitinės apgaulės, neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis bei neteisėto prekių ar produkcijos neišvežimo iš Lietuvos.
Teisingumo ministerija siūlo, kad baudžiamojon atsakomybėn būtų traukiami asmenys, jeigu kontrabandinių prekių vertė viršija 150 MGL (t. y. 19 500 litų). Analogiškos nuostatos taip pat įsigaliotų ir dėl muitinės apgaulės ir kitų ekonominių nusikaltimų.
Baudžiamojo kodekso projekte numatyta, kad asmuo, per valstybės sieną gabendamas privalomus pateikti muitinei daiktus, kurių vertė viršija 150 MGL, bet neviršija 250 MGL dydžio sumos, nepateikė jų muitinės kontrolei ar kitaip šios kontrolės išvengė, baudžiamas bauda arba laisvės atėmimu iki 4 metų. Tokią pačias bausmes siūloma taikyti ir už muitinės apgaulę, neteisėtą disponavimą akcizais apmokestinamomis prekėmis bei už neteisėtą prekių ar produkcijos neišvežimą iš Lietuvos.
Baudžiamoji atsakomybė už kontrabandos, didesnės negu 250 MGL, gabenimą, nesikeičia: už tai gresia bauda arba laisvės atėmimas iki 8 metų.
Taip pat siūloma sugriežtinti ir Administracinių teisės pažeidimų kodekso (ATPK) nuostatas už kontrabandos, kurios vertė iki 150 MGL, gabenimą. Šiuo metu numatyta griežčiausia nuobauda už šį administracinį teisės pažeidimą – 10 000 litų bauda. Teisingumo ministerija siūlo ją sugriežtinti iki 20 000 litų.
Teisingumo ministerija siūlo keisti ir ATPK nuostatas dėl transporto priemonių, kuriomis gabenta kontrabanda, konfiskavimo. Administracinių teisės pažeidimų bylose dažnai konfiskuojami ne tik kontrabandininkų automobiliai. Neretai teismai taip pat konfiskuoja ir įmonių, kuriose šie asmenys dirba, mašinas, nors šių įmonių vadovai apie kontrabandos gabenimą nieko nežinojo. Dėl teisinio reguliavimo neužbaigtumo ne pažeidėjams priklausančių transporto priemonių savininkų teisės tokiose bylose dažnai lieka neapgintos.
Todėl Teisingumo ministerija siūlo ATPK pataisą, kuria transporto priemonės, nuosavybės teise priklausančios ne administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui, gali būti grąžintos savininkui iki administracinio teisės pažeidimo bylos išnagrinėjimo, jeigu tai nepakenks procesui.
Išsamiau su Teisingumo ministerijos pateiktomis įstatymų pataisomis, kurios bus perduotos svarstyti Seimui, galima susipažinti internete.

Parašykite komentarą