Politika ir teisė

Namai, kurie laukia kiekvieno ir visų – maldai, bendrystei, džiaugsmui

Rugsėjo 24-oji Utenoje buvo pažymėta neeiliniu įvykiu: vyko Dievo Apvaizdos seserų vienuolyno šventinimas. Su džiaugsmu buvo laukiama visų svečių:  Panevėžio vyskupo  Lino Vodopjanovo  OFM, Utenos dekano Dievo Apvaizdos parapijos klebono Remigijaus Kavaliausko, Pasvalio dekano ir klebono Henriko Kalpoko, br. kapucino Mykolo ir Tiberiados brolio Mišelio, Utenos rajono savivaldybės mero Alvydo Katino, Seimo nario Edmundo Pupinio ir kitų.

Šventė prasidėjo Šv. Mišiomis. Kadangi visų neįmanoma buvo sutalpinti nedidelėje vienuolyno koplytėlėje Šv. Mišių transliaciją buvo galima stebėti tiek vienuolyno valgomajame, tiek salėje. Taip glaudžiai koplyčioje veikiausiai dar niekam niekuomet neteko būti!

Šv. Mišias aukojo Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, kartu su Utenos dekanu Dievo Apvaizdos parapijos klebonu Remigijumi Kavaliausku, Pasvalio dekanu ir klebonu Henriku Kalpoku, br. kapucinui Mykolu ir Tiberiados broliu Mišeliu.

Dievo Apvaizdos seserų vienuolyno seserys vienuolės dėkoja Jo Ekscelencijai už homiliją, kurioje buvo priminta apie šaknų ir savo istorijos pažinimo svarbą, taip pat prisimintos a. a seserys Mišelė ir Dolorita, kurių misiją Utenos krašte perėmė Dievo Apvaizdos seserys, taip pat kalbėta apie svarbą, kad kiekvienas, kuris gyvens ir svečiuosis šiuose namuose, išgyventų Dievo artumą. Po homilijos buvo šventinamos vienuolyno patalpos, o po Šv. Mišių aukos visi išėjo į lauką, kur vyko pagrindinio vienuolyno kryžiaus pašventinimas ir sodinami penki ąžuolai. Medelius sodino vyskupas ir vienuolyno seserys, Utenos rajono savivaldybės meras su savivaldybės atstovais, vienuolyno geradariai ir kaimynai, o juos laistė į šventę atvykusios vienuolyne gyvenusios ukrainiečių šeimos.

Pasodinę ąžuolus, pasidžiaugę ir pasimeldę visi kartu ėjo į vienuolyno sodą, kuriame buvo prisiminta vienuolyno kūrimosi istorija, teikiamos padėkos, klausomasi Agnės Marijos ir Valdemaro muzikinio dueto.

Po pabendravimo sode vyko agapė, kuriai pradžią davė Jo Ekscelencija, palaimindamas ir simboliškai atpjaudamas pirmą torto gabalėlį.

 „Nuoširdžiai dėkojame Utenos kultūros centrui už visą pagalbą įrengiant sceną ir įgarsinimą, UAB „Utenos reklama“ direktorei Violetai Jacevičienei – už sklaidą, vienuolyno kaimynams – už kryžiaus papuošimą, mūsų draugams iš Vilniaus Eglei ir Ignui Šlapkauskams, Jolei ir Editai, savanorėms Jutai ir Gytei, Utenos Dievo Apvaizdos parapijai – už pagalbą liturgijoje, Agnei ir ses. Tomai – už liturgijos praturtinimą giesme, – kalbėjo sesuo Dominyka. – Dėkojame Dievui ir už gražų orą, kuris leido džiaugtis bendryste ir Jo darbais mūsų gyvenimuose. Džiaugiamės ir dėkojame kiekvienam, kuris atėjo kartu pasidžiaugti, pasimelsti, kuris vienokiu ar kitokiu būdu prisidėjo rekonstruojant vienuolyną. Puoselėkime ir kurkime bendrystę, burdamiesi aplink Viešpatį: laukiame uteniškių rekolekcijoms pavieniui ir su grupėmis, kiekvieną vakarą 19 val. (išskyrus pirmadienį) vakaro maldai su seserimis. Šie vienuoliniai namai jums, mieli uteniškiai,  visada atviri ir mes laukiame jūsų. Te Viešpats laimina mus šiame kelyje.“

Pranešimą paskelbė: Lolita Kaminskienė, Utenos rajono savivaldybės administracija

Parašykite komentarą