Politika ir teisė

Teisingumo ministras J. Bernatonis: „Antstolių darbas taps skaidresnis“

Šiandien Vyriausybės posėdyje pritarta teisingumo ministro Juozo Bernatonio inicijuotiems Civilinio proceso kodekso pakeitimams, kuriuos įgyvendinus pagerės ir pagreitės skundų dėl antstolių veiksmų nagrinėjimas, bus sumažinta galimų antstolių piktnaudžiavimų rizika.
„Šiomis pataisomis siekiame, kad antstolių darbas būtų kuo skaidresnis, būtų panaikinta net mažiausia galimybė piktnaudžiauti. Taip pat, tobulindami elektroniniu būdu vykdomų varžytinių tvarką, norime, jog būtų geriau apsaugoti ir skolininko, ir išieškotojo interesai“, – sako teisingumo ministras J. Bernatonis.
Šiuo metu Civilinio proceso kodekse nustatyta, kad skundas dėl antstolio procesinių veiksmų (veiksmų, atliktų vykdant vykdomuosius dokumentus) turi būti paduodamas antstoliui, kurio veiksmai skundžiami. Skundą antstolis privalo išnagrinėti per penkias darbo dienas ir tuo atveju, jeigu skundo netenkina, antstolis skundą su vykdomąja byla nagrinėti perduoda teismui.
Teisingumo ministerija sulaukia piliečių skundų dėl atvejų, kai antstoliai priima abejotinus patvarkymus, kuriais netenkina skundo dėl praleisto skundo padavimo termino, nors skundas iš esmės yra pagrįstas, netenkina skundo dėl formalių trūkumų ir nustato terminus trūkumams šalinti, todėl parengtame Civilio proceso kodekso pakeitimo projekte numatoma panaikinti antstolio teisę spręsti praleisto skundo padavimo termino atnaujinimo klausimą, šią teisę suteikiant išimtinai tik teismui.
Taip pat siekiama nustatyti, kad visais atvejais, kai antstolis nepatenkina skundo arba jo neišnagrinėja per penkias darbo dienas, skundas su vykdomąja byla perduodamas teismui. Įgyvendinus siūlomas nuostatas pagerės ir pagreitės skundų dėl antstolių veiksmų nagrinėjimas, bus išvengta galimų antstolių piktnaudžiavimų.
Taip pat pasitaiko atvejų, kuomet skolininkas, gera valia sumokėjęs skolą, neinformuoja apie tai antstolio, kuris ir toliau vykdo skolos išieškojimą, patirdamas materialines ir laiko sąnaudas. Siekiant išvengti tokių nesusipratimų, siūloma įpareigoti skolininką informuoti apie skolos sumokėjimą antstolį.
Teisingumo ministerija siūlo dar vieną naujovę. Siekiant varžytynių dalyviams sudaryti patogesnes sąlygas dalyvauti varžytynėse, numatoma tobulinti varžytynių paskelbimo ir vykdymo tvarką nustatant, kad varžytynės vyksta nuo jų paskelbimo momento ne mažiau, kaip dvidešimt dienų (vietoje šiuo metu nustatytų septynių). Siekiant užtikrinti elektroniniu būdu vykdomų varžytinių skaidrumą ir užtikrinti, kad būtų pasiektas pagrindinis varžytynių tikslas – parduoti turtą už didžiausią įmanomą kainą, siūloma nustatyti, kad net ir suėjus varžytynių pabaigos laikui, varžytynės būtų tęsiamos, kol varžytynių dalyviai didina kainą už parduodamą turtą.
Pavyzdžiui, likus kelioms minutėms iki varžytinių pabaigos, vienam iš varžytinių dalyvių pasiūlius didesnę kainą, jos būtų pratęsiamos 5 minutėms. Jei kitas dalyvis per tą laiką pasiūlo dar didesnę kainą – varžytinės truktų dar 5 minutėmis ilgiau. Varžytynės būtų baigiamos, jeigu per 5 minutes po paskutinio pratęstų varžytynių metu gauto pasiūlymo nebūtų gaunamas naujas kainos pasiūlymas.
Šios priemonės suteiks galimybę efektyviau užtikrinti tiek skolininko, tiek ir išieškotojo turtinių interesų apsaugą.

Parašykite komentarą