Politika ir teisė

Teisingumo ministerija siūlo griežtinti teismo ekspertų veiklos kontrolę

Šiandien Vyriausybės posėdyje pritarta Teisingumo ministerijos parengtiems siūlymams užtikrinti abipusį kai kurių ekspertinių tyrimų, atliktų Europos Sąjungos (ES) valstybėse, rezultatų pripažinimą ir sugriežtinti teismo ekspertų veiklos kontrolę.
Teisingumo ministerijos pasiūlytomis Teismo ekspertizės įstatymo pataisomis siekiama užtikrinti 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos pamatinio sprendimo dėl kriminalistinių laboratorinių tyrimų paslaugų teikėjų akreditacijos įgyvendinimą.
Šio pamatinio sprendimo tikslas – užtikrinti, kad už nusikalstamų veikų užkardymą, išaiškinimą ir tyrimą atsakingos institucijos pripažintų, jog vienoje valstybėje narėje akredituotų kriminalistinių laboratorinių tyrimų paslaugų teikėjų rezultatai yra vienodai patikimi kaip ir bet kurioje kitoje valstybėje narėje pagal nurodytą tarptautinį standartą akredituotų tyrimų rezultatai.
Priėmus šias pataisas, bus sudarytos sąlygos keistis ekspertinių tyrimų duomenimis tarp ES valstybių narių.
Teismo ekspertizės įstatymo pataisomis taip pat siekiama užtikrinti teismo ekspertų veiklos kokybę, įtvirtinti galimybę administracine tvarka vertinti teismo ekspertų veiklą, numatant poveikio priemones už profesinės etikos pažeidimus.
„Priėmus šias įstatymo pataisas, teismo ekspertų veiklai bus nustatyti aukšti profesinės etikos standartai, skatinantys teismo ekspertus savo pareigas atlikti profesionaliai, atsakingai ir sąžiningai, nes už etikos pažeidimus jiems grės įstatyme numatytos sankcijos“, – sako teisingumo ministras Juozas Bernatonis.
Teisingumo ministerijos praktika rodo, kad daugėja nusiskundimų dėl teismo ekspertų, ypač privačių teismo ekspertų, kurių veikla nekontroliuojama, veiksmų. Vienas šios problemos būdų būtų privalomo visiems teismo ekspertams etikos kodekso, kuris įvardijamas įstatymo projekte, priėmimas.
Teisingumo ministerija siūlo suteikti įgaliojimus Teismo ekspertų veiklos koordinavimo tarybai nagrinėti skundus dėl Teismo ekspertų profesinės etikos kodekso pažeidimų ir priimti sprendimus taikyti poveikio priemones – pareikšti įspėjimą, pareikšti viešą įspėjimą, apie kurį vienus metus bus skelbiama ekspertų sąraše, siūlyti teisingumo ministrui išbraukti teismo ekspertą iš sąrašo. Be to, ši taryba turės teisę siūlyti institucijai, suteikusiai teismo ekspertui atitinkamą kvalifikaciją, spręsti klausimą dėl jo kvalifikacijos patikrinimo. Teismo ekspertų veiklos koordinavimo taryba nenagrinės skundų dėl teismo ekspertų procesinių veiksmų.

Parašykite komentarą