Teisėsauga, kriminalai

NTAKD praplėstos teisės kontroliuoti internetinėje erdvėje uždraustą alkoholio ir tabako gaminių reklamą ar tabako gaminių, el. cigarečių nuotolinę prekybą

Departamentas nuolat vykdo internetinės erdvės stebėseną. Nustatęs galimus pažeidimus, nuo 2023 m. sausio 1 d. turi teisę duoti privalomuosius nurodymus viešojo elektroninių ryšių tinklo paslaugų teikėjams blokuoti tokias svetaines. Tai leidžia efektyviai kovoti su piktybiniais įstatymų pažeidėjais, kurie sąmoningai skleidžia neteisėtos veiklos reklamą ir sudaro galimybę įsigyti tabako gaminius, el. cigaretes ir rūkomuosius žolinius gaminius nuotoliniu būdu net  vaikams ir nepilnamečiams.

Iki 2023 m. sausio 1 d. Departamentas turėjo teisę duoti privalomus nurodymus tik informacijos prieglobos paslaugų teikėjams, o pasikeitus teisiniam reguliavimui buvo praplėstos Departamento teisės ir atsirado galimybė  duoti privalomuosius nurodymus ir viešojo elektroninių ryšių tinklo paslaugų teikėjams. Tokiu būdu siekiama apsaugoti Lietuvos rinką nuo uždraustos reklamos bei nuotolinės prekybos.

,,Iš pradžių ūkio subjektams yra siunčiamas raginimas savanoriškai pašalinti reklamą arba informaciją, kuri yra susijusi su nuotoline tabako gaminių, el. cigarečių arba rūkomųjų žolinių gaminių prekyba. Jeigu ūkio subjektas  neatsižvelgia į tai ir to nepadaro per nustatytą terminą, Departamentas turi teisę kreiptis į Vilniaus apskrities administracinį teismą. Teismas išnagrinėja prašymą ir priima motyvuotą nutartį išduoti leidimą atlikti konkrečius veiksmus, t.y. duoti privalomą nurodymą prieglobos paslaugų tiekėjui ir (ar)ar viešojo elektroninių ryšių tinklo paslaugų teikėjui pašalinti  prieglobos paslaugų tiekėjo ir (ar) ar viešojo elektroninių ryšių tinklo paslaugų teikėjo saugomą informaciją arba panaikinti galimybę pasiekti informaciją, kuri laikoma alkoholinių gėrimų, tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių reklama, arba informaciją, kuri susijusi su  draudžiama tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių nuotoline prekyba“ – sako Departamento laikinoji vadovė Gražina Belian.

Pastaruoju metu susiduriama su situacija, kad kai kurie ūkio subjektai interneto svetaines registruoja užsienyje, o prekybą vykdo Lietuvoje, todėl Departamento pastangos tokią informaciją pašalinti arba tinklapius padaryti neprieinamais dažnai būdavo nevaisingos.

Tačiau nuo šiol, po 2023 m. sausio 1 d. Įstatymų pakeitimų įsigaliojimo, Departamentas jau  gali siųsti tiesioginius nurodymus Lietuvos Respublikoje veikiantiems internetinio ryšio paslaugų teikėjams, todėl galima bus efektyviau apsaugoti Lietuvos rinką nuo uždraustos  alkoholio, tabako gaminių ar elektroninių cigarečių bei žolinių rūkomųjų gaminių reklamos, ir/ar vykdomos vidaus ar tarpvalstybinės nuotolinės prekybos tabako gaminiais ir elektroninėmis cigaretėmis bei žoliniais rūkomaisiais gaminiais, užtikrinti sąžiningą konkurenciją, sąžiningai veikiančių juridinių asmenų veiklos ir Lietuvos gyventojų sveikatos apsaugą.

Pranešimą paskelbė: Renata Butkevič, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas

Parašykite komentarą