Buitis, Namai,  Nekilnojamas Turtas

Siūloma neteisėtas statybas griauti be teismo sprendimo

Aplinkos ministras Artūras Paulauskas Seime įregistravo Civilinio Kodekso 4.103 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą, kuriuo siekiama pakeisti neteisėtų statybų padarinių šalinimo tvarką.

Aplinkos ministro teigimu savavališkos statybos turėtų būti griaunamos be teismo sprendimo. Siūlomame įstatymo projekte numatoma, kad tokios statybos galėtų būti griaunamos Vyriausybės įgaliotų institucijų – Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ar apskrities viršininko sprendimu. Tai palengvintų bei paspartintų statybos valstybinę priežiūrą. Palengvėtų teismų darbas šalinant neteisėtos statybos padarinius.”

Šiuo metu galiojančiame Civiliniame Kodekse nustatyta, kad savavališka ir neteisėta statyba gali būti griaunama ar reikiamai pertvarkyta tik teismo sprendimu. Teisminis bylinėjimasis užtrunka labai ilgai, nes pažeidėjai gina neegzistuojančias savo teises visose teismų pakopose.

Aplinkos ministras siūlo nustatyti, kad statant statinį savavališkai, neturint įstatymų nustatyta tvarka galiojančio statybos leidimo ar nesudėtingo statinio atveju – normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nurodyto privalomo dokumento, savavališko statinio statytoją minėtos institucijos įpareigotų nugriauti arba reikiamai pertvarkyti statinį. Neįvykdžius šio nurodymo, statinys būtų nugriaunamas arba pertvarkomas statytojo lėšomis. Visais kitais atvejais sprendimus dėl savavališkos ar neteisėtos statybos padarinių šalinimo priimtų teismai.

Pastatų savininkams paliekama teisė skųsti institucijų veiksmus teismui.

Pasak Artūro Paulausko, siūlomi pakeitimai neturėtų įtakos kriminologinei situacijai ir korupcijai. Būtų užkirstas kelias savavališkoms statyboms bei kitiems pažeidimams statybos srityje. Projektas neprieštarauja Europos Sąjungos teisės aktams, neprieštarauja Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatoms ir Lietuvos Respublikos Konstitucijai.

Įstatymo įgyvendinimui papildomos lėšos nereikalingos. Priešingai, būtų sutaupytos biudžeto lėšos, šiuo metu išleidžiamos dėl ilgai trunkančio teisminio bylinėjimosi.

Visduomenės informavimo skyrius

Kontaktinis (-iai) asmuo (-enys):
Marijona Varneckienė
Vyriausioji specialistė
LR Aplinkos ministerija

Parašykite komentarą