Įvairenybės

Šiaulių regiono savivaldybių vadovų rezoliucija dėl privataus MBA operatoriaus šantažo ir atliekų priėmimo į MBA įrenginius sustabdymo

Šiandien vyko ŠRATC dalininkų ir Šiaulių regiono savivaldybių merų bendras pasitarimas, kurio metu buvo sprendžiama, kaip reaguoti į privataus operatoriaus UAB „NEG Recycling“ šantažą ir informaciją, jog nuo rytojaus į MBA įrenginius nebebus priimamos atliekos. Dalininkai, kuriuos atstovauja Šiaulių regiono administracijos direktoriai, kartu su regiono savivaldybių merais vieningai nutarė paraginti  UAB „NEG Recycling“ vykdyti atliekų priėmimą ir netrikdyti būtinos viešos paslaugos, o jei tai vis tiek būtų piktybiškai padaryta, nukreipti atliekas į sąvartyną, nes viešas interesas surinkti atliekas šiomis aplinkybėmis yra svarbiausias.

Pridedame rezoliuciją.

Pagarbiai

ŠRATC direktorius

Žilvinas Šilgalis

Pranešimą paskelbė: Sandra Bubienė, VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras

Parašykite komentarą