Įvairenybės

Neformalioje Aplinkos taryboje – diskusijos apie palmių aliejų

Ketvirtadienį ir penktadienį Amjene, Prancūzijoje vyksta neformalus Aplinkos ir Energetikos ministrų tarybos posėdis, kuriame dalyvauja aplinkos viceministrė Gintarė Krušnienė, skirtas aptarti aktualiausius šių sričių klausimus ir pasikeisti nuomonėmis. Aptariami klimato kaitos tikslų ir socialinio poveikio klausimai, biokuras ir jo tvarumo svarba energetikoje, poreikis skatinti aplinkai mažiau žalingų pesticidų ir cheminių medžiagų naudojimą.

Taip pat aptartas kovos su pasaulio miškų naikinimu ir nykimu reglamento projektas, kuriuo siekiama apriboti  prekybą  labiausiai prisidedančiais prie miškų naikinimo gaminiais.

Lietuva kaip vieną iš prioritetų pasiūlė reglamentą papildyti palmių aliejaus subproduktu, naudojamu gaminti biodegalams.

Palmių aliejus ir jo šalutiniai produktai plačiai naudojami gaminant biodegalus. Palmių aliejaus gavyba yra viena iš pagrindinių atogrąžų miškų naikinimo priežasčių, nes palmių giraitės dažniausiai sodinamos iškirstuose jų plotuose. Dėl to ties išnykimo riba atsidūrė kai kurios augalų ir gyvūnų populiacijos.

Be to, tai yra žaliava, kuri atgabenama iš labai toli, ir tai daro neigiamą poveikį aplinkai. Kitas dalykas, kad ji konkuruoja su vietinėmis žaliavomis biodegalams gaminti, kurioms taikomi aukštesni tvarumo standartai – rapsai, grikiai ir kt. Per degalų tiekėjus nemaži tokių biodegalų kiekiai atkeliauja ir į Lietuvą, jų naudojimo tvarumas kelia didelį susirūpinimą.

Lietuva sveikina šio reglamento pasiūlymą ir iš esmės pritaria numatomoms teisinėms priemonėms. „Džiugina ES susirūpinimas „importuojamu“ miškų naikinimu per netvarių produktų naudojimą. Būtina kelti tvarumo standartus reglamente įtrauktiems produktams, bet negalima palikti spragų ir importuojamiems netvariems biodegaluose naudojamiems produktams“, – sako aplinkos viceministrė Gintarė Krušnienė.

Reglamentas, kurį Europos Komisija pasiūlė praėjusių metų pabaigoje, siekia sumažinti ES vartojimo įtakojamą pasaulio miškų naikinimą, alinimą ir nykimą, uždraudžiant į ES rinką tiekti ir iš jos eksportuoti su miškų naikinimu susijusius gaminius. Tai darant kartu būtų didinama paklausa su miškų naikinimu nesusijusiems gaminiams.

Taip siekiama išsaugoti bioįvairovę, švelninti klimato kaitą ir kasmet išsaugoti apie 72 tūkst. ha miškų, tarp jų ir sparčiai nykstančius atogrąžų miškus.

Sudarytas ir gaminių, kuriems bus taikomas reglamentas, sąrašas. Šį sąrašą numatoma reguliariai peržiūrėti. Į jį įtraukta mediena, galvijai, kakava, kava, palmių aliejus, sojos, taip pat kai kurie iš jų pagaminti produktai, pavyzdžiui, odos gaminiai, baldai, šokoladas ir kt. Tačiau jame nėra palmių riebalų rūgščių distiliato.

ES yra priėmusi naują Atsinaujinančios energijos direktyvos (RED II) redakciją, kuri įpareigoja šalis nares iki 2030 m. laipsniškai atsisakyti biodegalų, pagamintų iš žaliavų, susijusias su didele rizika netiesiogiai išskirti šiltnamio efektą sukeliančias dujas dėl žemės naudojimo paskirties keitimo. Tokia žaliava laikomas ir palmių aliejus, naudojamas biodegalų gamybai.

Pranešimą paskelbė: Giedrė Budvytienė, LR aplinkos ministerija

Parašykite komentarą