Verslas

Šeimos ir darbo derinimas: atostogų rūšys ir pirmenybės teisė pasirinkti atostogų laiką

VDI informuoja, kad Darbo kodeksas reglamentuoja šeiminių įsipareigojimų turinčių darbuotojų teisę pasinaudoti tam tikromis garantijomis, kurios darbuotojams leidžia daugiau laiko skirti šeimai bei pailsėti, ir darbdavys privalo imtis priemonių padėti darbuotojams vykdyti šeiminius įsipareigojimus. Darbo kodekse nustatytais atvejais pateikti darbuotojų prašymai, susiję su šeiminių įsipareigojimų vykdymu, darbdavio turi būti apsvarstyti ir į juos motyvuotai atsakyta raštu.

Kaip pastebi VDI kancleris Šarūnas Orlavičius, darbuotojų šeiminių įsipareigojimų gerbimo principas įgyvendinamas taikant Darbo kodekso nuostatas, kurios nustato darbuotojams tam tikras garantijas. Pavyzdžiui, darbuotojams, vieniems auginantiems vaiką iki 14 m. arba neįgalų vaiką iki 18 m., suteikiamos ilgesnės trukmės, t. y. 25 d. d. kasmetinės atostogos, jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę, arba 30 d. d. kasmetinės atostogos, jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę. Jeigu darbo dienų per savaitę skaičius yra mažesnis arba skirtingas, darbuotojams turi būti suteiktos 5 savaičių trukmės atostogos.

Svarbu pastebėti, kad pasirenkant kasmetinių atostogų laiką pirmenybės teisę turi (prioriteto tvarka): nėščios darbuotojos ir darbuotojai, auginantys bent vieną vaiką iki 3 m.; darbuotojai, auginantys bent vieną vaiką iki 14 m. arba neįgalų vaiką iki 18 m.; darbuotojai, auginantys du ir daugiau vaikų. Be to, Darbo kodeksas nurodo, kad darbdavys privalo tenkinti kasmetinių atostogų prašymą, kai to pageidauja: nėščios darbuotojos prieš nėštumo ir gimdymo atostogas arba po jų; darbuotojai jų vaiko motinos nėštumo ir gimdymo atostogų metu, prieš tėvystės atostogas arba po jų; darbuotojai, slaugantys sergančius šeimos narius ir neįgaliuosius .

Paminėtina, kad be kasmetinių atostogų, šeiminius įsipareigojimus turintiems darbuotojams gali būti suteikiamos ir nemokamos atostogos. Darbdavys privalo tenkinti darbuotojo prašymą suteikti ne trumpesnės, negu prašo darbuotojas, trukmės nemokamas atostogas, jeigu jį pateikia: darbuotojas, auginantis vaiką iki 14 m., – iki 14 kalendorinių dienų; neįgalus darbuotojas, taip pat darbuotojas, auginantis neįgalų vaiką iki 18 m. arba slaugantis neįgalų asmenį, kuriam nustatytas nuolatinės slaugos būtinumas, – iki 30 kalendorinių dienų; vaiko motinos nėštumo ir gimdymo atostogų metu ir atostogų vaikui prižiūrėti metu tėvas jo pageidavimu (motina – tėvo atostogų vaikui prižiūrėti metu), ir šių atostogų bendra trukmė negali viršyti 3 mėn.; darbuotojas, slaugantis sergantį šeimos narį arba kartu su darbuotoju gyvenantį asmenį, arba darbuotojas, pateikęs sveikatos priežiūros įstaigos išvadą apie jo sveikatos būklę, – tiek laiko, kiek rekomenduoja sveikatos priežiūros įstaiga.

Kancleris Š. Orlavičius pabrėžia, kad Darbo kodekse darbuotojams numatytos tam tikros garantijos ir sąlygos, jog jie galėtų sklandžiau derinti darbo ir šeiminius įsipareigojimus. Taigi darbdavys, atsižvelgdamas į Darbo kodekso nuostatas, įpareigotas teikti pagalbą darbuotojams vykdant šeiminius įsipareigojimus. Tiesa, be minėtų su atostogomis susijusių garantijų, darbuotojams Darbo kodeksas numato ir kitų garantijų, tokių kaip nuotolinis darbas, papildomos poilsio dienos, sutrumpinta darbo laiko norma ir kt. Tais atvejais, kai darbdavys nesilaiko Darbo kodekse numatytų nuostatų, darbuotojas gali kreiptis į darbo ginčų komisiją.

 

Kontaktams:

komunikacija@vdi.lt

mob. 8 698 73 025

Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija

prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Algirdo g. 19, LT-03607 Vilnius

www.vdi.lt

Konsultuojame:

el. paštu info@vdi.lt, raštu ir VDI feisbuko paskyroje

telefonu (8 5) 213 9772 (I–IV 9.00–15.00, V 9.00–14.00, pertrauka 12.00–13.00)

Žinote, kur dirbama nelegaliai? Praneškite raštu, pasitikėjimo telefonu (8 5) 213 9750

arba per mobiliąją programėlę „Žinok teises“

Pranešimą paskelbė: Erlanda Polekaitė, Valstybinė darbo inspekcija

Parašykite komentarą