Politika ir teisė

Seimo Žmogaus teisių komitetas pasmerkė antisemitinius išpuolius Panerių memoriale

2022 m. balandžio 13 d. pranešimas žiniasklaidai (daugiau naujienų)

 

Balandžio 13 d. posėdyje Seimo Žmogaus teisių komitetas išreiškė susirūpinimą dėl pasikartojančių išpuolių Paneriuose, kai per mažiau nei savaitę vienoje didžiausių Antrojo pasaulinio karo masinių žudynių vietoje esantys paminklai ir objektai buvo išniekinti išterliojant juos Rusijos karinės agresijos prieš Ukrainą simboliais „Z“ ir „V“.

Komiteto pirmininkas Tomas Vytautas Raskevičius pažymėjo, kad tokiais veiksmais, tikėtina, siekiama diskredituoti žydų bendruomenę. T. V. Raskevičius  informavo, kad yra gautas Žmogaus teisių organizacijų koalicijos ir Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės išpuolius smerkiantis kreipimasis.

 Žmogaus teisių komitetas, vertindamas padėtį Rusijos karinės agresijos prieš Ukrainą kontekste  ir vykdomus išpuolius  kitose, Ukrainai draugiškose valstybėse,  taip pat jų keliamą pavojų visam demokratiniam pasauliui, bendru sutarimu priėmė pareiškimą „Dėl Panerių memorialo išniekinimo ir kitų antisemitinių ir (ar) karo nusikaltimus remiančių išpuolių“.

Pareiškime  skelbiama:

„Lietuvos Respublikos Seimo Žmogaus teisių komitetas,

besąlygiškai remdamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, Europos Sąjungos sutartyje, kitose tarptautinėse sutartyse, prie kurių yra prisijungusi Lietuvos Respublika, įtvirtinta demokratinių vertybių sistema, pagarba žmogaus orumui, laisvės, demokratijos, lygybės, teisinės valstybės principais ir pagarba žmogaus teisėms, įskaitant mažumoms priklausančių asmenų teises;

puoselėdamas istorinę atmintį;

gerbdamas Holokausto ir genocido aukų atminimą;

reaguodamas į Rusijos Federacijos vykdomą karinę agresiją prieš Ukrainos Respubliką, Rusijos kariuomenės vykdomus karo nusikaltimus prieš Ukrainos civilius gyventojus ir tokiais nusikalstamais veiksmais keliamą pavojų pasaulio taikai ir stabilumui;

pažymėdamas Rusijos Federacijos vykdomos karinės agresijos Ukrainoje žiaurumą ir šių veiksmų panašumą į nacių ir sovietų vykdytus nusikaltimus žmoniškumui;

remdamas žmogaus teises ginančių nevyriausybinių organizacijų išreikštą susirūpinimą dėl pastaruoju metu pasikartojančių išpuolių Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus Panerių memoriale, kai per mažiau kaip savaitę šioje vienoje didžiausių Antrojo pasaulinio karo masinių žudynių vietoje esantys paminklai ir objektai buvo išniekinti kelis kartus, išterliojant juos Rusijos sukelto karo prieš Ukrainą simboliais „Z“ ir „V“ raidėmis;

pritardamas Žmogaus teisių organizacijų koalicijos nuomonei, kad Holokausto ir nacizmo naratyvas yra aktyviai naudojamas Rusijos agresijos prieš Ukrainą kontekste, todėl su Holokaustu ir nacistiniu režimu, veikusiu Lietuvoje Antrojo pasaulinio karo metu, susiję paminklai ir simboliai tampa tiesioginiais provokacijų taikiniais;

pripažindamas, kad žydų bendruomenė Lietuvoje yra integrali Lietuvos pilietinės visuomenės dalis, turinti teisę į saugumo jausmą ir gerovę, todėl Valstybė privalo apsaugoti žydų bendruomenę nuo Holokausto atminimo naudojimo neapykantai ir nesantaikai kurstyti, taip pat nuo bet kokių istorinės atminties ir patirties išniekinimo apraiškų;

reikšdamas didžią pagarbą visiems ginklu, parama ir (ar) teisingumo idėjos sklaida kovojantiems prieš genocido apraiškas ir karo nusikaltimus, vykdomus Ukrainoje;

reikšdamas nuoširdžią užuojautą žuvusiųjų šeimoms ir jų artimiesiems,

griežtai smerkia Panerių memorialo niekinimą;

pabrėžia, kad Panerių memorialo niekinimas vertintinas kaip provokaciniai veiksmai, kurstantys etninę nesantaiką ir keliantys grėsmę nacionaliniam saugumui;

siūlo Lietuvos Respublikos Vyriausybei nedelsiant užtikrinti tinkamą Panerių memorialo priežiūrą ir saugumą, skirti tam reikiamą finansavimą;

ragina teisėsaugos institucijas dėti visas įmanomas pastangas nustatant atsakingus už Holokausto aukų atminimo išniekinimą asmenis ir nubaudžiant juos teisės aktų nustatyta tvarka;

kreipiasi į Lietuvos žmones, dėkodamas už paramą ir susitelkimą karo Ukrainoje kontekste, ir ragina netoleruoti veiksmų, kuriais niekinamas Holokausto aukų atminimas, kurstoma nesantaika tarp Lietuvos žmonių, remiama Rusijos Federacijos karinė agresija prieš Ukrainą, taip pat prašo nedelsiant informuoti teisėsaugos institucijas, pastebėjus tokius veiksmus ar jų padarinius;

ragina Lietuvos Respublikos Seimą vieningai balsuoti už Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso ir Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymo pataisas, kuriomis siekiama Georgijaus (Šv. Jurgio) juostas bei ženklus „Z“ ir „V“, naudojamus kaip Rusijos Federacijos karinių pajėgų invazijos simbolius, prilyginti nacistiniams ir komunistiniams simboliams ir nustatyti atsakomybę už jų naudojimą“. 

 

Parengė ir daugiau informacijos suteiks:

Žmogaus teisių komiteto biuro patarėja

Eglė Lukšienė, tel. (8 5) 239 6809, el. p. egle.gibaviciute@lrs.lt

 

Pranešimą paskelbė: Jolanta Anskaitienė, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

Parašykite komentarą