Studijos

Seimo Švietimo ir mokslo komitetas: nelietuviškų vardų ir pavardžių rašymo dokumentuose klausimas turi būti išspręstas

2021 m. birželio 9 d. pranešimas žiniasklaidai 

 

Švietimo ir mokslo komitetas, kaip papildomas komitetas, šios dienos posėdyje svarstė du projektus dėl vardų ir pavardžių rašymo asmens dokumentuose, t. y. Vardų ir pavardžių rašymo asmens dokumentuose įstatymo projektą Nr. XIIIP-471 ir Vardų ir pavardžių rašymo dokumentuose įstatymo projektą Nr. XIIIP-535.

Komitetas nutarė siūlyti pagrindiniam komitetui projektą Nr. XIIIP-471 atmesti, atsižvelgiant į tai, kad pagal Konstitucinio Teismo jurisprudenciją asmens vardo ir pavardės įrašas paso kitų įrašų skyriuje nelietuviškais rašmenimis neturėtų būti prilygintas įrašui apie asmens tapatybę valstybine kalba, taigi toks įrašas neturėtų teisinės galios ir negalėtų būti oficialiai naudojamas viešajame valstybės gyvenime. Projektu Nr. XIIIP-471 siūlomu reguliavimu, pagal kurį originalūs asmenvardžiai nelietuviškais lotyniško pagrindo rašmenimis būtų įrašyti paso kitų įrašų skyriaus pirmajame puslapyje arba kitoje asmens tapatybės kortelės pusėje, t. y. ne tose vietose, kuriose teikiami asmens tapatybę identifikuojantys duomenys, nebūtų sprendžiamos aktualios asmenvardžių rašybos problemos, nebūtų užtikrinama teisė į vienodą šeimos pavardę, o asmenys ir toliau susidurtų su problemomis, kad įrodytų savo tapatybę, santuokinį ar kitokį ryšį, taigi jiems kiltų administracinių, profesinių ar asmeninių nepatogumų.

Komitetas projektui Nr.XIIIP-535 iš esmės pritarė, bet pasiūlė pagrindiniam komitetui jį tobulinti pagal Seimo kanceliarijos Teisės departamento, Europos teisės departamento prie Teisingumo ministerijos, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos ir Vyriausybės pastabas bei pasiūlymus.

Už tokį Komiteto sprendimą balsavo 7 „už“, 3 – „prieš“, 2 „susilaikė“.

Šiuos du projektus dar turi apsvarstyti pagrindinis – Teisės ir teisėtvarkos – komitetas.

Daugiau informacijos: Švietimo ir mokslo komiteto biuro vedėja Lina Vingrytė

Tel. (8 5) 239 6879 lina.vingryte@lrs.lt

 

Parengė: Švietimo ir mokslo komiteto biuro patarėja Deimantė Žegunė

Tel. (8 5) 239 6791, el. p. deimante.zegune@lrs.lt

 

                     

Pranešimą paskelbė: Jolanta Anskaitienė, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

Parašykite komentarą