Studijos

Garbingiausias profesinis apdovanojimas įteiktas septyniems valstybinės archyvų sistemos darbuotojams

Tarptautinę archyvų dieną, birželio 9-ąją, Lietuvos vyriausioji archyvarė Kristina Ramonienė už ilgametį nepriekaištingą darbą, pasišventimą archyvaro profesijai ir svarų indėlį į dokumentinio paveldo išsaugojimą Archyvaro garbės ženklu apdovanojo septynis valstybinės archyvų sistemos darbuotojus.

Archyvaro garbės ženklu buvo apdovanota Lietuvos centrinio valstybės archyvo Fotodokumentų skyriaus patarėja Jūratė Katilienė, šio archyvo direktoriaus pavaduotoja Sigita Baranauskienė, Kauno regioninio valstybės archyvo Dokumentų naudojimo skyriaus vyresnioji archyvarė Vida Jukėnaitė, Vilniaus regioninio valstybės archyvo Dokumentų valdymo priežiūros skyriaus vedėja Neli Rambynienė, Lietuvos ypatingojo archyvo KGB dokumentų skyriaus vedėja Vilma Ektytė, šio archyvo Dokumentų apskaitos skyriaus vedėja Rasa Masiulionytė ir VRM dokumentų skyriaus vedėjas Povilas Girdenis.

Lietuvos centrinio valstybės archyvo Fotodokumentų skyriaus patarėjos Jūratės Katilienės stažas valstybinėje archyvų sistemoje išties įspūdingas – 43 metai. Visus šiuos dešimtmečius ji aktyviai dalyvauja fotografinio paveldo kaupimo, aprašymo ir saugojimo veikloje. J. Katilienės iniciatyva buvo pertvarkytas didelio formato negatyvų sisteminimas archyve, įdiegti papildomi reikalavimai fotografijų aprašams, taikant standartus ir vadovaujantis gerąja Lietuvos bei užsienio šalių patirtimi. J. Katilienė yra archyvo parodų organizavimo pradininkė ir būtent jos dėka archyvą yra pasiekusi ne viena vertinga fotografijų kolekcija.

Lietuvos centrinio valstybės archyvo direktoriaus pavaduotoja Sigita Baranauskienė valstybės archyvuose darbuojasi jau 35 metus. Savo karjerą pradėjusi kaip fondų saugotoja, archyvistė, vėliau ji 16 metų vadovavo archyvo Informacijos ir apskaitos skyriui, o pastaruosius penkerius metus eina archyvo direktoriaus pavaduotojo pareigas. S. Baranauskienė yra daugelio archyvo parodų ir renginių iniciatorė. Ji aktyviai bendradarbiauja su užsienio lietuvių bendruomenėmis, konsultuoja išeivijos lietuvius dokumentinio ir kultūros paveldo saugojimo klausimais. S. Baranauskienės siūlymu buvo pateiktas ne vienas dokumentas UNESCO programai „Pasaulio atmintis“.

38 metus valstybinėje archyvų sistemoje darbuojasi ir Kauno regioninio valstybės archyvo Dokumentų naudojimo skyriaus vyresnioji archyvarė Vida Jukėnaitė. Savo žiniomis, archyvinio darbo supratimu ir atsidavimu, meile archyvaro profesijai ji yra pelniusi ne tik kolegų, bet ir daugybės žmonių, su kuriais ji susiduria kasdienėje veikloje, pagarbą ir autoritetą. Tai viena iš tų Kauno regioninio valstybės archyvo darbuotojų, kurie kolektyvui ir visiems ją pažįstantiems žmonėms yra archyvaro – išmanančio savo darbą ir atsidavusio savo profesijai – sektinas ir siektinas pavyzdys.

Jau 34 metus valstybės archyvuose dirbanti Vilniaus regioninio valstybės archyvo Dokumentų valdymo priežiūros skyriaus vedėja Neli Rambynienė įnešė svarų indėlį į dokumentų valdymo sritį bei reikšmingai prisideda formuojant gerąją šios srities praktiką.

34 metų stažą valstybinėje archyvų sistemoje skaičiuoja ir Lietuvos ypatingojo archyvo KGB dokumentų skyriaus vedėja Vilma Ektytė – daugelio virtualių parodų, kuriose skelbiami valstybės archyvuose saugomi dokumentai, autorė ir kuratorė. V. Ektytė ne tik intensyviai darbuojasi populiarindama valstybės archyvuose saugomą dokumentinį paveldą, bet ir aktyviai dalyvavo tvarkant buvusio Lietuvos SSR KGB padalinio archyvinius dokumentus ir reikšmingai prisidėjo prie to, kad šie dokumentai būtų perduoti saugoti į Lietuvos ypatingąjį archyvą.

Lietuvos ypatingojo archyvo Dokumentų apskaitos skyriaus vedėja Rasa Masiulionytė, kuri valstybės archyvuose darbuojasi jau kone tris dešimtmečius, yra daugelio archyvo įgyvendintų dokumentų sklaidos projektų iniciatorė ir kuratorė. Ji nuolat aktyviai dalyvauja tobulinant Lietuvos valstybinės archyvų sistemos veiklą, dokumentų valdymo ir skaitmeninių vaizdų administravimo procesus.

Lietuvos ypatingojo archyvo VRM dokumentų skyriaus vedėjas Povilas Girdenis – itin talentinga ir spalvinga asmenybė: ne tik istorikas, publicistas, bet ir dainų autorius bei atlikėjas. Savo karjerą valstybės archyve jis pradėjo prieš 26 metus. Visą šį laiką P. Girdenis intensyviai dirba populiarindamas valstybės archyvuose saugomą dokumentinį paveldą, yra daugelio virtualių parodų, kuriose skelbiami valstybės archyvuose saugomi dokumentai, autorius ir kuratorius, yra parengęs visą aibę  istorinių publikacijų, o praėjusiais metais išleido knygą „Artima praeitis“.

Pirmasis Archyvaro garbės ženklas buvo įteiktas 2015 metais. Juo apdovanota Lietuvos centrinio valstybės archyvo Dokumentų techninės priežiūros skyriaus patarėja Danutė Paužienė. Iki šiol šį apdovanojimą buvo pelnę per dvidešimt iškiliausių valstybinės archyvų sistemos darbuotojų, o vienas ženklo egzempliorius buvo perduotas saugoti ir eksponuoti Lietuvos nacionaliniam muziejui.

Pranešimą paskelbė: Agnė Vilkišienė, Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba

Parašykite komentarą