Įvairenybės

Seimo Neįgaliųjų teisių komisija tapo nuolatine

Seimas priėmė Seimo statuto pataisas, kuriomis nuspręsta suteikti Neįgaliųjų teisių komisijai nuolatinės komisijos statusą. Už tai numatančius teisės akto pakeitimus (projektas Nr. XIIIP-2158(3) balsavo 115 Seimo narių, prieš − 3, susilaikė 12 parlamentarų.

Priimtomis naujomis nuostatomis Seimo statute įtvirtintos Neįgaliųjų teisių komisijos veiklos kryptys, t. y. neįgaliųjų ir asmenų, auginančių, prižiūrinčių ir slaugančių neįgalius asmenis, teisių ir jų apsaugos įgyvendinimo klausimais rengti ir teikti Seimui svarstyti įstatymų ir kitų teisės aktų projektus, taip pat teikti pasiūlymus, atlikti parlamentinę kontrolę, koordinuoti veiksmingą valstybės valdymo institucijų ir kitų organizacijų bendradarbiavimą, dalyvauti palaikant tarptautinius ir tarpparlamentinius Seimo ryšius su kitomis ES valstybėmis narėmis ir tarptautinėmis organizacijomis, taip pat atlikti teisinio reguliavimo stebėseną komisijos kompetencijai priklausančiais klausimais.

Kaip pažymima dokumento aiškinamajame rašte, įstatymo projekto rengimą paskatino siekis užtikrinti komisijos veiklos tęstinumą, atsižvelgiant į tai, kad vienas iš pagrindinių komisijos veiklos uždavinių yra vykdyti efektyvų ir tęstinį (nuolatinį) neįgaliųjų bei asmenų, auginančių, prižiūrinčių ir slaugančių neįgalius asmenis, teisių ir jų apsaugos politikos krypčių įgyvendinimą. „Tai padėtų efektyviau, greičiau spręsti klausimus, susijusius su neįgaliųjų ir asmenų, auginančių, prižiūrinčių ir slaugančių neįgalius asmenis, galimybėmis visavertiškai naudotis visomis Lietuvos Respublikos piliečiui suteikiamomis teisėms, taip pat valstybės institucijų koordinavimu, pateikiant informaciją visuomenei, užtikrinant programų, susijusių su minėtų asmenų teisių įgyvendinimu, tęstinumą“, − rašoma dokumente.

Statuto pakeitimus inicijavo Seimo Neįgaliųjų teisių komisijos nariai.

Iki šiol Seimo statute buvo įtvirtinta, kad Seime sudaromos nuolatinės Etikos ir procedūrų komisija, Peticijų komisija, Kriminalinės žvalgybos parlamentinės kontrolės komisija, Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisija ir kitos komisijos.

Pranešimą paskelbė: Rimas Rudaitis, Lietuvos Respublikos Seimas

Rekomenduojame
 
Kaunas Hockey ledo ritulys
 
Kaip serviruoti stalą gimtadienio šventei?
 
Kuo metalinės tvoros pranašesnės?
 
Pastolių nuoma Kaune palankiomis sąlygomis
 
Įrankių nuoma Klaipėdoje ir kituose miestuose

Parašykite komentarą