Įvairenybės

VERT: ruošiamasi naujam elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių skatinimo kvotų paskirstymo aukcionui

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), atsižvelgdama į pernai pirmą kartą organizuoto technologiškai neutralaus aukciono praktiką ir siekdama aiškiau reglamentuoti skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų organizavimo procedūras, pakeitė Elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatus.

 Esminiai aukciono nuostatų pakeitimai

Aukcionų nuostatų pakeitimai leis išvengti perteklinių administracinių procedūrų organizuojant naują elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių skatinimo kvotų paskirstymo aukcioną, kuris bus paskelbtas 2020 m. gegužės 29 d.

Aukciono I etape dalyviams pasiūlius vienodą 0 Eur/MWh pageidaujamą kainos priedą, potencialiu laimėtoju bus pripažintas dalyvis, nurodęs didžiausią metinį gamybos kiekį. Sutapus metiniam gamybos kiekiui, skatinimo kvota šiems dalyviams bus padalinama proporcingai jų nurodytam metiniam gamybos kiekiui. Anksčiau tokiu atveju buvo skelbiamas II etapas.

Siekiant užtikrinti, kad aukciono dalyviai teisingai pateiktų pasiūlymus dėl pageidaujamo kainos priedo prie elektros energijos biržos kainos, VERT parengė specialią formą. Taip pat, esant poreikiui, patikslintus pasiūlymus aukciono II etapui bus galima teikti per ilgesnį terminą – 5 darbo dienas (iki šiol – 5 kalendorines dienas).

Papildomai VERT iš aukciono dalyvių galės reikalauti informacijos dėl dokumentų patikslinimo / paaiškinimo ar kreiptis į atitinkamas institucijas ir (ar) energetikos įmones dėl duomenų apie aukciono dalyvius patikrinimo.

 Naujas skatinimo kvotų paskirstymo aukcionas

Naujame skatinimo kvotų paskirstymo aukcione numatyta paskirstyti 0,7 TWh elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių kvotą. Aukcionas yra technologiškai neutralus, jame gali dalyvauti visos technologijos – saulė, vėjas, biodujos, biomasė.

VERT iki balandžio 29 d. patvirtins didžiausiąją kainą, o ne vėliau kaip iki 2020 m. gegužės 29 d.  – atskaitinę kainą ir naujo aukciono sąlygas, kuriose bus nurodytas ir maksimalus kainos priedas, dėl kurio galės varžytis aukciono dalyviai.

VERT paskelbus aukciono pradžią, norintieji dalyvauti aukcione per 70 kalendorinių dienų turi  1) gauti preliminarias prisijungimo sąlygas, susitarti dėl prievolių įvykdymo užtikrinimo ir pasirašyti ketinimų protokolą su elektros tinklų operatoriumi 2) atlikti skaičiavimus ir parengti siūlymą dėl pageidaujamo kainos priedo prie elektros biržos kainos.

Aukciono dalyviai galės teikti pasiūlymus dėl pageidaujamo kainos priedo, kuris gali būti lygus arba mažesnis nei didžiausioji VERT nustatyta kaina, bet ne mažesnis kaip 0. Laimėtojas išrenkamas pagal pasiūlytą mažiausią kainos priedą.

 Aukciono laimėtojo kainos priedo nustatymas

Aukciono dalyviai varžosi dėl galimybės 12 metų laikotarpiui gauti valstybės skatinimą – kainos priedą prie elektros energijos biržos kainos.

Maksimalus aukciono laimėtojo kainos priedas, dėl kurio vyksta aukcionas, yra apskaičiuojamas kaip skirtumas tarp didžiausiosios kainos ir atskaitinės kainos. Aukciono laimėtojui mokamas kainos priedas negali viršyti VERT nustatytos didžiausiosios kainos (maksimali kaina nesikeičia visą 12 metų skatinimo laikotarpį).

Konkretus aukciono laimėtojui mokamas kainos priedas priklauso nuo elektros energijos kainų biržoje: elektros energijos kainai biržoje viršijus nustatytą VERT didžiausiąją kainą, priedas nebus mokamas, nes ūkio subjektas pasidengs sąnaudas iš kainos, gaunamos biržoje.

SVARBU. Jei Lietuvoje būtų pratęstas karantinas, VERT svarsto galimybes aukciono dokumentus ir pasiūlymus dėl kainos priedo teikti nuotoliniu būdu elektroninėmis priemonėmis. Dokumentų pateikimo tvarka bus skelbiama kartu su informacija apie aukcioną.

Pranešimą paskelbė: Aistė Griškonytė, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba

Parašykite komentarą