Studijos

Seimo narių T. Bičiūno ir V. Targamadzės pranešimas: Seimo nariai ragina spręsti specialiųjų poreikių vaikų problemas – mokyklose trūksta per 6,4 tūkst. specialistų

2020 m. lapkričio 24 d. pranešimas žiniasklaidai 

 

Seimo Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) frakcijos nariai Vilija Targamadzė ir Tomas Bičiūnas kitų metų biudžete ragina numatyti papildomus 28,8 mln. eurų bazinėms švietimo paslaugoms specialiųjų poreikių vaikams užtikrinti.

Tokį pasiūlymą biudžeto projektui registravę Seimo nariai pabrėžia, kad šiuo metu dalis specialiųjų poreikių vaikų bendrojo ugdymo mokyklose lieka be bazinių paslaugų.

„Nacionalinės švietimo agentūros duomenimis, jau dabar mokyklose trūksta daugiau nei 6,4 tūkst. švietimo pagalbos specialistų ir specialiųjų pedagogų. Tuo metu kitų metu biudžeto projekte tam reikalingos lėšos nėra numatytos. Tai reiškia, kad nemaža dalis specialiųjų poreikių vaikų jau šiandien lieka be bazinių paslaugų teikimo, o mokytojams tenka didelis krūvis – būtent jie ugdyme turi sunkumų“, – sako Seimo narė V. Targamadzė.

Pasiūlymą biudžetui teikiantys parlamentarai primena, kad dar 2010 m. Seimas ratifikavo Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją.

Pagal ją, Lietuva įsipareigojo užtikrinti jos nuostatų įgyvendinimą ir imtis atitinkamų priemonių, kad asmenys „dėl savo neįgalumo nebūtų šalinami iš bendros švietimo sistemos ir neįgaliesiems vaikams nebūtų atimta galimybė įgyti nemokamą ir privalomą pradinį arba vidurinį išsilavinimą, taip pat sudaryti sąlygas jiems visapusiškai ir lygiai su kitais dalyvauti švietimo procese“.

„Jei norime, kad konvencijos nuostatos būtų įgyvendintos, Lietuva turi užtikrinti bazines švietimo pagalbos paslaugas. Tai – ir mokinio padėjėjai, ir pagalbos mokiniui specialistų pareigybių įsteigimas, taip pat metodinės konsultacijos pagalbos stiprinimas, neformaliojo vaikų švietimo prieinamumo didinimas ir kt. Kol kas tam biudžete pinigų nėra numatyta“, – teigia LSDP frakcijos narys T. Bičiūnas.

 

 

Daugiau informacijos:

Seimo narys Tomas Bičiūnas

Mob. 8 659 60 102

El. p. tomas.biciunas@lrs.lt

Pranešimą paskelbė: Jolanta Anskaitienė, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

Parašykite komentarą