Sportas

Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisija pritaria Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos siūlymui steigti Lietuvos sporto agentūrą

2021 m. gruodžio 23 d. pranešimas žiniasklaidai

 

Gruodžio 22 d. posėdyje Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisija pritarė Švietimo mokslo ir sporto ministerijos pristatytam siūlymui steigti naują biudžetinę įstaigą – Lietuvos sporto agentūrą.

Komisijos nariai ne kartą yra pasisakę dėl būtinybės didinti už sporto politikos formavimą ir įgyvendinimą atsakingų institucijų žmogiškuosius išteklius bei imtis esminių pokyčių siekiant stiprinti sporto valdymą, kadangi likvidavus Kūno kultūros ir sporto departamentą Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje įsteigta kelių žmonių grupė nepajėgi spręsti visos šalies sporto klausimų.

„Sporto valdymo sistema yra lėta, neefektyvi ir neatitinka dinamiškų sporto pokyčių“, – sakė posėdyje dalyvavęs švietimo, mokslo ir sporto viceministras Linas Obcarskas.

Sporto valdymo, fizinio aktyvumo finansavimo ir aukšto meistriškumo sporto sistemos planuojamus pokyčius komisijai pristatęs viceministras informavo, kad šiuo metu ministerijoje veikianti Sporto grupė ateityje būtų iš esmės atsakinga tik už sporto politikos formavimą. Sporto politiką įgyvendintų Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai pavaldi nauja biudžetinė įstaiga – Lietuvos sporto agentūra, kurioje dirbtų apie 30–35 darbuotojai. Preliminariai planuojama, kad šioje įstaigoje veiktų keturi padaliniai: Aukšto meistriškumo sporto skyrius, Kompetencijų centras, Fizinio aktyvumo skyrius ir Bendrasis skyrius.

Atsižvelgdama į kai kurių sporto organizacijų pasiūlymus dėl Seime pateikto Sporto įstatymo pakeitimo projekto (Nr. XIVP-533) ministerija taip pat siūlo pakeitimus fizinio aktyvumo finansavime įvedant nacionalinių fizinio aktyvumo programų finansavimą. Numatoma, kad tokios programos turėtų veikti ne mažiau kaip pusėje šalies savivaldybių, būtų sudaromos ketveriems metams ir vykdomos tam tikrus nustatytus reikalavimus atitinkančių skėtinių organizacijų.

Sporto rėmimo fondo lėšos būtų skiriamos įgyvendinant dviejų sričių (fizinio aktyvumo ir sporto bazių pagerinimo), apjungiančių šiuo metu įstatyme nustatytas penkias sritis, projektus. Fizinio aktyvumo finansavimą administruotų ir sprendimus dėl finansuojamų programų bei projektų priimtų minėta Lietuvos sporto agentūra.

Kalbėdamas apie galimus aukšto meistriškumo sporto finansavimo pokyčius, viceministras L. Obcarskas pažymėjo, kad po ilgų diskusijų su sporto organizacijomis siūloma įtraukti klubinės veiklos finansavimą. Finansavimo siekiantis sporto klubas turėtų būti federacijos nariu, dalyvauti federacijos organizuojamuose nacionaliniuose čempionatuose, įgyvendinti federacijos parengtą aukšto meistriškumo programą, būti sudaręs sutartis su treneriais ir atitikti kitus kriterijus.

Posėdyje Seimo komisijos nariai taip pat buvo supažindinti ir su kitais, ministerijos iniciatyva dar šių metų rugpjūtį suburtos Aukšto meistriškumo sportininkų rengimo sistemos tobulinimo darbo grupės siūlomais įgyvendinti, veiksmais siekiant efektyviai veikiančios aukšto meistriškumo sportininkų medicininio ir mokslinio aptarnavimo sistemos, kryptingos sporto infrastruktūros plėtros, kokybiško sportininkų pamainos rengimo ir kitų svarbių pokyčių aukšto meistriškumo sporte.

Komisijos nariai, akcentuodami pokyčių sporte svarbą, pasidžiaugė ministerijos iniciatyvomis. „Einama gera linkme, iššūkis didžiulis, tikslai ambicingi, reikia padaryti daug darbų. Linkiu padėti gerus pamatus, ant kurių statysime Lietuvos sporto namą“,  – posėdžio pabaigoje kalbėjo komisijos pirmininkas Virgilijus Alekna.

Pranešimą paskelbė: Monika Kutkaitytė, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

Parašykite komentarą