Teisėsauga, kriminalai

Seimo Antikorupcijos komisijos tyrimo grupė vykdo valstybinio žirgyno veiklos tyrimą

2021 m. birželio 17 d. pranešimas žiniasklaidai 

 

Birželio 16 d. Seimo Antikorupcijos komisijos sudaryta Laikinoji tyrimo grupė Žemės ūkio ministerijai (ŽŪM) pavaldžios UAB „Lietuvos žirgynas“ veiklos bei sprendimų, susijusių su bendrovės valdybos sudarymu, bendrovės administravimu ir valdymu, skaidrumui ištirti, lankėsi žirgyno Sartų skyriuje, Zarasų rajone. Tyrimo grupė domėjosi skyriaus veikla, administravimu, žirgų laikymo sąlygomis, ŽŪM ir bendrovės valdybos sprendimais bei iniciatyvomis siekiant išsaugoti Lietuvos žemaitukų genofondą.

Komisija, gegužės 12 d. posėdyje apsvarsčiusi aplinkybes ir faktus, keliančius abejonių žirgyno vadovybės sprendimų skaidrumu ir efektyvumu, sudarė Laikinąją tyrimo grupę, kuriai pavedė: išanalizuoti ŽŪM ir UAB „Lietuvos žirgynas“ sprendimus, sudarančius sąlygas korupcijai; įvertinti, kaip ŽŪM ir kitos atsakingos institucijos užtikrina valstybės interesų viršenybės principą ir apsaugą prižiūrint valstybės valdomų įmonių veiklą; įvertinti ŽŪM pavaldžių valstybės valdomų įmonių veiklos priežiūrą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų efektyvumą.

Laikinoji tyrimo grupė, įgyvendindama jai pavestus uždavinius, nagrinėja dokumentus, vykdo suinteresuotų ir atsakingų asmenų apklausas, susipažįsta su padėtimi žirgyne tiesiogiai. Surinkusi ir išanalizavusi medžiagą, tyrimo grupė rengs išvadą, kurią teiks tvirtinti Komisijai.

Laikinosios tyrimo grupės vadovas

Bronislovas Matelis, tel. (8 5) 239 6679, el. p. bronislovas.matelis@lrs.lt

 

Pranešimą paskelbė: Jolanta Anskaitienė, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

Parašykite komentarą