Įvairenybės

Seimas patobulino elektros įrenginių prijungimo prie tinklų kainodarą

Seimas priėmė Elektros energetikos įstatymo ir lydimųjų teisės aktų pataisas (projektas Nr. XIIIP-5032(2), kuriomis siekiama sumažinti savivaldybėms tenkančią finansinę naštą įgyvendinant projektus, susijusius su elektros oro linijų iškėlimu, taip pat užtikrinti tvarią skirstomojo elektros tinklo plėtrą. Už pagrindinio įstatymo naujas nuostatas balsavo 71 Seimo narys, susilaikė 2 parlamentarai.

Priimtomis pataisomis nutarta nuo 100 iki 50 proc. sumažinti privalomų padengti išlaidų dalį asmenims, kurie pageidauja rekonstruoti ar perkelti skirstomųjų tinklų operatoriui priklausančias elektros oro linijas, kurios buvo įrengtos anksčiau nei prieš 20 metų ir šiuo metu kliudo statinių statybai ar kitiems darbams.

Tuo atveju, kai šių objektų rekonstravimo ar perkėlimo darbams rengiamas kilnojamųjų elektros energetikos objektų ir įrenginių įrengimo projektas ir tokių darbų sąnaudos bus ne mažiau kaip 10 proc. mažesnės negu apskaičiuotos skirstomųjų tinklų operatoriaus, asmuo turės teisę organizuoti šių objektų rekonstravimą ar perkėlimą Energetikos ministerijos nustatyta tvarka, suderinęs su skirstomųjų tinklų operatoriumi. Šiuo atveju skirstomųjų tinklų operatorius turės padengti 50 proc. skirstomųjų tinklų rekonstravimo ar perkėlimo sąnaudų.

Taip pat nuspręsta įteisinti skubios elektros energetikos įrenginių rekonstrukcijos ar perkėlimo galimybę, kai pageidaujantis asmuo darbus vykdo arba organizuoja savo lėšomis.

Naujomis nuostatomis nutarta tobulinti elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų kainodaros teisinį reglamentavimą, nustatant, kad 50 proc. (vietoj 40 proc.) prijungimo sąnaudų padengs nauji vartotojai, kurių elektros įrenginiai jungiami prie skirstomųjų elektros tinklų. Lieka išimtis pažeidžiamų vartotojų grupei, kuri ir toliau mokės 20 proc. elektros įrenginių prijungimo kainos. Tik 50 proc. prijungimo sąnaudų turės padengti ir prijungiami gaminantys vartotojai, kurie šiuo metu dengia visas išlaidas.

Įstatymų pakeitimais taip pat siekiama užtikrinti efektyvesnę skirstomųjų tinklų infrastruktūros plėtrą teritorijose, kur nėra elektros vartotojų. Pasak pataisų iniciatorių, šiuo metu naujų statytojų (užsakovų) plečiamų teritorijų elektrifikavimas vykdomas neefektyviai, t. y. nėra pareigos statytojui visiškai padengti skirstomųjų tinklų operatoriaus sąnaudų, kai vykdant teritorijos plėtrą nėra numatoma vartotojų, bet siekiama įsirengti skirstomąjį elektros tinklą.

Pagal priimtus pakeitimus, tais atvejais, kai statytojo (užsakovo) prašymu skirstomieji tinklai bus įrengiami nenumačius vartotojų (parengiant teritorijos infrastruktūrą būsimai plėtrai), statytojas (užsakovas) turės padengti 100 proc. skirstomųjų tinklų įrengimo sąnaudų. Tačiau jeigu per vienerius metus prie šių skirstomųjų tinklų bus prijungiami elektros įrenginiai, kurių galia atitinka įrengtų skirstomųjų tinklų galią, skirstomųjų tinklų operatorius Energetikos ministerijos nustatyta tvarka ir sąlygomis kompensuos 50 proc. skirstomųjų tinklų įrengimo sąnaudų.

Pranešimą paskelbė: Rimas Rudaitis, Lietuvos Respublikos Seimas

Parašykite komentarą