Įvairenybės

Daugiau budinčių globotojų Vilniuje gaus didesnį atlygį

Nauju Vilniaus miesto tarybos sprendimu siekiama plėsti vaikų globėjų sostinėje ratą – nuo kitų metų sausio 1 d. atlygis bus mokamas ir iki 3 metų bei vyresnius vaikus prižiūrintiems budintiems globotojams ir papildomai apmokama už 3-ią vaiką, kad broliai ir seserys iš daugiavaikių šeimų nebūtų išskirti. Didėjant minimaliai mėnesio algai (MMA) iki 730 eurų per mėnesį, padidės ir minimalus mėnesinis atlygis šeimose vaikus prižiūrintiems budintiems globotojams.

Tikimasi, kad Vilniaus savivaldybės inicijuojami pokyčiai apmokėjimo srityje ir MMA padidėjimas leis pritraukti daugiau budinčių globotojų šeimų, kurios imtųsi prižiūrėti vyresnio amžiaus vaikus, ypač daugiau nei 3 vaikus, neišskiriant brolių, seserų.

„Didinti atlygį budinčių globotojų šeimoms reikia dėl to, kad tai ne tik prasmingas, bet ir sudėtingas darbas, reikalaujantis specifinių žinių ir įgūdžių. Vaikams iki 3 metų privaloma skirti visą savo laiką, todėl budintys globotojai dažnai negali turėti kitų darbinių įsipareigojimų ar juos suderinti. Stebime be tėvų globos likusių vaikų skaičiaus didėjimą pastaraisiais metais – tikimės, kad atlygio didėjimas bus didesnė motyvacija į budinčių globotojų veiklą pritraukti naujas šeimas ir taip užtikrinti geriausius vaikų interesus“, – sako Vilniaus vicemeras Tomas Gulbinas.

Pakeitus apmokėjimo tvarką, neatsižvelgiant į faktiškai prižiūrimų vaikų skaičių, budinčio globotojo atlygis per mėnesį bus vienos minimalios mėnesinės algos dydžio. Laikotarpiu, kai vaikas ar vaikai perduoti prižiūrėti budinčiam globotojui, – pusė minimalios mėnesinės algos dydžio atlygis per mėnesį už kiekvieną faktiškai prižiūrimą vaiką (už kūdikį ar paauglį nuo 12 metų  ar neįgalų vaiką – 0,75 minimalios mėnesinės algos dydžio išmoka kas mėnesį). Papildomai skiriama 0,25 minimalios mėnesinės algos dydžio išmoka per mėnesį už kiekvieną faktiškai prižiūrimą vaiką nuo 1 iki 3 metų. Taip pat papildomai skiriama po vieną bazinę socialinę išmoką per mėnesį už kiekvieną šeimoje prižiūrimą vaiką, jei vienu metu prižiūrimi 3 ir daugiau vaikų, atskirais atvejais, kai broliai ir seserys neišskiriami. 

Pažymėtina, kad Vilniuje šiuo metu ypač trūksta budinčių globotojų šeimų, kurios galėtų rūpintis daugiau nei vienu ar dviem vaikais, taip neišskiriant be tėvų globos likusių brolių ir seserų. Taip pat trūksta vyresnius nei 12 metų vaikus galinčių prižiūrėti šeimų.

Šiuo metu be tėvų globos likusiems vaikams priežiūros paslaugas savo šeimose teikia 37 budinčių globotojų šeimos (atsižvelgiant į statistiką bei poreikį, planuojama šį skaičių didinti iki 50-ies). Remiantis pastarojo mėnesio informacija, budinčių globotojų šeimose buvo prižiūrimi 44 vaikai: nuo 0 iki 3 metų amžiaus – 22 vaikai; 3-18 metų amžiaus grupės – 22 vaikai.

Šiuo metu mėnesinis atlygis budintiems globotojams už kiekvieną faktiškai prižiūrimą vaiką mokamas pagal vaiko amžių,  o pagalbos pinigai – pagal globojamų vaikų skaičių:  už vaiką iki 3 metų, vaiką su negalia iki 18 metų, – 1283,50 Eur, o už vaiką nuo 3 metų mokama 962,50 Eur per mėnesį. 

Per metus Vilniaus savivaldybės be tėvų globos likusių vaikų priežiūrai skiriamų lėšų suma  2019 m.  siekė beveik 292 tūkst. eurų, 2020 m. – 457 tūkst. eurų, o per šių metų I-III ketvirčius jau sumokėti 383 tūkst. eurų. Nuo kitų metų padidinus išmokas budintiems globėjams skiriama suma padidėtų už vaiką iki 3 metų, vaiką nuo 12 metų ir už vaiką su negalia iki 1397,50 Eur, už vaiką nuo 3 metų iki 12 metų – 1215 Eur per mėnesį.

Tikimasi, kad atlygio didinimas leis dar geriau užtikrinti be tėvų globos likusių vaikų emocinį ir fizinį saugumą, visavertį, vaiko poreikius atitinkantį ugdymą, auklėjimą ir kasdieninę priežiūrą.

Pranešimą paskelbė: Irmantas Kuzas, Vilniaus miesto savivaldybė

Parašykite komentarą