Bankai ir Draudimas

SEB banko grupės Lietuvoje 2015 metų veiklos rezultatai

Preliminariais duomenimis, per 2015 metus AB SEB bankas uždirbo 62,1 mln. eurų, o AB SEB banko grupė – 58,8 mln. eurų neaudituoto grynojo pelno. Šis rezultatas yra apskaičiuotas laikantis Lietuvos banko dokumentuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Per 2014 metus AB SEB bankas uždirbo 65,3 mln. eurų, o AB SEB banko grupė – 72,4 mln. eurų neaudituoto grynojo pelno.

SEB banko prezidento Raimondo Kvedaro komentaras:

„Praėjusiais metais šalies ekonomikos augimą garantuojančiu inkaru buvo vidaus rinka, kuriai įtakos turėjo didėjęs vidutinis darbo užmokestis ir mažėjęs nedarbas. Kita vertus, BVP rodikliui įtaką darė objektyvios priežastys – Rusijos sankcijos ir jos ekonominių problemų įtaka Lietuvos eksporto pramonei.

Pernai sėkmingai įgyvendinome mokėjimų pokyčius, kai Lietuva prisijungė prie bendros, trisdešimt keturias valstybes apimančios mokėjimų eurais erdvės SEPA, sklandžiai įdiegėme naują e.sąskaitos paslaugą.

Nors banko pajamoms visus metus neigiamą įtaką darė neigiamų palūkanų aplinka ir euro įvedimas (sumažėjo palūkanų pajamos, taip pat pajamos už tarptautinius pervedimus ir valiutos keitimo operacijas), tačiau didėjo banko veiklos efektyvumas. Dėl atsigavusių verslo investicijų, taip pat suaktyvėjusio būsto kreditavimo pernai 4 proc. išaugo SEB banko paskolų ir lizingo portfelio grynoji vertė – didėjo ir gyventojams, ir įmonėms suteiktų paskolų suma.

Patardami mažoms ir vidutinėms įmonėms spartesnės verslo plėtros, investicijų klausimais, suteikėme 43,6 proc. daugiau naujų paskolų negu 2014 metais. Aktyvi būsto rinka, tvirtesni gyventojų lūkesčiai dėl ateities pajamų ir šalies ekonomikos, iš dalies – ir nuo lapkričio įsigalioję griežtesni Atsakingo skolinimo reikalavimai, kai dalis gyventojų galėjo suskubti pasiskolinti dar iki šio termino, lėmė naujų būsto paskolų poreikį – suteikėme 41 proc. daugiau naujų būsto paskolų negu 2014 metais.

Pernai toliau įgyvendinome savo pasirinktą kelią būti geriausiu finansų patarėju gyventojams ir įmonėms: savo privatiems klientams per metus suteikėme net 60 tūkst. asmeninių finansų konsultacijų, daugiau konsultavome ir bendroves – joms suteiktų konsultacijų skaičius per metus pasiekė 24 tūkstančius.

Atsižvelgdami į kintančius gyventojų įpročius ir verslo poreikius, pernai sparčiai plėtėme mokėjimo kortelių infrastruktūrą – įrengėme beveik 3 tūkst. naujų mokėjimo kortelių skaitytuvų, t. y. 15 proc. daugiau negu 2014 metais. Įsigalintį naują verslo požiūrį į patogesnes atsiskaitymo priemones rodo tai, kad daugelis kortelių skaitytuvus įsigijusių įmonių buvo mažos bendrovės, paslaugas teikiančios ar prekes parduodančios tik vienoje vietoje. Klientų norą vis rečiau traukti iš piniginės grynuosius rodo ir išaugusi atsiskaitymų kortele dalis, kuri 2015 metais buvo 35 procentai.

Pastebime, kad gyventojai vis labiau nori kasdienius finansų klausimus tvarkyti savarankiškai, o į banko padalinius užsuka, kai prireikia patarimų finansų klausimais, todėl pernai toliau investavome į klientų aptarnavimo tinklo tobulinimą ir atnaujinimą. Įrengėme naujų savitarnos zonų, dalį skyrių pertvarkėme į finansų konsultacijų skyrius, kur banko darbuotojai dėmesį skiria tik klientų konsultacijoms.

Šiais metais, didėjant pasaulio ekonomikos neapibrėžtumui, kylant naujiems pasauliniams iššūkiams, ir toliau savo dėmesį skirsime visapusiškam klientų konsultavimui finansų valdymo klausimais, tvariam finansavimui ir klientams patogių skaitmeninių aptarnavimo kanalų plėtrai.“

Pagrindiniai AB SEB banko grupės duomenys

AB SEB banko grupės nuosavas kapitalas 2015 m. gruodžio 31 d. buvo 791 mln. eurų (2014 m. gruodžio 31 d. – 797 mln. eurų), t. y. sumažėjo 1 procentu.

AB SEB banko grupės turtas 2015 m. gruodžio 31 d. buvo 6,9 mlrd. eurų (2014 m. gruodžio 31 d. – 6,7 mlrd. eurų), t. y. padidėjo 2 procentais.

AB SEB banko indėlių portfelis 2015 m. gruodžio 31 d. buvo 4,8 mlrd. eurų (2014 m. gruodžio 31 d. – 4,5 mlrd. eurų), t. y. padidėjo 7 procentais.

AB SEB banko grupės paskolų ir lizingo portfelio grynoji vertė 2015 m. gruodžio 31 d. buvo 4,9 mlrd. eurų (2014 m. gruodžio 31 d. – 4,7 mlrd. eurų), t. y. padidėjo 4 procentais.

AB SEB banko grupės pajamos per 2015 metus buvo 151,7 mln. eurų (per 2014 metus – 178,5 mln. eurų), t. y. sumažėjo 15 procentų, labiausiai dėl euro įvedimo įtakos ir neigiamų palūkanų aplinkos.

SEB interneto banko registruotų vartotojų skaičius per metus padidėjo 46 tūkst. ir 2015 metų pabaigoje buvo 1,2 mln., t. y. padidėjo 4 proc., palyginti su 2014 m. gruodžio 31 d. duomenimis. Net 31 proc. visų SEB interneto banko vartotojų prie interneto banko jungėsi naudodami mobiliuosius įrenginius (2014 m. gruodžio 31 d. – 23 procentai).

Grynųjų pinigų įskaitymo operacijų skaičius grynuosius pinigus priimančiuose bankomatuose, palyginti su 2014 metų duomenimis, padidėjo 4 proc., o grynųjų pinigų įskaitymo operacijų skaičius banko skyriuose per tą patį laikotarpį sumažėjo 34 procentais.

Per metus SEB banko klientų Lietuvoje atsiskaitymo kortele dalis, palyginti su atsiskaitymu grynaisiais pinigais, padidėjo – 2015 metais šis santykis pasiekė 35 procentus. Tai reiškia, kad visų pinigų, kuriuos SEB klientai išleido mokėdami kortele ir grynaisiais pinigais, 35 proc. buvo mokama kortele. 2014 metais šis santykis buvo 32 procentai.

Per metus atsiskaitymų mokėjimo kortelėmis padidėjo 8 procentais.

2015 metų gruodžio pabaigoje AB SEB bankas turėjo 42 klientų aptarnavimo padalinius visoje Lietuvoje, iš jų 9 finansų konsultacijų skyrius. SEB banko klientai gali naudotis didžiausiu Lietuvoje bankomatų tinklu, jungiančiu SEB ir DNB bankų bankomatus, t. y. 537 bankomatais.

Susipažinti su SEB banko grupės 2015 metų rezultatais kviečiame ir skaitmeniniame infografike https://www.seb.lt/seb-banko-grupes-2015-m-finansiniai-rezultatai

Rekomenduojame
 
REIMA Stemu Black 36
 
Crocs™ Classic Glitter Lined Clog Starry Skies Glitter 39,5
 
REIMA Lampi Candy Pink 140
 
REIMA Passo 569408F Black 23
 
Trilliance Shampoo Žvilgesio suteikiantis šampūnas, 1000 ml

Parašykite komentarą