Įvairenybės

Saugos lygis Lietuvos branduolinės energetikos objektuose 2021 metais buvo aukštas

Apibendrinti Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos (VATESI) specialistų 2021 m. atliktų patikrinimų rezultatai rodo, kad Lietuvos branduolinės energetikos objektuose yra užtikrinamas aukštas branduolinės, radiacinės ir fizinės saugos lygis, ūkio subjektai tinkamai vykdo branduolinių medžiagų apskaitą ir kontrolę bei kitus Lietuvos Respublikos prisiimtus tarptautinius įsipareigojimus branduolinio ginklo neplatinimo srityje.

2021 m. VĮ Ignalinos atominė elektrinė savo veikloje užregistravo 8 informuotinus neįprastuosius įvykius (2020 m. tokių įvykių buvo 7), jie visi pagal Tarptautinę branduolinių ir radiologinių įvykių skalę (INES) buvo kvalifikuoti žemiau skalės ribų, 0 lygiu, ir jų metu nebuvo pažeisti radionuklidus sulaikantys ir (ar) jonizuojančiąją spinduliuotę slopinantys barjerai, darbuotojų apšvitos ir patalpų taršos radionuklidais lygis neviršijo nustatytų leistinų normų, radionuklidai į aplinką nepateko, šie įvykiai neturėjo įtakos branduolinės saugos užtikrinimui.

Per 2021 m. VATESI specialistai pas ūkio subjektus atliko 62 veiklos patikrinimus (2020 m. – 54). VĮ Ignalinos atominėje elektrinėje atlikti 49 įvairių sričių patikrinimai. Kaip apskaito ir kontroliuoja turimas branduolines medžiagas po 1 kartą tikrinta UAB „Dekra Industrial“ ir UAB „SMT Group“. Po 1 kartą tikrinta kaip yra pasirengę veiklai branduolinės energetikos objekte, jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje, UAB „Kranų technika“, UAB „Svertas Group“, UAB „Neonaksa“, UAB „Elklita“, UAB „NOVATEX, VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, UAB „Techpromas“, UAB „Montuotojas“, UAB „Corpus A“ ir UAB „Monrema“.

VĮ Ignalinos atominėje elektrinėje buvo patikrinta, kaip yra vykdoma galutinai sustabdytų energijos blokų saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų techninė priežiūra, kaip įgyvendinami saugos reikalavimai, vykdant 1-ojo ir 2-ojo energijos blokų išmontavimo ir dezaktyvavimo darbus, atliekant panaudoto branduolinio kuro ir kitų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo darbus, vykdant radioaktyviųjų atliekų vežimą, kaip užtikrinama branduolinės energetikos objektų ir branduolinių medžiagų fizinė sauga, radiacinė sauga, priešgaisrinė sauga, kibernetinis saugumas, avarinė parengtis, branduolinio ginklo neplatinimo kontrolė, kaip vykdomi darbuotojų mokymai bei užtikrinama jų kompetencija.

2021 m. atliktų patikrinimų metu nustatyta 18 pažeidimų, iš jų 11 – mažareikšmiai (2020 m. – 15, iš jų 9 mažareikšmiai). Pažeidimų, dėl kurių tiesioginės įtakos galėjo būti viršytos darbuotojų apšvitos dozės, pažeisti saugos barjerai, galėjo pablogėti saugai svarbių įrenginių savybės, galėjo įvykti radionuklidų išmetimai į aplinką, nustatyta nebuvo. Visi nustatyti pažeidimai yra šalinami laiku ir tinkamai.

Nedidelis neįprastųjų įvykių bei nustatytų pažeidimų skaičius ir tai, kad neįprastieji įvykiai bei pažeidimai neturėjo įtakos pagrindinių saugos funkcijų užtikrinimui, rodo aukštą branduolinės energetikos saugos lygį Ignalinos AE ir kituose Lietuvoje esančiuose branduolinės energetikos objektuose.

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (VATESI) vykdo branduolinės energetikos saugos reglamentavimą ir priežiūrą Lietuvoje.

Pranešimą paskelbė: Asta Mensonė, Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (VATESI)

Parašykite komentarą