Verslas

AB „Ignitis grupė“ visuotinis akcininkų susirinkimas pritarė dividendų išmokėjimui

Antradienį vykusiame tarptautinės energetikos bendrovės AB „Ignitis grupė“ eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimtas sprendimas išmokėti akcininkams dividendus už 2021 m. – iš viso 87,6 mln. eurų. Dalis dividendų (43,75 mln. eurų) jau išmokėta praėjusių metų antroje pusėje, skirstant 2021 m. pirmojo pusmečio rezultato pelną.  

„Ignitis grupės“ valdomų grupės įmonių konsoliduotas grynasis pelnas už 2021 m. siekė 153,9 mln. eurų ir buvo 16,7 proc. mažesnis nei 2020 m. Didžiąją dalį grynojo pelno – apie 60 proc. arba 90 mln. eurų – sugeneravo nereguliuojama (komercinė) bendrovės veikla (ši pelno dalis padengia visą bendrovės išmokamų dividendų sumą).

Atitinkamai apie 40 proc. grupės konsoliduoto grynojo pelno – 64 mln. eurų – gautas iš reguliuojamos veiklos. Šiai pelno daliai elektros ir gamtinių dujų kainų augimas įtakos neturėjo: reguliuojamos veiklos pelnas yra griežtai ribojamas ir negali viršyti reguliuotojo (Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos, VERT) nustatytos kapitalo grąžos normos, kuri 2021 m. siekė 2,5-4,5 proc. (po mokesčių), priklausomai nuo reguliuojamos veiklos tipo.

„Didžioji dalis „Ignitis grupės“ išmokamų dividendų – virš 73 proc. – patenka į valstybės biudžetą ir naudojamos valstybės funkcijų finansavimui, t.y., įvairiomis formomis grįžta Lietuvos visuomenei. Dividendų išmokėjimas grupės reguliuojamų veiklų kainai, taigi, ir gyventojų gaunamoms sąskaitoms už energiją, jokios įtakos taip pat nedaro“, – teigia finansų viceministras Gediminas Norkūnas.

Dividendų mokėjimas yra svarbus veiksnys įmonei, kurios akcijos yra listinguojamos vertybinių popierių biržose. Dividendai mokami laikantis „Ignitis grupės“ dividendų politikos, kuri numato bent 3 proc. metinį dividendų augimą. Bet koks nukrypimas nuo dividendų politikos turėtų reikšmingą įtaką bendrovės akcijų vertės sumažėjimui ir investuotojų pasitikėjimo praradimui, kapitalo kaštų išaugimui, o tuo pačiu ir tolesnės grupės įmonių veiklos vykdymui, taip pat grupės įgyvendinamiems ir planuojamiems įgyvendinti strateginiams energetiniams projektams.

Pasak finansų viceministro G. Norkūno, „Ignitis grupės“ valdomų grupės įmonių vykdoma veikla (tiek reguliuojama, tiek komercinė) bei valdomas turtas – elektros ir gamtinių dujų skirstymo infrastruktūra, elektros energijos gamybos pajėgumai – yra kertinė šalies strateginė energetikos infrastruktūra.

„Pastarieji geopolitiniai įvykiai, kai visa Europa susiduria su energetikos kainų augimu bei priklausomybe nuo Rusijos energetinių išteklių, rodo, kad Lietuvai labai svarbu užsitikrinti energetinę nepriklausomybę nuo trečiųjų šalių, stiprinti atsinaujinančią energetiką bei investuoti į infrastruktūrą, kad patys pasigamintume elektros tiek, kiek reikia valstybei“, – teigia G. Norkūnas.

73,08 proc. „Ignitis grupės“ akcijų valdo Finansų ministerija, o 25,25 proc. – smulkieji investuotojai.

Papildoma informacija:

  • „Ignitis grupės“ kaip patronuojančios bendrovės grynasis pelnas už 2021 m. sudaro 231,56 mln. eurų. Atkreipiame dėmesį, kad patronuojančios įmonės veiklos rezultatas nesutampa su įmonių grupės įmonių uždirbtu konsoliduotuoju pelnu per 2021 m. dėl patronuojančios bendrovės korporatyvinių sprendimų, susijusių su finansinių srautų valdymu tarp grupės įmonių.
  • Nereguliuojama „Ignitis grupės“ veikla – žalioji gamyba, komercinė elektros gamyba Elektrėnuose, energijos tiekimas verslui bei gyventojams, kuriems energiją teikia nepriklausomi tiekėjai; reguliuojama – skirstymo veikla, sisteminės paslaugos Elektrėnuose, energijos tiekimas gyventojams, kuriems elektros kainą nustato reguliuotojas.

 

Pranešimą paskelbė: Daiva Baužienė, LR Finansų ministerija

Parašykite komentarą