IT naujienos

RRT atkreipia vartotojų dėmesį į mobiliųjų įrenginių veikimo ypatumus

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) atkreipia judriojo ryšio vartotojų dėmesį, kad šiuolaikiniai mobilūs įrenginiai gali patys atsisiųsti įvairias programas, jų naujinimus ar jungtis prie interneto. Vadovaujantis RRT patvirtintomis Elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisyklėmis, elektroninių ryšių paslaugų teikėjai, prieš parduodami įrenginius, vartotojui turi aiškiai ir išsamiai išaiškinti tokio įrenginio veikimo principus ir galimybes: „elektroninių ryšių paslaugų teikimo sutartyje, sudaromoje su abonentu raštu, arba elektroninių ryšių paslaugų teikėjo elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisyklėse, jei elektroninių ryšių paslaugų teikimo sutartis sudaroma konkliudentiniais veiksmais, elektroninių ryšių paslaugų teikėjas privalo aiškiai nurodyti teikiamas elektroninių ryšių paslaugas, jų teikimo sąlygas ir informaciją apie elektroninių ryšių paslaugų teikėjo vartotojui suteikiamo galinio įrenginio nustatymus, kurie sudaro galimybę šiam galiniam įrenginiui veikti be vartotojo valios naudojant elektroninių ryšių paslaugas, ir informaciją apie tokių nustatymų pakeitimo galimybes“. Šis punktas taikomas tik fizinių asmenų (vartotojų) atžvilgiu.

RRT taip pat pažymi, kad pats vartotojas yra atsakingas už tai, kokios funkcijos yra nustatytos jo telefono ryšio aparate, ir elektroninių ryšių paslaugų teikėjas savo iniciatyva negali nieko keisti vartotojo naudojamame telefone. Pagal išmaniojo įrenginio naudojimo instrukciją vartotojai patys gali nusistatyti, kokiu būdu telefono ryšio aparatas jungsis prie interneto ir siųsis naujinimus, t. y. ar jie naudosis mobiliuoju internetu (už parsisiųstą duomenų kiekį mokant pagal pasirinkto mokėjimo plano tarifus) ar alternatyviu būdu – jungsis prie belaidžio interneto (WiFi) (tai dažniausiai nekainuoja). Taip programinės įrangos naujinimai bus parsisiunčiami tik su asmens sutikimu ir (arba) pasirinkus jų parsisiuntimo būdą.

Apsisaugoti nuo netikėtai išaugusių sąskaitų abonentai gali pasirinkę jiems priimtiną elektroninių ryšių paslaugų kredito limitą. Aukščiau minėtų taisyklių 3 punkte nurodyta, kad elektroninių ryšių paslaugų kredito limitas – tai pinigų suma, kurios ribose abonentui teikiamos elektroninių ryšių paslaugos be išankstinio apmokėjimo per elektroninių ryšių paslaugų teikimo sutartyje nurodytą ataskaitinį laikotarpį. Jeigu elektroninių ryšių paslaugų teikimo sutartyje yra nustatytas paslaugų kredito limitas, šiam pasibaigus, elektroninių ryšių paslaugų teikėjas privalo apriboti elektroninių ryšių paslaugų teikimą. Jei elektroninių ryšių paslaugų teikėjas nesilaikys šio įpareigojimo, jis neturės teisės iš abonentų reikalauti apmokėti sumą, viršijančią sutartyje nustatytą paslaugų kredito limitą. Sąskaitoje nurodoma bendra suma už tam tikru telefono ryšio numeriu suteiktas elektroninių ryšių paslaugas negali viršyti konkrečiam telefono ryšio numeriui nustatyto elektroninių ryšių paslaugų kredito limito.

Konsultacijas elektroninių ryšių paslaugų teikimo klausimais teikia RRT specialistai nemokamu telefonu 8 800 200 30.

Daugiau informacijos http://www.rrt.lt/lt/duk/vartotoju-duk.html .

Parašykite komentarą