Teisėsauga, kriminalai

Prisiekė Konstitucinio Teismo teisėjas Vytautas Mizaras

2021 m. birželio 8 d. pranešimas žiniasklaidai

 Seimo posėdyje prisiekė naujasis Konstitucinio Teismo teisėjas Vytautas Mizaras. Priesaiką priėmė Seimo Pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen. Prisiekęs Konstitucinio Teismo teisėjas pasirašė vardinį priesaikos lapą, kuris bus saugomas Seimo kanceliarijoje.

Konstitucija nustato, kad Konstitucinio Teismo teisėjai, prieš pradėdami eiti savo pareigas, privalo prisiekti būti ištikimi Lietuvos Respublikai ir Konstitucijai.

Seimas, atsižvelgdamas į Seimo Pirmininkės Viktorijos Čmilytės-Nielsen teikimą, teisininką Vytautą Mizarą Konstitucinio Teismo teisėju paskyrė gegužės 18 d.

Konstitucinį Teismą sudaro 9 teisėjai, skiriami vienai devynerių metų kadencijai. Teismas kas treji metai atnaujinamas vienu trečdaliu. Konstitucijoje nustatyta, kad Konstitucinio Teismo teisėjais gali būti skiriami nepriekaištingos reputacijos Lietuvos Respublikos piliečiai, turintys aukštąjį teisinį išsilavinimą ir ne mažesnį kaip 10 metų teisinio ar mokslinio pedagoginio darbo pagal teisininko specialybę stažą.

Konstitucinis Teismas garantuoja Konstitucijos viršenybę teisės sistemoje ir konstitucinį teisingumą spręsdamas, ar įstatymai ir kiti Seimo priimti aktai neprieštarauja Konstitucijai, taip pat ar Respublikos Prezidento bei Vyriausybės aktai neprieštarauja Konstitucijai arba įstatymams.

Pranešimą paskelbė: Rimas Rudaitis, Lietuvos Respublikos Seimas

Parašykite komentarą