Teisėsauga, kriminalai

Lietuvos advokatūroje darbą pradėjo naujas Intelektinės nuosavybės teisės komitetas

Lietuvos advokatūroje suformuotas naujas, specializuotas Intelektinės nuosavybės teisės komitetas, kurio pagrindinis tikslas – prisidėti prie intelektinės nuosavybės teisės užtikrinimo bei sklandesnio šių teisių reguliavimo ir įgyvendinimo Lietuvoje.

Sparčiai vystantis technologijoms intelektinės nuosavybės teisių reikšmė auga, o jų turėtojai susiduria su teisių gynimo iššūkiais. Atsiranda taip pat nemažai naujų problemų dėl skaitmenizacijos, naujos kūrybinės išraiškos bei intelektinės nuosavybės objektų formos (pavyzdžiui, multimedijos) bei nuosavybės teisių užtikrinimo jose. Lietuvos įstatyminė bazė bei jos taikymas taip pat turi nemažai iššūkių dėl tinkamo ir savalaikio intelektinės nuosavybės apsaugos užtikrinimo.

Siekis kurti veiksmingą intelektinės nuosavybės teisės apsaugos sistemą paskatino Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro bei Lietuvos advokatūros atstovus ieškoti naujų bedradarbiavimo formų. Visa tai nulėmė, kad Lietuvos advokatūroje šiais metais buvo suformuotas naujas, itin reikalingas, Intelektinės nuosavybės teisės komitetas, kuris savo darbus pradėjo nuotoliniu būdu, siaučiant pandemijai.

Komiteto primininkas dr. R. Birštonas teigia, kad sėkmingam šio sektoriaus funkcionavimui, trukdo intelektinės nuosavybės apsaugos tradicijų stoka ir vyraujantys stereotipai, kurie susiję su nepakankamomis šios apsaugos žiniomis.

„Nemaža dalis Lietuvos kūrėjų bei verslininkų vis dar nėra įsisąmoninę intelektinės nuosavybės svarbos. Kai kurie ją vertina greičiau kaip kliūtį kūrybai ar verslui. Tačiau visos civilizuotos valstybės pripažįsta intelektinės nuosavybės apsaugos būtinumą ir jos teigiamą poveikį tiek paskiriems asmenims, tiek visos šalies kultūrai bei ekonomikai“, – sakė dr. R. Birštonas, kuris neseniai pristatė drauge su bendraautore advokate J. Liauksminaite parengtą knygą „Intelektinės nuosavybės apsauga kūrybinėse industrijose”.

„Kita problema, kurią norėčiau išskirti, yra ta, kad dabartinė apsaugos sistema Lietuvoje turi nemažai trūkumų – kai kurie yra universalūs, o kiti nulemti ne itin vykusių nacionalinių įstatymų ar jų taikymo praktikos”, – teigė dr. Ramūnas Birštonas.

Lietuvos advokatūroje naujai susikūrusio Intelektinės nuosavybės teisės komiteto pirmininkui antrino ir Valstybinio patentų biuro direktorė Irina Urbonė. Jos nuomone, ši sritis itin dinamiška, reikalinga nuolatinio teisinio reguliavimo įvertinimo.

„Iš tiesų intelektinės nuosavybės teisė ir atskirų jos objektų apsaugos reglamentavimas stipriai įtakojamas naujų technologijų, skaitmenizacijos procesų. Šiandien į pagalbą fiksuojant intelektinės veiklos rezultatus jau ateina blockchain technologijos, taip pat ir dirbtinis intelektas kelia vis daugiau subjektiškumo klausimų. Intelektinės nuosavybės teisių turėtojai vis labiau susiduria su teisių gynimo elektroninėje erdvėje problematika. Tad šis technologijų ir inovacijų vystymasis neišvengiamai kelia vis naujus iššūkius ir teisinio mechanizmo sureguliavimui. Todėl tikimės, jog aktyvesnis bendradarbiavimas leis efektyviau keistis aktualia praktine informacija bei ekspertinėmis žiniomis“, – sakė Valstybinio patentų biuro direktorė Irina Urbonė.

Būtent šiai, spragų turinčiai šalies įstatyminei bazei bei jos taikymui, Komitetas ir skirs didelį dėmesį, kad Lietuvoje būtų tinkamai užtikrinamos intelektinės nuosavybės turėtojų teisės į jų veiklos rezultatus bei nekiltų nereikalingų ginčų dėl pažeidimų.

Įvykusiame pirmajame Komiteto posėdyje, jo nariai aktyviai dalijosi įžvalgomis dėl teisinėje praktikoje išryškėjusių prekių ženklų bei kitų pramoninės nuosavybės objektų reguliavimo ir šioje srityje kylančių ginčų nagrinėjimo trūkumų bei teikė pasiūlymus dėl teisės aktų tobulinimo. Po konsultacijų su kitais suinteresuotais asmenimis bus sprendžiama dėl galimybės siūlyti atitinkamus teisės aktų pakeitimus.

Intelektinės nuosavybės teisės komitetą sudaro 12 advokatų. Komiteto sudėtį bei pirmininką išrinko Lietuvos Advokatų taryba šių metų balandžio 8 dieną įvykusio posėdžio metu. Be Intelektinės nuosavybės teisės komiteto Lietuvos advokatūroje savo darbą vykdo dar 11 komitetų: Administracinės teisės ir teisenos, Advokatų veiklos mokestinės aplinkos, Baudžiamosios ir baudžiamojo proceso teisės, Civilinės teisės, Civilinio proceso teisės, Drausmės, Darbo teisės, Informacinių technologijų, Konkurencijos teisės, Regionų bei Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos.

Pranešimą paskelbė: Ieva Paliliūnienė, Lietuvos advokatūra

Parašykite komentarą